Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
#CoRplenary: listopadové zasedání se bude zabývat dopady brexitu na města a regiony EU  
Představitelé měst a regionů budou diskutovat o možných účincích brexitu na plenárním zasedání VR Na programu jednání jsou také diskuse s paní Vestager a panem Moscovici, evropskými komisaři. Tématem bude hospodářská a měnová unie a politika hospodářské soutěže.

Evropský výbor regionů (VR), shromáždění představitelů regionální a místní úrovně EU, se sejde k závěrečnému plenárnímu zasedání tohoto roku ve dnech 30. listopadu a 1. prosince. Hlavními řečníky budou Pierre Moscovici, evropský komisař pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla, a Margrethe Vestager, evropská komisařka pro hospodářskou soutěž.

Čtvrtek 30. listopadu 2017

Brexit z pohledu měst a regionů EU

Dva týdny před tím, než budou vedoucí představitelé členských států jednat o průběhu jednání o odchodu Spojeného království z EU, projednají místní a regionální čelní představitelé z celé Evropy možné sociální, ekonomické a politické dopady brexitu na města a regiony. Četné místní a regionální orgány se zúčastnily průzkumu, který proběhl v celé Evropské unii. O jeho výsledky se VR podělí s institucemi EU s rozhodovacími pravomocemi. Diskusi uvede předsedkyně madridské regionální správy Cristina Cifuentes, která analyzuje socioekonomické dopady brexitu v regionech a městech. Neale Richmond, jenž předsedal výboru irského senátu, který se zabýval důsledky brexitu, bude poté řídit debatu o problematice ochrany vnějších hranic. Dále se do středu pozornosti dostanou složité otázky zbavení evropského občanství. Promluví portugalský místostarosta londýnského obvodu Lambeth v Londýně Guilherme RosaDerek Monks, jenž je britského původu a působí jako člen městské rady ve španělském Alicante.

Hospodářská a měnová unie: diskuse s komisařem Moscovici

Prohlubování hospodářské a měnové unie do roku 2025 a jeho regionální a místní dopady budou námětem diskuse s komisařem EU pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla, panem Pierrem Moscovici. Jeho diskusní dokument představený na konci května je rovněž předmětem stanoviska, které připravil Christophe Rouillon, místopředseda Asociace francouzských starostů, starosta obce Coulaines. Přijetí stanoviska bude následovat po diskusi.

Jakou úlohu hraje spalování odpadů v oběhovém hospodářství?

Z odpadků je možné získat elektrickou energii. Města a regiony usilují trvale o co nejúčinnější prevenci vzniku odpadů, opětovné použití a recyklaci výrobků a uznávají úlohu, kterou odpady hrají při přechodu k udržitelnějšímu oběhovému hospodářství. V celé Evropě mají pravomoci v oblasti nakládání s odpady místní orgány. Vyzývají EU, aby zohlednila soustavu doporučení, která jsou součástí stanoviska „Úloha výroby energie z odpadů v oběhovém hospodářství“, jež připravila Kata Tüttő, členka zastupitelstva 12. obvodu města Budapešť.

Pátek 1. prosince

Politika EU v oblasti hospodářské soutěže a pravidla státní podpory

Nevídaně vysoké pokuty vyměřené společnostem Google a Apple vzbudily velký zájem sdělovacích prostředků. Potvrdily účinnost a význam politiky EU v oblasti hospodářské soutěže. Nicméně jiné aspekty politiky hospodářské soutěže mají větší vliv na každodenní život evropských občanů. Během plenárního zasedání se k této otázce vyjádří v diskusi evropská komisařka paní Vestager . Po diskusi bude přijato stanovisko, které připravil Michael Murphy, člen rady irského hrabství Tipperary. Stanovisko vyzývá k větší pružnosti při prosazování pravidel státní podpory pro okrajové regiony v hospodářsky a sociálně náročných obdobích.

Další stanoviska, jež mají být přijata:

Provádění makroregionálních strategií, zpravodaj: Raffaele Cattaneo (IT/ELS), předseda regionální rady Lombardie

Právní akty stanovující použití regulativního postupu s kontrolou, zpravodaj: François Decoster (FR/ALDE), místopředseda regionu Hauts-de-France

Zpráva o občanství EU pro rok 2017, zpravodaj: Guillermo Martínez Suárez (ES/SES), člen vlády Asturského knížectví

Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob, zpravodajka Nathalie Sarrabezolles (FR/SES), předsedkyně rady departementu Finistère

Modernizace základního vyššího vzdělávání, zpravodaj: Csaba Borboly (RO/ELS), předseda rady župy Harghita

Místní a regionální pohled na podporu inovací ve veřejném sektoru prostřednictvím digitálních řešení, zpravodaj: Frank Cecconi (FR/ALDE), člen rady regionu Île-de-France

Akční plán pro námořní strategii v oblasti Atlantiku – Vytváření podmínek pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, zpravodaj: Jerry Lundy (IE/ALDE), člen rady hrabství Sligo

Deinstitucionalizace systémů zdravotní péče na místní a regionální úrovni, zpravodaj Xamuel Gonzalez Westling (SE/SES), člen zastupitelstva obce Hofors

Oživení venkovských oblastí díky iniciativě Inteligentní vesnice, zpravodaj Enda Stenson (IE/EA), rada hrabství Leitrim

Směrem k evropskému programu v oblasti bydlení, zpravodaj: Hicham Imane (BE/SES), člen rady města Charleroi

Praktické informace:

Místo: budova Charlemagne, rue de la Loi, Brusel

Datum konání: 30. listopadu 15:00–21:00 a 1. prosince 9:00–13:00

• viz program plenárního zasedánídokumenty

• přímý přenos z plenárního zasedání lze sledovat na internetových stránkách VR

informace o plenárním zasedání určené médiím

Kontakt: PresseCdr@cor.europa.eu

Sdílet :