Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Nová Evropská komise by neměla zavádět nové právní předpisy v oblasti zadávání veřejných zakázek  
Místní a regionální představitelé jsou přesvědčeni, že nejlepší odpovědí na pokulhávající reformy je nezavádět nová či dodatečná pravidla.

Evropský výbor regionů vyzval k zastavení revize pravidel EU pro zadávání veřejných zakázek. Důvodem je skutečnost, že nejnovější reformy, které EU zavedla teprve před nedávnem, ještě ani zdaleka nepřinesly kýžený výsledek. Podle doporučení, která toto shromáždění EU regionálních a místních zástupců přijalo 8. října, není zapotřebí zavádět nová pravidla. Závažné problémy by EU mohla řešit tak, že by středním podnikům usnadnila přístup k těmto zakázkám a podpořila harmonizaci, například prostřednictvím systémů označování.

Doporučení VR mají z hospodářského hlediska velký význam, neboť místní a regionální orgány jsou odpovědné za 45 % veřejných zakázek v EU. Nejnovější reformy EU, které byly přijaty v roce 2014, vycházely z přesvědčení, že zakázky ve veřejném sektoru by mohly být významným katalyzátorem růstu a odstranit překážky, které na jednotném trhu EU brání investicím. Návrhy VR mají velký význam také z institucionálního hlediska, neboť značně čerpají z činnosti související s novým pilotním projektem, jenž má zajistit, aby zkušenosti získané na místní úrovni byly zpětně zohledněny při tvorbě politik na úrovni EU.

Toto stanovisko vypracoval Thomas Habermann (DE/ELS), zemský rada okresu Rhön-Grabfeld a člen Křesťanskosociální unie v Bavorsku. Zmíněná doporučení jsou založena na výsledcích společného průzkumu VR a CEMR o provádění pravidel pro zadávání veřejných zakázek v členských státech, který byl zahájen letos v březnu, a také z červencové zprávy Sítě regionálních center pro přezkum provádění politiky EU , kterou VR spustil letos v březnu.

„Reformy zavedené směrnicemi EU o zadávání veřejných zakázek mají chvályhodný záměr – převážná většina regionů a místních orgánů považuje reformy z roku 2014 v zásadě za pozitivní –, nicméně v praxi se ukázaly jejich nedostatky, které jsou politováníhodné, či dokonce až zásadní,“ prohlásil Thomas Habermann. Malé podniky vyhrávají méně zakázek, než EU očekávala, a přeshraniční zadávání veřejných zakázek nepřineslo místním a regionálním orgánům žádnou přidanou hodnotu. Navzdory pravidelnému pořádání časově i finančně náročných celoevropských zadávacích řízení nejsou předkládány žádné přeshraniční nabídky, nebo jich je předkládáno jen velmi málo. Místní a regionální orgány navíc často nevidí potřebu uplatňovat strategické zadávací cíle, a to zejména v oblasti inovací.“

„Proč je tomu tak?“ ptá se dále Thomas Habermann. „Typické regionální či místní orgány v EU mají napjatý rozpočet, výzkum a vývoj pro ně není prioritou a výrobky, které kupují, jsou spíše základní. Vzhledem k tomu, kolik peněz tyto orgány veřejné správy utrácejí, je pro ně prioritou, aby tyto prostředky byly vynaloženy co nejhospodárněji. Obvykle berou v potaz hlediska udržitelnosti. Co však postrádají, jsou spolehlivá a jednoznačná označení a osvědčení uznávaná v celé EU (a to zejména co se týče environmentální udržitelnosti), která by byla zapotřebí v zájmu vytvoření právní jistoty a ulehčení zátěže pro místní zadavatele. Podniky z jiných zemí mohou nabízet atraktivní výrobky a ceny, ale různé právní předpisy, daňové režimy i různá administrativa vytvářejí překážky, které je obtížné překonat. A pravidla pro zadávání veřejných zakázek nejsou zkrátka dostatečně jednoduchá a transparentní, aby přilákala malé podniky.“

Jak Thomas Habermann dále dodává, „reformy jsou stále čerstvé – jen pár členským státům se podařilo provést je do vnitrostátního práva do roku 2016 – a úředníci stále absolvují školení, takže riziko chyb je vysoké a stále ještě se mohou objevit další výhody. Kromě toho, jak se často stává, vlády jednotlivých států přidaly své vlastní podmínky (což odborníci nazývají „gold-plating“), takže klíč k řešení některých problémů mají v rukou hlavní města členských států, nikoli Brusel. V současné době je především zapotřebí dopřát čas, aby tyto reformy mohly být plně zavedeny v praxi, a nepřijímat žádná další pravidla, jež by jen zvýšila zátěž pro orgány veřejné správy.“

„Přesto si myslíme, že tento mimořádně důkladný průzkum již pomohl vyvodit důležité krátkodobé i dlouhodobé závěry,“ uvedl Thomas Habermann. „Zaprvé by EU a vlády členských států neměly očekávat, že jediným hnacím motorem všech politických cílů, ať už se týkají udržitelnosti nebo sociální politiky, budou zakázky místních orgánů. Zadávání veřejných zakázek vyžaduje vyvážený přístup, který zohledňuje snadnou použitelnost pravidel pro všechny orgány veřejné správy, bez ohledu na jejich velikost, jakož i zásadu místní samosprávy. Zadruhé by se EU měla více zaměřit na získávání nabídek od středních podniků, a posílit tak místní ekonomiky. Zatřetí nepředstavují zadávací kritéria nejlepší způsob, jak přilákat uchazeče z jiných zemí; lepší by bylo například prosazovat společné označování a uznávání národních osvědčení.“

Většina doporučení vychází z rozsáhlého konzultačního mechanismu, který vypracoval a spustil Evropský výbor regionů kvůli obavám, že je k dispozici příliš málo informací o dopadu právních předpisů EU na místní a regionální úrovni. Do společného průzkumu VR a CEMR, stejně jako do projektu regionálních center, jehož dvouletá pilotní fáze byla zahájena letos v březnu, se zapojil VR, Evropská komise a sdružení 36 regionů z 16 zemí a je zaměřen na tři oblasti: zadávání veřejných zakázek, kvalitu ovzduší a na přeshraniční poskytování zdravotní péče.

Zpráva o zadávání veřejných zakázek a politická doporučení Thomase Habermanna jsou prvním výstupem projektu regionálních center. Byly zveřejněny čtyři týdny předtím, než se nová předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen ujme své funkce.

V samostatném souboru doporučení , který přijal 8 října, VR vyzývá Evropskou komisi, aby za předpokladu, že bude pilotní fáze regionálních center úspěšná, vyčlenila finanční prostředky na podporu tohoto mechanismu. Iniciativa regionálních center vzešla z pracovní skupiny, která zkoumala způsoby, jak zajistit, aby tvorba politik na úrovni EU byla otevřenější a brala v potaz zpětnou vazbu od místních a regionálních orgánů i vnitrostátních parlamentů. Tato pracovní skupina, kterou vedl první místopředseda Evropské komise Frans Timmermans, vydala v polovině roku 2018 zprávu , v níž podpořila řadu doporučení VR.

Kontakt:

Andrew Gardner

Tel. +32 743 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/NEXT-EUROPEAN-COMMISSION-SHOULD-AVOID-INTRODUCING-NEW-PUBLIC-PROCUREMENT-LEGISLATION.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/NEXT-EUROPEAN-COMMISSION-SHOULD-AVOID-INTRODUCING-NEW-PUBLIC-PROCUREMENT-LEGISLATION.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/NEXT-EUROPEAN-COMMISSION-SHOULD-AVOID-INTRODUCING-NEW-PUBLIC-PROCUREMENT-LEGISLATION.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/WANTED-LOCAL-OFFICIALS-TO-HELP-THE-WESTERN-BALKANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/NEXT-EUROPEAN-COMMISSION-SHOULD-AVOID-INTRODUCING-NEW-PUBLIC-PROCUREMENT-LEGISLATION.ASPX

Wanted: Local officials to help the Western Balkans
Wanted: Local officials to help the Western Balkans
14.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/NEXT-EUROPEAN-COMMISSION-SHOULD-AVOID-INTRODUCING-NEW-PUBLIC-PROCUREMENT-LEGISLATION.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023