Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Předseda Lambertz sází na rumunské předsednictví Rady EU: „Soudržnost, společná evropská hodnota“  

V roce rozhodujícím o budoucnosti naší Unie, povede Rumunsko předsednictví Rady EU ve znamení motta „Soudržnost, společná evropská hodnota“ . Bude Radě předsedat během jednání o příštím rozpočtu EU, a to v roce, kdy bude Evropský parlament volen občany ze 27, a nikoli 28 členských států. Rumunsko správně zaměřilo své předsednictví na soudržnost, konkurenceschopnost, růst a společné hodnoty. Na základě těchto priorit musíme nově vybudovat EU a přiblížit ji jejím občanům. Toho lze dosáhnout jen spojením sil našich měst, regionů a vesnic.

Musíme všichni hlasitěji hovořit o tom, co EU znamená a co dělá, a zároveň ukázat, že Evropa dosáhne soudržnosti a prosperity pouze prostřednictvím spolupráce. EU musí více reagovat na potřeby na místní úrovni a posílit angažovanost občanů, jejich názory tak budou nejen vyslyšeny, ale povedou i k činům. Náš Výbor usiluje o nový způsob, jak ve spolupráci s místními a regionálními orgány zajistit, aby se občané svými názory přímo podíleli na rozhodnutích EU.

Sociální, soudržná a inkluzivní Evropa však vyžaduje investice. Náš Výbor důrazně prosazuje ochranu regionálních investic – v rámci politiky soudržnosti a rozvoje venkova –, aby z nich měly prospěch všechny regiony, jak bohaté, tak i chudé. Škrty a centralizace prostředků EU oslabí schopnost regionů a měst posilovat územní spolupráci, vytvářet pracovní místa, prosazovat sociální začleňování a ukazovat svým komunitám přínos EU. 

Spolu se zdravými investicemi musíme zajistit i to, aby všechny právní předpisy EU zlepšovaly každodenní život. Musíme posílit unijní zásadu subsidiarity, v rámci níž by měla být rozhodnutí přijímána těmi, kteří jsou občanům co nejblíže. 70 % veškerých právních předpisů EU provádějí místní a regionální orgány, potřebují proto méně byrokracie a více autonomie. Potřebují k tomu větší slovo v rámci EU. Neznamená to oslabení Evropy s méně právními předpisy, ale efektivnější Evropu s lepšími právními předpisy.

Místní a regionální orgány mohou s dostatečnými prostředky a účinnými právními předpisy EU přispět k boji proti změně klimatu. Právě města a regiony ekologizují naše ekonomiky tím, že snižují znečištění ovzduší, zasazují se o udržitelnou dopravu, zajišťují energetickou účinnost našich domovů a recyklují odpad. Boj proti změně klimatu se bude odehrávat v našich regionech a městech a tam v něm také zvítězíme.

Tyto body jsou základem pro summit regionů a měst, který se bude konat ve dnech 14. a 15. března v Bukurešti. Spolu s naší rumunskou delegací, již povede pan předseda Negoiță , a rumunským předsednictvím Rady EU ukáže summit s názvem „ReNew Europe“, že právě regiony a města stojí v čele úsilí o naplňování cílů udržitelného rozvoje, z nichž by se měl stát zastřešující dlouhodobý hospodářský model EU. Prohlášení summitu bude poselstvím všech místních a regionálních orgánů EU vládám 27 členských států, které ukáže, že budoucí Evropa potřebuje regiony a města a že regiony a města potřebují Evropu. A  jednotnější Evropu blízkou občanům můžeme vytvořit jen společnými silami.