Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Regionální představitelé a Evropská komise společně usilují o šíření hodnot EU ve školách  

Evropský výbor regionů a Evropská komise vypracují s pomocí regionálních a místních orgánů a na dobrovolném základě společné projekty na podporu výuky hodnot EU ve třídách. Během diskuse na plenárním zasedání s místopředsedou Evropské komise pro podporu evropského způsobu života Margaritisem Schinasem rovněž regionální a místní představitelé poukázali na to, že vzdělávací systémy by měly plně respektovat a prosazovat svobodu, rovnost, toleranci a nediskriminaci. Zdůraznili také, že vyučování zaměřené na Evropskou unii, její hodnoty, kulturní dědictví a rozmanitost má zásadní význam a musí probíhat ve všech komunitách, pro všechny věkové kategorie a všechny občany EU.

Předseda Evropského výboru regionů Apostolos Tzitzikostas prohlásil: „Děkuji místopředsedovi Schinasovi za vynikající diskusi o tom, jak propagovat evropské hodnoty prostřednictvím vzdělávání a kultury. Je naší odpovědností jakožto rodičů a vedoucích představitelů poskytovat mladým generacím nástroje, s jejichž pomocí si uvědomí, že současný mír a jednotu umožnila EU. Právě to je naším dnešním úkolem, pokud chceme mít obdobnou budoucnost. Společně s místopředsedou a s komisařkou Gabriel si přejeme zahájit pilotní projekt za účelem šíření společných evropských hodnot ve třídách. Bude probíhat na dobrovolném základě a při plném dodržování zásady subsidiarity. Zároveň využije dynamiku, kterou přináší Konference o budoucnosti Evropy.“

Místopředseda Evropské komise pro podporu evropského způsobu života Margaritis Schinas uvedl: „V Evropské unii i mimo ni je evropský způsob života zpochybňován. Potřebujeme, aby se všichni, kdo se zasazují o úctu k lidské důstojnosti ve společnosti, jež se vyznačuje pluralismem, zákazem diskriminace, tolerancí, spravedlností, solidaritou a rovností, veřejně vyjadřovali a jednali. Jsem potěšen, že Komise spolu s Evropským výborem regionů spojí síly a vyzve regiony a města v celé Unii, aby se zavázaly rozvíjet výuku na téma Evropské unie. Musíme mládeži pomoci, aby chápala společné hodnoty, společné dějiny, kulturní dědictví a význam rozmanitosti a pluralismu pro evropský způsob života.“

Předsedkyně Komise VR pro sociální politiku, zaměstnanost, vzdělávání, výzkum a kulturu (SEDEC) a členka zastupitelstva obce Kerava Anne Karjalainen (FI/SES) uvedla: „Hodnoty, na nichž se Evropská unie zakládá, jsou podstatou naší společné evropské identity. Právě od těchto hodnot se odvozují všechna naše práva spojená s evropským občanstvím. Pokud na evropské úrovni nereagujeme na porušování evropských hodnot, oslabuje se evropský projekt. Tyto hodnoty by měly hájit a smysluplným způsobem podporovat všechny evropské vzdělávací systémy na všech úrovních vzdělávání, od předškolního až po postgraduální a odborné vzdělávání. Evropský výbor regionů může být v tomto úsilí silným spojencem.“

Místní a regionální představitelé během diskuse rovněž vyjádřili obavy ohledně nového maďarského zákona, který zakazuje šíření informací o LGBTIQ mezi nezletilými. Evropský výbor regionů přijme v říjnu svůj postoj ke strategii Evropské komise pro rovnost LGBTIQ osob . Návrh stanoviska , který vypracovala Kate Feeney (IE/Renew E.), členka rady hrabství Dún Laoghaire–Rathdown, byl přijat komisí SEDEC v dubnu. Zdůrazňuje se v něm význam všeobecné sexuální výchovy v boji proti stereotypům a diskriminaci a podpora rozmanitosti.

Další informace

Společný akční plán podepsaný v listopadu 2020 mezi VR a útvary, jenž řídí komisařka Gabriel, stanoví cíl společného šíření evropských hodnot, identity a občanství prostřednictvím vzdělávání a kultury na regionální a místní úrovni. Konkrétně by to mohlo znamenat vypracování inovativních výukových materiálů o evropských hodnotách a evropské rozmanitosti, přípravu vzdělávacích kampaní nebo vytváření sítí místních a regionálních orgánů.

VR přijal v roce 2018 stanovisko Posilování evropské identity prostřednictvím vzdělávání a kultury (zpravodajka: Taňa Christova, BG/ELS). Doporučuje se v něm podporovat výuku jazyků již od raného věku a seznamovat žáky se společným evropským kulturním dědictvím, evropskými dějinami a evropskou integrací.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tel.: +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PROMOTION-EU-VALUES-IN-SCHOOLS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PROMOTION-EU-VALUES-IN-SCHOOLS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SEDEC-STUDY-VISIT-TO-VESPREM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PROMOTION-EU-VALUES-IN-SCHOOLS.ASPX

Local and regional leaders visit European Capital of Culture Veszprém
Local and regional leaders visit European Capital of Culture Veszprém
05.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CP-50-EUROPE-DAY-2023-CELEBRATING-EUROPEAN-UNITY-AND-DIVERSITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PROMOTION-EU-VALUES-IN-SCHOOLS.ASPX

Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FINLANDS-FIGHT-AGAINST-HOMELESSNESS-IS-REFERENCE-POINT-FOR-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PROMOTION-EU-VALUES-IN-SCHOOLS.ASPX

Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
21.04.2023