Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Provádění Zelené dohody na místní úrovni – nová výzva k předkládání osvědčených postupů a závazků v oblasti klimatu  

Evropský výbor regionů (VR) zahajuje novou výzvu určenou jeho členům a náhradníkům, mladým zvoleným politikům a členům sítě místních a regionálních zastupitelů VR. Jejím cílem je shromažďovat a prosazovat nízkouhlíkové a udržitelné projekty místních a regionálních orgánů v celé EU, jakož i jejich závazky v oblasti klimatu, jejichž cílem je snížit emise skleníkových plynů. Má Váš region nebo město konkrétní projekt zaměřený na cíle Zelené dohody pro Evropu? Stanovil si Váš region nebo město cíl snížit do roku 2030 nebo 2050 emise skleníkových plynů? Pak je tato nová výzva určena právě Vám.

Pandemie COVID-19 a energetická krize způsobená válkou na Ukrajině ukázaly, jak důležitá je úzká interakce mezi životním prostředím a občany. Zároveň však nezmizela hrozba přírodních nebezpečí, environmentálních rizik, degradace ekosystémů a globálního oteplování, proto jsou opatření v oblasti klimatu naléhavější než kdy jindy. Města a regiony hrají klíčovou úlohu, pokud jde o plnění cílů Zelené dohody pro Evropu a přibližování EU k cíli klimatické neutrality.

V zájmu další podpory regionální a místní činnosti směrem k Zelené dohodě zahajuje Evropský výbor regionů novou výzvu k předkládání osvědčených postupů a závazků v oblasti klimatu, která je určena všem členům a náhradníkům VR, mladým zvoleným politikům a členům Evropské sítě regionálních a místních zastupitelů. Projekty budou sloužit jako podklady pro platformu osvědčených postupů, která prezentuje to, jak města a regiony přispívají k ekologickému oživení, jehož cílem je vybudovat udržitelnější, inkluzivnější a odolnější společnost.

Které projekty jsou způsobilé?

Vyzýváme členy a mladé zvolené politiky, aby informovali o svých nedávných nebo probíhajících projektech a iniciativách týkajících se následujících témat:

  • přizpůsobení se změně klimatu
  • zmírňování změny klimatu
  • oběhové hospodářství
  • energetické záležitosti, jako např. energetická účinnost, energetická chudoba nebo energie z obnovitelných zdrojů
  • čistá mobilita
  • nulové znečištění
  • opětovné zalesňování a ozeleňování měst
  • zelené rozpočty

Před konferencí OSN o změně klimatu (UNFCCC COP 27), která se má konat v Šarm aš-Šajchu v Egyptě v listopadu 2022, budou závazky místních a regionálních orgánů v oblasti klimatu zaneseny do mapy s cílem podpořit snahy VR o posílení úlohy měst a regionů v rámci globální správy klimatu a při provádění Pařížské dohody.

Chcete-li se podělit o své zelené projekty a závazky v oblasti klimatu, vyplňte prosím tento krátký dotazník.

Projekty a závazky budou zveřejněny v interaktivní mapě VR a propagovány mezi orgány a institucemi EU, zainteresovanými stranami a sdělovacími prostředky.

Provádění Zelené dohody na místní úrovni:na tomto odkazu se můžete informovat o portálu VR věnovaném Zelené dohodě a o příslušné pracovní skupině.

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/NEW-CALL-FOR-BEST-PRACTICES-AND-CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/NEW-CALL-FOR-BEST-PRACTICES-AND-CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/NEW-CALL-FOR-BEST-PRACTICES-AND-CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REFORM-EU-ELECTRICITY-MARKET-BOOSTING-ENERGY-TRANSITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/NEW-CALL-FOR-BEST-PRACTICES-AND-CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/NEW-CALL-FOR-BEST-PRACTICES-AND-CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023