Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Předseda Tzitzikostas upozornil předsedu Michela na to, že protahování jednání o rozpočtu EU a investičním plánu ohrožuje životy, pracovní místa a oživení  

Předseda VR řekl, že „rozpočet EU musí být vázán na právní stát, ale regiony a města by neměly doplácet na chování národních vlád“.

Během dvoustranných rozhovorů s předsedou Evropské rady předseda Tzitzikostas uvedl, že přístup k rozpočtu a investičním plánům EU musí být podmíněn plným dodržováním zásad právního státu. Regionální a místní orgány by však podle něj neměly nést následky, pokud národní vlády poruší pravidla. Předseda Evropského výboru regionů rovněž vyzval Evropský parlament, aby pomohl najít cestu ze slepé uličky, do níž se schvalování rozpočtu EU a plánů oživení dostalo. Jinak by mohlo být ohroženo oživení Evropy.

Předseda Tzitzikostas řekl: Pandemie způsobila prudký pokles daňových příjmů a růst poptávky po veřejných službách. Oddalováním dohody o rozpočtu EU ve výši 1,8 bilionu eur a plánech oživení vzniká vážné riziko toho, že po celé Evropě dojde ke kolapsu veřejných služeb a s ním i k ohrožení životů a pracovních míst. Evropský parlament a všichni vyjednavači musí v zájmu Evropy, jejích občanů a jejího oživení spolupracovat a nalézt kompromis.“

Během schůzky se tito dva přední představitelé EU rovněž shodli na tom, že krize způsobená onemocněním COVID-19 odhalila potřebu posoudit pravomoci EU v oblasti zdraví a zajistit, že plánovaná evropská zdravotní unie bude dostatečně odrážet rozdělení pravomocí mezi unijní, celostátní, regionální a místní orgány. V souvislosti s nedávno zahájenou spoluprací mezi Evropským výborem regionů a Evropskou komisí na plnění Zelené dohody pro Evropu na místní úrovni předseda Tzitzikostas rovněž navrhl, aby budoucí závěry Evropské rady uložily členským státům, aby spolupracovaly s místními a regionálními orgány na opatřeních v oblasti klimatu.

Předseda Tzitzikostas dále u předsedy Michela hájil myšlenku pořádání místních dialogů, díky nimž se zaručí „otevřená a čestná diskuse s lidmi o jejich skutečných potřebách, která vychází zezdola“. Zopakoval také svůj výrok, který minulý týden pronesl před předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyen a německou spolkovou kancléřkou Angelou Merkel , a sice, že „konference o budoucnosti Evropy nesmí být soutěží krásy mezi bruselskými institucemi, ale musí vést k intenzivní demokratizaci Evropy“ .

Kontakt:

Michele Cercone

mluvčí předsedy

Tel.: +32 (0)498 982 349

michele.cercone@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EC-PROPOSAL-SGP-REACTION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PRESIDENT-TZITZIKOSTAS-PRESIDENT-MICHEL.ASPX

EU fiscal rules must address need for public investment in cohesion and sustainability
EU fiscal rules must address need for public investment in cohesion and sustainability
09.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PRESIDENT-TZITZIKOSTAS-PRESIDENT-MICHEL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PRESIDENT-TZITZIKOSTAS-PRESIDENT-MICHEL.ASPX

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONS-MUST-BE-AT-THE-HEART-OF-EUROPEAN-ECONOMIC-POLICY-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PRESIDENT-TZITZIKOSTAS-PRESIDENT-MICHEL.ASPX

Regiony musí být středobodem evropské hospodářské politiky
Regiony musí být středobodem evropské hospodářské politiky
29.09.2020

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/WE-STAND-READY-TO-SWITCH-TO-A-CIRCULAR-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PRESIDENT-TZITZIKOSTAS-PRESIDENT-MICHEL.ASPX

Jsme připraveni přejít na oběhové hospodářství
Jsme připraveni přejít na oběhové hospodářství
22.07.2020

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-READY-TO-DEVELOP-DIGITAL-PLATFORMS-JOINTLY-WITH-EUROPEAN-COMMISSIONER-FOR-INTERNAL-MARKET-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PRESIDENT-TZITZIKOSTAS-PRESIDENT-MICHEL.ASPX

Regions and cities ready to develop digital platforms jointly with European Commissioner for Internal Market to better target and implement €750 bn Recovery plan
Regions and cities ready to develop digital platforms jointly with European Commissioner for Internal Market to better target and implement €750 bn Recovery plan
02.07.2020