Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Nový akční plán pro oběhové hospodářství: Výbor regionů zahájil konzultaci se zainteresovanými stranami  

Do konzultace týkající se oběhového hospodářství, kterou zahájil Evropský výbor regionů, se mohou až do 1. května 2020 zapojit všechny místní a regionální orgány a další klíčové zúčastněné strany.

Přírodní zdroje na naší planetě jsou téměř vyčerpány. Vzhledem k tomu, že celosvětová spotřeba by se měla v příštích desetiletích zdvojnásobit, avšak nic nenaznačuje tomu, že by mělo dojít ke snížení globálního oteplování, je naléhavě nutné oddělit hospodářský růst od využívání zdrojů a vyrábět takové výrobky, které budou trvanlivé, opakovaně použitelné a opravitelné. Podpora oběhového hospodářství prospěje nejen životnímu prostředí, ale bude mít také zásadní význam pro hospodářské oživení po skončení pandemie COVID-19. Stanovisko, které připravuje člen výkonné rady provincie Drenthe Tjisse Stelpstra (NL/EKR), by mělo podle VR posílit místní a regionální pilíř nového akčního plánu pro oběhové hospodářství a zajistit, aby města a regiony hrály v této souvislosti klíčovou úlohu.

Ročně vznikne v důsledku všech hospodářských činností v EU 2,5 miliardy tun odpadu, což představuje 5 tun na obyvatele za rok. V současné době však neexistuje žádný komplexní soubor právních a politických požadavků, který by zajišťoval, aby všechny výrobky uváděné na trh EU byly stále udržitelnější a splňovaly podmínky oběhovosti. A právě to je cílem nového akčního plánu pro oběhové hospodářství , který Evropská komise představila 11. března 2020.

Tento program obsahuje celou řádu návrhů, jako například rozšířit působnost rámce pro ekodesign , aby se vztahoval na co nejširší spektrum výrobků, zvýšit podporu pro zelené veřejné zakázky, omezit používání některých obalových materiálů, stanovit cíle v oblasti snižování množství odpadů pro konkrétní toky, harmonizovat systémy tříděného sběru a uvést na trh v EU tolik očekávanou společnou nabíječku pro mobilní telefony. Klíčovými cílovými produkty jsou elektronika, budovy a stavební materiály, vozidla a baterie, obaly, plasty a mikroplasty, textilní výrobky, potraviny, voda a živiny.

V rámci písemné konzultace se zainteresovanými stranami, která potrvá do 1. května 2020 , nyní Evropský výbor regionů vyzývá všechny místní a regionální orgány v EU a zainteresované strany, aby se k návrhu Komise vyjádřily a podělily se o své názory a připomínky.

Pracovní dokument k této veřejné konzultaci je k dispozici zde.

„Oběhové hospodářství představuje jedno z hlavních témat tohoto desetiletí. Naléhavě potřebujeme, aby byla udržitelná výrobková politika vtělena do konkrétních právních předpisů. Jen tak budeme moci zajistit, aby spotřebitelé měli právo na přístup k trvanlivým výrobkům, a dokážeme ukončit praxi předčasného zastarávání výrobků a likvidace neprodaného zboží, jež nepodléhá zkáze. Naším cílem musí být bezodpadová společnost,“ prohlásit zpravodaj Tjisse Stelpstra (NL/EKR) , člen výkonné rady provincie Drenthe.

Hlavním záměrem připravovaného stanoviska VR je rozpracovat územní pilíř nového akčního plánu pro oběhové hospodářství a poukázat na příležitosti a výzvy, které budou v souvislosti s očekávanými politickými opatřeními řešit místní a regionální orgány v EU.

„Samozřejmě, že vítáme komplexní balíček legislativních a politických opatření, která navrhuje Evropská komise. Domníváme se však, že nový akční plán pro oběhové hospodářství nejde dostatečně daleko, pokud jde o využití a zhodnocení politického potenciálu regionů a měst pro vybudování oběhového hospodářství v praxi. Pro zajištění udržitelného chování výrobců, uživatelů i spotřebitelů potřebujeme nejen cenové signály a pobídky, ale také konkrétní cíle,“ uvedl Tjisse Stelpstra .

V souvislosti s pandemií COVID-19 a jejím dopadem na systémy zdravotní péče a hospodářství upozorňuje Tjisse Stelpstra na závislost EU na zdrojích a klade si otázku, jaké ponaučení si z toho můžeme vzít a co všechno bude zapotřebí vzít v úvahu při přípravě plánů hospodářské obnovy. „Krizová situace, jež nastala v důsledku pandemie COVID-19, musí spojit všechny politické činitele a vyburcovat k zavedení nového hospodářského modelu, který staví sociální blahobyt a udržitelnost životního prostředí do samého středu hospodářského oživení EU,“ dodal Tjisse Stelpstra.

Potenciální přínos nového akčního plánu pro oběhové hospodářství z hlediska hospodářského oživení po skončení pandemie COVID-19 nelze podceňovat, neboť oběhové hospodářství s sebou nese celou řadu nových podnikatelských příležitostí. Počet pracovních míst v oběhovém hospodářství v EU vzrostl v letech 2012 až 2018 o 5 % a dosáhl přibližně 4 milionů ( Evropská komise ).

Poznámky:

V závislosti na vývoji pandemie COVID-19 je časový plán přípravy stanoviska VR k novému akčnímu plánu pro oběhové hospodářství následující: pracovní dokument by měl být projednán na schůzi komise ENVE dne 8. června. Návrh stanoviska by měl být přijat na schůzi komise ENVE dne 9. září a na plenárním zasedání pak ve dnech 13. a 14. října 2020.

Vyzýváme zástupce místních a regionálních orgánů a další zainteresované strany, aby se do 1. května 2020 podělili o své názory a své písemné příspěvky zaslali na následující e-mailové adresy: Aliona.Fornea@cor.europa.eu enve@cor.europa.eu .

Rádi bychom Vás upozornili, že se zpravodajem Tjissem Stelpstrou , jeho expertkou Ingrid Zeegals celým týmem komise ENVE VR je možné sjednat si on-line setkání či rozhovor.

V zájmu přípravy diskuse Vám zpravodaj nabízí k nahlédnutí svůj pracovní dokument k novém akčním plánu pro oběhové hospodářství , který obsahuje některé obecné i konkrétní otázky týkající se následujících čtyř aspektů:

1. Úloha místních a regionálních orgánů při zavádění oběhového hospodářství

2. Změny v hospodářském systému

3. Odpad neexistuje, všechno jsou jen zdroje

4. Stanovení cílů a utváření právních předpisů

Od 8. dubna bude na internetové stránce konzultace tento pracovní dokument k dispozici ve všech jazycích EU.

Kontakt:

David Crous

Tel.: +32 (0) 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/NEW-CIRCULAR-ECONOMY-ACTION-PLAN-STAKEHOLDER-S-CONSULTATION-NOW-OPEN.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/NEW-CIRCULAR-ECONOMY-ACTION-PLAN-STAKEHOLDER-S-CONSULTATION-NOW-OPEN.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/NEW-CIRCULAR-ECONOMY-ACTION-PLAN-STAKEHOLDER-S-CONSULTATION-NOW-OPEN.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/NEW-CIRCULAR-ECONOMY-ACTION-PLAN-STAKEHOLDER-S-CONSULTATION-NOW-OPEN.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/NEW-CIRCULAR-ECONOMY-ACTION-PLAN-STAKEHOLDER-S-CONSULTATION-NOW-OPEN.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023