Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Prohlášení předsedy Lambertze ke stavu Evropské unie v roce 2017 prezentovanému Komisí  

Cíl vybudovat sjednocenější, silnější a demokratičtější Unii, jehož se musí dosáhnout v partnerství s evropskými regiony, definuje správný postup. Je zřejmé, že ho Evropská unie a její orgány dosáhnou, pouze pokud budou spolupracovat navzájem a se všemi úrovněmi veřejné správy, včetně místních a regionálních orgánů, a že ho nelze „diktovat shora“. Proces Úvahy o Evropě, jejž spustil náš Výbor, doplňuje snahy Evropské komise a dalších orgánů EU naslouchat občanům a spolupracovat s nimi na poli rozhodování o budoucnosti Evropy.

Předseda Juncker také správně prohlásil, že budoucnost Evropské unie by se měla řídit zásadami subsidiarity a proporcionality. Za účelem dosažení pokroku musí EU důkladněji spolupracovat s regiony a městy v jejich oblastech působnosti, zejména pokud chce vytvořit environmentální politiku, díky níž dosáhneme nízkouhlíkového, udržitelného hospodářství, zlepšit dopravu ve všech komunitách, integrovat do nich uprchlíky, vytvářet důstojná pracovní místa, zvyšovat sociální spravedlnost a zásadně podporovat sociální a územní soudržnost za podpory našich lokálních ekonomik. Žádáme proto, aby byl Evropský výbor regionů zastoupen v pracovní skupině pro subsidiaritu a proporcionalitu.

Cílů, které stanovil předseda Juncker, nelze dosáhnout bez odpovídajících zdrojů. Proto potřebujeme větší rozpočet EU, který bude odpovídat evropským ambicím. Vítáme sice potřebu posílit Evropský fond pro strategické investice, trváme však na tom, že finanční nástroje musí doplňovat, a nikoli nahrazovat politiku soudržnosti pro všechny regiony, která jde ruku v ruce s větší flexibilitou při provádění Paktu o stabilitě a růstu. Politika soudržnosti je nejvyšším výrazem evropské solidarity – něčeho, o čemž si 80% občanů myslí, že v Evropě chybí.

Proto vyzýváme každého, kdo je přesvědčen o přidané hodnotě politiky soudržnosti, aby se připojil ke #CohesionAlliance, která bude spuštěna 9. října v Bruselu.

Evropská unie již nesmí usínat na vavřínech. Musíme prokázat, že je EU připravena zvýšit svoji účelnost a účinnost, že činí pokrok v sociální oblasti a zlepšuje životy všech občanů. Místní a regionální orgány mají v Evropě klíčovou pozici, znají její problémy a ví, co je potřeba k jejich vyřešení, a dávají Evropě „vítr do plachet“. „Sjednocená Evropa“ musí naslouchat, pracovat a investovat lokálně.

V Bruselu musí silněji zaznít hlas upozorňující na lokální potřeby. Proto dne 10. října pronesu v Bruselu první výroční projev na téma Stav Evropské unie – pohled regionů a měst. Tento projev a následná diskuse s čelními představiteli místní úrovně EU budou přenášeny živě na EbS a po internetu na stránkách VR: www.cor.europa.eu.

Další informace:

Sledujte nás: #SOTREG #EULocal #CohesionAlliance

Stav Evropské unie – pohled regionů a měst

Stav Unie v roce 2017 – projev předsedy Junckera

Kontakt:
Nathalie Vandelle

Tel.: +32 (0)22822499

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATEMENT-ON-THE-COMMISSIONS-2017-STATE-OF-THE-EU.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATEMENT-ON-THE-COMMISSIONS-2017-STATE-OF-THE-EU.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HG-11-CORDEIRO-NUEVA-ECONOMIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATEMENT-ON-THE-COMMISSIONS-2017-STATE-OF-THE-EU.ASPX

"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
02.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COTER-16-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATEMENT-ON-THE-COMMISSIONS-2017-STATE-OF-THE-EU.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro and COTER Chair Emil Boc will lead the work to defend the future of cohesion policy for all European regions
President Vasco Alves Cordeiro and COTER Chair Emil Boc will lead the work to defend the future of cohesion policy for all European regions
16.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/OVER-CENTRALISED-RECOVERY-PLANS-RISK-INCREASING-DISPARITIES-BETWEEN-TERRITORIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATEMENT-ON-THE-COMMISSIONS-2017-STATE-OF-THE-EU.ASPX

Over-centralised Recovery Plans risk increasing disparities between territories
Over-centralised Recovery Plans risk increasing disparities between territories
09.02.2023