Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Předseda Lambertz poprvé pronese projev na téma „Stav Evropské unie – pohled regionů a měst“  

Předseda Evropského výboru regionů (VR) Karl-Heinz Lambertz pronese dne 10. října na plenárním zasedání VR v Bruselu vůbec první projev na téma „Stav Evropské unie – pohled regionů a měst“. Po něm bude následovat diskuse o budoucnosti Evropy za účasti předsedy Evropské rady Donalda Tuska a čelních představitelů místní úrovně EU. Komisař pro opatření v oblasti klimatu Miguel Arias Cañete poté vytyčí priority EU pro jednání OSN o klimatu v Bonnu, a to v kontextu obnovování koalice pro klima mezi městy a regiony EU a jejich protějšky z USA a Kanady.

#SOTREG „Stav Evropské unie – pohled regionů a měst“ , #CoRplenary, 10. října ve 14:30

V kontextu probíhající rozpravy o budoucnosti Evropy přispěje předseda VR svým projevem, v němž zhodnotí stav Unie z perspektivy regionů a měst, k formulování budoucí agendy EU. Projev se bude věnovat výzvám, jež budou místní a  regionální orgány v nadcházejících letech řešit v oblastech, jako je např. migrace, zaměstnanost a růst, změna klimatu a sociální a územní soudržnost.

Akce bude vysílána živě na kanálu EbS, na internetových stránkách VR a na Facebooku .

#EURegionsWeek, 9.–12. října

Zahajovací část plenárního zasedání odstartuje rovněž 15. ročník Evropského týdne regionů a měst, v jehož rámci do Bruselu od 9. do 12. října dorazí více než 5000 zástupců místních orgánů, odborníků na regionální politiku EU a osob činných v této oblasti. Plánovaných 130 workshopů poskytne jedinečnou příležitost k výměně názorů a zkušeností, co se týče třech hlavních témat, kterými jsou: Budování odolných regionů a měst – #LocalResilience; Regiony a města jakožto iniciátoři změn – #TakeAction; Sdílení poznatků pro dosažení výsledků – #SharingKnowledge. Novinářům je k dispozici zvláštní program obsahující informace určené médiím. Zahájení bude přenášeno živě na internetových stránkách VR.

Zahájení #CohesionAlliance, 9. října

Během zahájení Evropského týdne regionů a měst (#EURegionsWeek) bude rovněž oficiálně spuštěna #CohesionAlliance: koalice všech, kdo věří, že politika soudržnosti EU musí být i nadále pilířem budoucnosti EU. Aliance byla vytvořena hlavními evropskými sdruženími měst a regionů a Evropským výborem regionů a požaduje, aby rozpočet EU po roce 2020 přispěl k posílení politiky soudržnosti, její větší účinnosti, zviditelnění a dostupnosti v každém regionu EU. Připojit se k ní může kdokoli, kdo věří v politiku soudržnosti EU, od vlád jednotlivých zemí a regionálních a místních samospráv, přes malé a střední podniky a nevládní organizace až po školy, univerzity a kulturní organizace. Internetová stránka www.cohesionalliance.eu bude v provozu od 9. října.

Města a regiony v boji proti změně klimatu . #COP23 se blíží

Měsíc před jednáními OSN o klimatu, jež se uskuteční v Bonnu, stanoví komisař Arias Cañete na plenárním zasedání VR priority EU s cílem urychlit provádění Pařížské dohody. Přejeme si, aby regiony a města byly plně zapojeny do nové globální správy v oblasti klimatu a aby byla obnovena transatlantická koalice v oblasti klimatu mezi městy z EU, USA a Kanady. Hlavní výzvou – jak usnadnit přístup měst a regionů k financování opatření v oblasti klimatu – se zabývá stanovisko, které vypracoval Marco Dus (IT/SES), nazvané Financování opatření v oblasti klimatu: klíčový nástroj provádění Pařížské dohody.

Ustavení evropské platformy pro širokopásmové připojení , 12. října

Dne 12. října budou předseda Lambertz a komisařka pro digitální ekonomiku a společnost Mariya Gabriel spolupředsedat ustavující schůzi platformy pro širokopásmové připojení, kterou společně zřídily Evropská komise a VR. V rámci platformy bude zahájen pravidelný dialog mezi odborníky a představiteli místní a regionální úrovně s cílem přispět k zavádění rychlejšího, kvalitnějšího a udržitelného vysokorychlostního širokopásmového připojení ve všech regionech EU.

Zvládání přírodních katastrof v regionech EU , Mezinárodní den pro snižování rizika katastrof (#IDDR2017), 12. října

Předmětem konference, kterou spolupořádají VR a Organizace spojených národů, je zmírnění dopadu extrémního počasí – což je problém, který zhoršuje změna klimatu – a dalších katastrof. Konferenci v předvečer zahájí předseda Lambertz, komisařka pro regionální politiku Corina Crețu a zvláštní zástupce OSN pro snižování rizika katastrof Robert Glasser. A podobného tématu se týká také stanovisko z vlastní iniciativy, které VR přijme 11. října a jež připravil Vito Santarsiero (IT/SES): Evropská politika seismického zodolnění budov a infrastruktury.

Další stanoviska, jež mají být přijata:

PAC – Přezkum provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí, zpravodaj: Andrew Varah Cooper (UK/EA)

Budoucnost Nástroje pro propojení Evropy – doprava, zpravodaj: Ximo Puig i Ferrer (ES/SES)

Evropská strategie týkající se spolupracujících inteligentních dopravních systémů, zpravodaj: Bouke Arends (NL/SES)

Reforma vlastních zdrojů EU v rámci příštího VFR na období po roce 2020, zpravodajka: Isabelle Boudineau (FR/SES)

Strategický přístup k odolnosti ve vnější činnosti EU, zpravodaj: Marcin Ociepa (PL/EKR)

PAC – Kosmická strategie pro Evropu, zpravodaj: Andres Jaadla (EE/ALDE)

Ochrana migrujících dětí, zpravodajka: Yoomi Renström (SV/SES)

Evropský pilíř sociálních práv a diskusní dokument o sociálním rozměru Evropy, zpravodaj: Mauro D'Attis (IT/ELS)

Budování evropské ekonomiky založené na datech, zpravodaj: Kieran McCarthy (IE/EA)

Balíček týkající se služeb: ekonomika služeb ve prospěch evropských občanů, zpravodaj: Jean-Luc Vanraes (BE/ALDE)

Posílení územní odolnosti: poskytnutí nástrojů regionům a městům, aby mohly čelit globalizaci, zpravodajka: Micaela Fanelli (IT/SES)

Praktické informace :

Zahájení ( #CoRplenary & #EURegionsWeek ):

místo: budova Evropského parlamentu, hlavní jednací sál, rue Wiertz 60

čas: pondělí 9. října od 14:30 do 16:30

o zahájení bude přenášeno živě na internetových stránkách VR

o informace ohledně Evropského týdne regionů a měst určené médiím

Plenární zasedání ( #CoRplenary ):

místo: budova Charlemagne (Evropská komise), rue de la Loi, Brusel

čas: úterý 10. října od 15:00 do 21:00 a středa 11. října od 9:00 do 13:00

o viz program jednání & podklady pro plenární zasedání

o plenární zasedání přenášeno živě na internetových stránkách VR

o informace ohledně plenárního zasedání určené médiím

Kontakt : PresseCdr@cor.europa.eu

Sdílet: