Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Místní a regionální představitelé z členských států EU a Spojeného království spolu usedli v nové kontaktní skupině  

Místní a regionální političtí činitelé ze Spojeného království se poprvé setkali se členy Evropského výboru regionů v rámci kontaktní skupiny, která má zajistit, aby byly i po roce 2020 zachovány komunikační vazby na regionální a místní úrovni, které byly vytvořeny za téměř 47 let členství této země v Evropské unii. Evropský výbor regionů se po svém založení v roce 1994 stal nejdůležitějším kontaktním místem pro regiony a města ze Spojeného království a ostatních členských států EU.

Spojené království vystoupilo z EU 31. ledna 2020 a 31. prosince skončí přechodné období. Pokud se v nadcházejících šesti týdnech nepodaří uzavřít novou dohodu, pak k tomuto datu přestanou platit právní dohody, o něž se opírají vztahy mezi touto zemí na jedné straně a EU a jejími 27 členskými státy na straně druhé.

V čele kontaktní skupiny stojí předseda rady regionu Bretaň Loïg Chesnais-Girard (FR/SES), který prohlásil: „Političtí činitelé Spojeného království a EU navázali za 25 let spolupráce prostřednictvím Evropského výboru regionů pevné kontakty. Za téměř pět desetiletí svého členství v EU si tato země vybudovala úzké vztahy s regiony a městy ostatních 27 členských států. Chceme, aby tomu tak bylo i po roce 2020. Kontaktní skupina VR-Spojené království bude usilovat o to, aby nadále probíhala intenzivní komunikace a aby mezi EU a Spojeným královstvím panovaly vztahy zahrnující těsnou a účinnou spolupráci na regionální a místní úrovni. Od 1. ledna 2021 nastanou výrazné změny, ať už se k dohodě dospěje, či nikoli. Místní a regionální představitelé na obou stranách sledují stejný cíl, tj. omezit nepříznivý dopad na ekonomiku daného regionu či obce.“

Loïg Chesnais-Girard dodal: „Jakožto politik z EU vyzývám vládu Spojeného království, aby uznala, že vztahy mezi ním a EU – včetně vztahů na úrovni decentralizované správy a regionálních a místních orgánů – nelze stavět na roveň s jinými vztahy. Naše dnešní setkání s celou řadou partnerů ze Spojeného království bylo velice konstruktivní a dokládá, že na místní a regionální úrovni existují dlouhotrvající a pevné vztahy, které je třeba v budoucnu udržovat a dále rozvíjet.“

Členové VR zasedající v této kontaktní skupině mají stálý mandát, zatímco za Spojené království se budou jednotlivých schůzí účastnit zástupci různých místních orgánů a decentralizovaných parlamentů a shromáždění v závislosti na tom, jaká témata se budou projednávat.

Na této první schůzi to byli představitelé z Anglie, Walesu, Skotska, Severního Irska a Gibraltaru. Postoje Walesu přednesli předseda Výboru pro vnější vztahy ve velšském parlamentu David Rees a Anthony Hunt ze Sdružení místních orgánů Walesu . Sdružení místních orgánů , které zastupuje anglické orgány, účastí na této schůzi pověřilo radního a předsedu pracovní skupiny pro vystoupení z EU Kevina Bentleyho. Za Skotsko se jí zúčastnily poslankyně skotského parlamentu Angela Constance a radní a předsedkyně Shromáždění skotských místních orgánů (COSLA) Alison Evison. Jménem Sdružení místních orgánů Severního Irska (NILGA) pak promluvil radní Matt Garrett. Gibraltarský parlament reprezentoval poslanec Joseph Garcia.

V části vyhrazené politickým představitelům z EU informoval předseda koordinační skupiny EU–Spojené království zřízené v Evropském parlamentu David McAllister (DE/ELS) členy VR o tom, co Evropský parlament soudí o pokroku v jednáních. VR upozornil na to, že je nezbytné, aby byla co nejdříve k dispozici nová rezerva na vyrovnání se s důsledky brexitu. Jedná se o nástroj, na který bylo vyčleněno 5 miliard EUR a jenž má pomoci těm členským státům a odvětvím, které brexit zasáhl v největší míře.

Na ustavující schůzi kontaktní skupiny konané 22. září vystoupil hlavní vyjednavač EU pro přípravu a vedení jednání se Spojeným královstvím Michel Barnier , který by měl pronést proslov také na příštím plenárním zasedání VR, a sice 9. prosince.

Vedle Chesnais-Girarda tvoří kontaktní skupinu tito členové VR: Ellen Nauta-Van Moorsel (NL/ELS), vedoucí nizozemské delegace ve VR a starostka města Hof van Twente; Michael Murphy (IE/ELS), vedoucí irské delegace ve VR a člen rady hrabství Tipperary; Ximo Puig i Ferrer (ES/SES), předseda vlády autonomní oblasti Valencie; Aleksandra Dulkiewicz (PL/ELS), primátorka města Gdaňsk; Erik Flyvholm (DK/Renew Europe), starosta obce Lemvig; Pehr Granfalk (SE/ELS), starosta obce Solna; Antje Grotheer (DE/SES), místopředsedkyně zemského sněmu spolkové země Brémy; Michiel Rijsberman (NL/Renew Europe), člen rady provincie Flevoland; Maria Gomes (PT/SES), předsedkyně rady obce Portimão; Karl Vanlouwe (BE/Evropská aliance), poslanec Vlámského parlamentu; Oldřich Vlasák (CZ/EKR), zastupitel statutárního města Hradec Králové. Pozorovatelkou za skupinu Zelených je Henrike Müller (DE), poslankyně zemského sněmu spolkové země Brémy.

Kontakt:

Andrew Gardner

Tel.: +32 473843981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/NEW-CONTACT-GROUP.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPCOM-2023-CALL-FOR-PROPOSALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/NEW-CONTACT-GROUP.ASPX

EuroPCom 2023 - Call for Proposals
EuroPCom 2023 - Call for Proposals
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-CRIMES-HATE-CRIME-HATE-SPEECH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/NEW-CONTACT-GROUP.ASPX

Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/JOIN-US-FOR-EUROPCOM-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/NEW-CONTACT-GROUP.ASPX

Join us for EuroPCom 2022!
Join us for EuroPCom 2022!
19.09.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HATE-SPEECH-AGAINST-LOCAL-POLITICIANS-HAS-WORSENED-SIGNIFICANTLY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/NEW-CONTACT-GROUP.ASPX

Hate speech against local politicians has "worsened significantly"
Hate speech against local politicians has "worsened significantly"
03.12.2021