Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Místní a regionální představitelé z členských států EU a Spojeného království spolu usedli v nové kontaktní skupině  

Místní a regionální političtí činitelé ze Spojeného království se poprvé setkali se členy Evropského výboru regionů v rámci kontaktní skupiny, která má zajistit, aby byly i po roce 2020 zachovány komunikační vazby na regionální a místní úrovni, které byly vytvořeny za téměř 47 let členství této země v Evropské unii. Evropský výbor regionů se po svém založení v roce 1994 stal nejdůležitějším kontaktním místem pro regiony a města ze Spojeného království a ostatních členských států EU.

Spojené království vystoupilo z EU 31. ledna 2020 a 31. prosince skončí přechodné období. Pokud se v nadcházejících šesti týdnech nepodaří uzavřít novou dohodu, pak k tomuto datu přestanou platit právní dohody, o něž se opírají vztahy mezi touto zemí na jedné straně a EU a jejími 27 členskými státy na straně druhé.

V čele kontaktní skupiny stojí předseda rady regionu Bretaň Loïg Chesnais-Girard (FR/SES), který prohlásil: „Političtí činitelé Spojeného království a EU navázali za 25 let spolupráce prostřednictvím Evropského výboru regionů pevné kontakty. Za téměř pět desetiletí svého členství v EU si tato země vybudovala úzké vztahy s regiony a městy ostatních 27 členských států. Chceme, aby tomu tak bylo i po roce 2020. Kontaktní skupina VR-Spojené království bude usilovat o to, aby nadále probíhala intenzivní komunikace a aby mezi EU a Spojeným královstvím panovaly vztahy zahrnující těsnou a účinnou spolupráci na regionální a místní úrovni. Od 1. ledna 2021 nastanou výrazné změny, ať už se k dohodě dospěje, či nikoli. Místní a regionální představitelé na obou stranách sledují stejný cíl, tj. omezit nepříznivý dopad na ekonomiku daného regionu či obce.“

Loïg Chesnais-Girard dodal: „Jakožto politik z EU vyzývám vládu Spojeného království, aby uznala, že vztahy mezi ním a EU – včetně vztahů na úrovni decentralizované správy a regionálních a místních orgánů – nelze stavět na roveň s jinými vztahy. Naše dnešní setkání s celou řadou partnerů ze Spojeného království bylo velice konstruktivní a dokládá, že na místní a regionální úrovni existují dlouhotrvající a pevné vztahy, které je třeba v budoucnu udržovat a dále rozvíjet.“

Členové VR zasedající v této kontaktní skupině mají stálý mandát, zatímco za Spojené království se budou jednotlivých schůzí účastnit zástupci různých místních orgánů a decentralizovaných parlamentů a shromáždění v závislosti na tom, jaká témata se budou projednávat.

Na této první schůzi to byli představitelé z Anglie, Walesu, Skotska, Severního Irska a Gibraltaru. Postoje Walesu přednesli předseda Výboru pro vnější vztahy ve velšském parlamentu David Rees a Anthony Hunt ze Sdružení místních orgánů Walesu . Sdružení místních orgánů , které zastupuje anglické orgány, účastí na této schůzi pověřilo radního a předsedu pracovní skupiny pro vystoupení z EU Kevina Bentleyho. Za Skotsko se jí zúčastnily poslankyně skotského parlamentu Angela Constance a radní a předsedkyně Shromáždění skotských místních orgánů (COSLA) Alison Evison. Jménem Sdružení místních orgánů Severního Irska (NILGA) pak promluvil radní Matt Garrett. Gibraltarský parlament reprezentoval poslanec Joseph Garcia.

V části vyhrazené politickým představitelům z EU informoval předseda koordinační skupiny EU–Spojené království zřízené v Evropském parlamentu David McAllister (DE/ELS) členy VR o tom, co Evropský parlament soudí o pokroku v jednáních. VR upozornil na to, že je nezbytné, aby byla co nejdříve k dispozici nová rezerva na vyrovnání se s důsledky brexitu. Jedná se o nástroj, na který bylo vyčleněno 5 miliard EUR a jenž má pomoci těm členským státům a odvětvím, které brexit zasáhl v největší míře.

Na ustavující schůzi kontaktní skupiny konané 22. září vystoupil hlavní vyjednavač EU pro přípravu a vedení jednání se Spojeným královstvím Michel Barnier , který by měl pronést proslov také na příštím plenárním zasedání VR, a sice 9. prosince.

Vedle Chesnais-Girarda tvoří kontaktní skupinu tito členové VR: Ellen Nauta-Van Moorsel (NL/ELS), vedoucí nizozemské delegace ve VR a starostka města Hof van Twente; Michael Murphy (IE/ELS), vedoucí irské delegace ve VR a člen rady hrabství Tipperary; Ximo Puig i Ferrer (ES/SES), předseda vlády autonomní oblasti Valencie; Aleksandra Dulkiewicz (PL/ELS), primátorka města Gdaňsk; Erik Flyvholm (DK/Renew Europe), starosta obce Lemvig; Pehr Granfalk (SE/ELS), starosta obce Solna; Antje Grotheer (DE/SES), místopředsedkyně zemského sněmu spolkové země Brémy; Michiel Rijsberman (NL/Renew Europe), člen rady provincie Flevoland; Maria Gomes (PT/SES), předsedkyně rady obce Portimão; Karl Vanlouwe (BE/Evropská aliance), poslanec Vlámského parlamentu; Oldřich Vlasák (CZ/EKR), zastupitel statutárního města Hradec Králové. Pozorovatelkou za skupinu Zelených je Henrike Müller (DE), poslankyně zemského sněmu spolkové země Brémy.

Kontakt:

Andrew Gardner

Tel.: +32 473843981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Sdílet :