Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Členové VR a zástupkyně portugalského předsednictví EU diskutovali o prioritách zdravotního, sociálního a hospodářského oživení po pandemii  

Regionální a místní orgány budou hrát klíčovou úlohu při budování odolnosti a překonávání krizí

Členové Evropského výboru regionů (VR) a portugalská státní tajemnice pro evropské záležitosti Ana Paula Zacarias debatovali o politických prioritách předsednictví EU a jejich dopadu na místní a regionální úroveň. Během této debaty, jež se uskutečnila na únorovém plenárním zasedání VR, bylo zdůrazněno, jak velký význam má zapojení místních a regionálních orgánů do plnění příštího rozpočtu EU a do realizace plánů EU týkajících se oživení po krizi COVID-19.

Zástupci regionálních a místních orgánů EU vyzdvihli skutečnost, že právě tyto orgány mají nezastupitelné místo při zvládání mimořádné situace vyvolané onemocněním COVID-19 a že budou klíčové pro úspěšné zdravotní, sociální a hospodářské oživení po pandemii. Vyjádřili znepokojení nad nízkou úrovní zapojení regionálních a místních orgánů, jak bylo zdůrazněno v rámci nedávné konzultace VR a CEMR , kdy bylo zjištěno, že většina místních a regionálních orgánů má pouze malý vliv na národní plány na podporu oživení a odolnosti.

VR i portugalské předsednictví rovněž zdůraznily, že ačkoli je oživení po krizi COVID-19 důležité, měly by být do národních plánů na podporu oživení začleněny i další společné priority, jako je úspěšné provedení Zelené nové dohody a urychlení digitalizace Evropy.

Předseda Evropského výboru regionů Apostolos Tzitzikostas uvedl: „Portugalsko přebírá předsednictví ve velmi důležitém okamžiku. Pandemie i dál bere lidské životy, vyvíjí tlak na veřejné služby a poškozuje místní zaměstnanost a ekonomiku. V následujících měsících musíme zaručit účinné plnění rozpočtu EU a přijít s ambiciózním plánem na podporu oživení, který konkrétně řeší potřeby lidí. Společně musíme posílit naše kapacity pro reakci na krize v oblasti veřejného zdraví a pro výrobu a distribuci bezpečných očkovacích látek. Očkování musí probíhat souběžně prostřednictvím posílené spolupráce mezi všemi úrovněmi správy ve všech členských státech, regionech, městech a vesnicích. Vaše předsednictví rovněž pomůže zahájit konferenci o budoucnosti Evropy: spoléháme na to, že do tohoto procesu, který musí modernizovat fungování demokracie a přiblížit EU občanům, vnesete silný regionální a místní rozměr.“

Portugalská státní tajemnice pro evropské záležitosti Ana Paula Zacarias prohlásila: „Kvůli pandemii je nyní ještě zřejmější, že vedoucí představitelé místní a regionální úrovně jsou hybnou silou místních společenství a že při reakci na krizi je jejich přispění zcela stěžejní. Vaše blízkost občanům a chápání reality každodenního života mají zásadní význam, má-li Evropa tyto náročné časy překonat v duchu solidarity a zásady, že nikdo nesmí být opomenut. Města a regiony hrají rozhodující úlohu i při provádění celostátních opatření, jako jsou například tolik potřebné reformy a investice v rámci připravovaných národních plánů na podporu oživení.“

„Ano, potřebujeme vnitřní trh, avšak EU musí demonstrovat stejné odhodlání i při dosahování pokroku v sociální oblasti,“ řekl Vasco Cordeiro , první místopředseda Evropského výboru regionů a člen regionálního shromáždění Azorských ostrovů. Dále dodal: „Když vyzdvihujeme úlohu a význam subsidiarity a víceúrovňové správy pro fungování Evropy, nejde pouze a v první řadě o regionální a místní orgány. Jde o to, jakou Evropskou unii chceme.“

Během diskuse se jasně ukázalo, že se politické priority portugalského předsednictví a politické priority VR vzájemně doplňují. Především priorita budovat odolné regionální a místní komunity , kterou si VR vytyčil pro období 2020–2025 , má mnoho společného s prioritami portugalského předsednictví .

Úzké partnerství mezi VR a portugalským předsednictvím bude taktéž posíleno účastí portugalského premiéra Antonia Costy v rozpravě na květnovém plenárním zasedání VR, plánovanou výjezdní schůzí předsednictva na Azorských ostrovech a pořádáním místních dialogů v Portugalsku ve spolupráci se členy portugalské delegace ve VR.

Související informace

Portugalské předsednictví Rady EU se zaměří na tři hlavní priority , kterými jsou:

  • podpora oživení Evropy posíleného klimatickou transformací a digitalizací,
  • provádění evropského pilíře sociálních práv jakožto klíčového prvku pro zajištění spravedlivé a inkluzivní klimatické transformace a digitalizace,
  • posílení strategické autonomie Evropy při zachování otevřenosti vůči světu.

Priority Evropského výboru regionů na období 2020–2025 jsou k dispozici zde .

Kontakt:

Tobias Kolonko

Tel.: +32 22822003

tobias.kolonko@ext.cor.europa.eu

Andrew Gardner

Tel.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PORTUGUESE-PRESIDENCY.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-AND-BERTELSMANN-STIFTUNG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PORTUGUESE-PRESIDENCY.ASPX

​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
09.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PORTUGUESE-PRESIDENCY.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PORTUGUESE-PRESIDENCY.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PORTUGUESE-PRESIDENCY.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023