Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
„Utváření budoucnosti EU je společným úkolem a společnou odpovědností“  

Předseda Lambertz vyzval nově zvolenou předsedkyni von der Leyenovou, aby utvářela budoucnost EU ve spolupráci s městy a regiony.

Předseda Evropského výboru regionů Karl-Heinz Lambertz u příležitosti zvolení Ursuly von der Leyenové Evropským parlamentem za předsedkyni Evropské komise uvedl:

„Chtěl bych poblahopřát Ursule von der Leyenové k jejímu zvolení. Evropský výbor regionů s potěšením očekává, že svůj program pro Evropu představí shromáždění místních a regionálních volených zástupců EU.“

„Je potřeba zaujmout nový přístup k práci, aby se zvýšila legitimita EU a společná odpovědnost za ni a zlepšil se její blízký vztah k občanům. Nová Komise by měla plně podpořit větší zapojení všech úrovní správy do všech fázi rozhodovacího procesu EU. Oceňuji prohlášení nově zvolené předsedkyně, že demokratický systém naší Unie je jedinečný, jelikož propojuje přímo zvolené poslance parlamentu na místní, regionální, státní a evropské úrovni se zvolenými hlavami států nebo předsedů vlád. Spoléhám na to, že vybuduje novou, koordinovanou činnost evropské, státní, regionální a místní úrovně, jež EU umožní dosáhnout sociálního a hospodářského pokroku a posílit svoje vazby s občany.“

„V boji proti klimatické krizi a sociálním nerovnostem a v zajištění spravedlivého přechodu pro všechny jsou města a regiony klíčovými hráči, kteří mění sliby na skutečnost. Evropský výbor regionů proto podporuje silnou politiku soudržnosti pro všechny regiony. Vytvořit spravedlivou a udržitelnou Unii budeme moci pouze prostřednictvím víceúrovňové spolupráce a vyšších veřejných investičních kapacit.“

„Vyšší volební účast v letošních evropských volbách potvrdila, že občanům, a zejména mladé generaci, na Evropě záleží. Je na čase využít této hybné síly a oslovit Evropany systematičtěji, mimo předvolební kampaně, např. prostřednictvím stálého společného dialogu s občany, do nějž budou zapojeny místní a regionální orgány.“

„Utváření budoucnosti EU je naším společným úkolem a neseme za něj společnou odpovědnost. Evropský výbor regionů a města a regiony EU jsou připraveny zapojit se do konference o budoucnosti Evropy.“

Evropský výbor regionů již vzhledem k budoucím politickým prioritám a výzvám předložil svá očekávání a své návrhy na období 2019–2024 v  podrobném plánu a v  usnesení , které bylo přijato 26. června 2019. V těchto dokumentech hájí názor, že k obnově důvěry občanů v EU a k řešení hlavních současných výzev se musí rozhodnutí a politiky EU utvářet společně a musí být zakotveny na místní úrovni.

Kontakt:
pressecdr@cor.europa.eu

Tel.: +32 (0)22822366