Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Bez zapojení regionů a měst budou národní plány pro oživení méně účinné  

Hospodářské a sociální oživení a rovněž ekologická a digitální transformace se mohou podařit pouze tehdy, budou-li se přípravy a provádění národních plánů pro oživení a odolnost přímo účastnit místní a regionální orgány.

Úzké partnerství mezi všemi úrovněmi správy, sociálními partnery a nevládními organizacemi bude mít zásadní význam pro zajištění toho, aby národní plány pro oživení a odolnost odpovídaly územním potřebám a aby se zabránilo překrývání s ostatními politikami a fondy EU. To jsou hlavní sdělení, která Evropský výbor regionů (VR) prostřednictvím stanoviska, které vypracoval Rob Jonkman, člen rady nizozemského města Opsterland, adresoval vládám členských států a orgánům EU. Toto stanovisko bylo přijato na plenárním zasedání VR dne 1. prosince.

Členové Evropského výboru regionů v něm vyjadřují politování nad tím, že ve většině členských států proběhla příprava národního plánu pro oživení a odolnost směrem shora dolů, a vyslovují své znepokojení ohledně nedostatečného zapojení orgánů na nižší než celostátní úrovni do fáze provádění a hodnocení. Tento přístup s sebou nese riziko centralizace významných veřejných investic a přehlížení územních rozdílů, čímž může být oslaben dopad plánů na podporu oživení.

V důsledku toho se mohou regiony, které v rozvoji zaostávaly již před vypuknutím pandemie, ocitnout ještě více pozadu v oblasti zaměstnanosti, podpory podniků, digitalizace či případně v jiných klíčových oblastech, uvádí se ve stanovisku . Z důvodu nedostatečného zapojení regionů a obcí navíc hrozí, že se budou investice financované z fondů na podporu oživení překrývat s investicemi financovanými z fondů politiky soudržnosti, a tyto nástroje si tak budou navzájem konkurovat. Proto místní představitelé pozitivně vnímají to, že se Evropská komise chystá brzy zveřejnit srovnávací přehled Nástroje pro oživení a odolnost. Jak je uvedeno v dopise, který předseda VR Apostolos Tzitzikostas a předseda komise ECON VR Michael Murphy obdrželi od výkonného místopředsedy Komise Valdise Dombrovskise, nový srovnávací přehled bude poskytovat informace o zpracování žádostí členských států o platby a tam, kde to bude možné, bude mít metoda monitorování výraznější územní rozměr.

„Nástroj pro oživení a odolnost je plodem historické dohody mezi čelními představiteli EU a je ambiciózním nástrojem, jehož cílem je zajistit, aby Evropa vyšla z krize COVID-19 silnější,“ prohlásil zpravodaj stanoviska Rob Jonkman (NL/EKR), člen rady města Opsterland. A dodal: „Avšak zatímco od počátku pandemie se místní a regionální orgány nacházejí v první linii boje proti jejím socioekonomickým dopadům, pokud jde o zapojení do přípravy plánů na podporu oživení, v mnoha členských státech jsme až těmi posledními v řadě. Potřebujeme spolupráci, nikoli centralizaci.“

Místní a regionální orgány odpovídají za třetinu všech veřejných výdajů a více než polovinu veřejných investic v EU. Značná část těchto investic je navíc realizována v oblastech politiky, které mají klíčový význam pro Nástroj pro oživení a odolnost , jenž je základním kamenem plánu na podporu oživení Next Generation EU . Je proto důležité města a regiony napřímo zapojit do navrhování a provádění národních plánů pro oživení a odolnost, aby bylo možné úspěšně provádět reformy a investice, které tyto plány obsahují.

V mnoha obcích a regionech vedla krize COVID-19 ke snížení příjmů a zvýšení výdajů. Druhý regionální a místní barometr , který VR zveřejnil v říjnu, odhaduje, že jen pro rok 2020 dosáhne mezera ve financování 180 miliard EUR. VR je toho názoru, že EU a její členské státy musí neodkladně pomoci místním a regionálním orgánům, aby se z tohoto finančního šoku vzpamatovaly, a zajistit, aby se evropské ekonomiky a společnosti staly udržitelnějšími a odolnějšími a byly lépe připraveny na výzvy a příležitosti ekologické a digitální transformace, a to mj. prostřednictvím národních plánů pro oživení.

VR rovněž žádá Evropskou komisi, aby do svých výročních zpráv o provádění Nástroje pro oživení a odolnost zahrnula též část věnovanou účasti místních a regionálních orgánů, a vyzývá Evropský parlament, aby řádně plnil svoji úlohu „strážce“ naplňování cílů v oblasti oživení a aby v tomto směru pravidelně zapojoval místní a regionální orgány.

Souvislosti:

Dne 24. září uspořádal VR – spolu se slovinským předsednictvím Rady EU – první fórum na vysoké úrovni o regionálním oživení a odolnosti. Během této akce, která se konala ve slovinské Lipici, evropský komisař pro hospodářství Paolo Gentiloni zdůraznil , že národní plány pro oživení mohou být úspěšné, pouze pokud budou realizovány ve spolupráci s regiony a obcemi. Související tiskovou zprávu si můžete přečíst na tomto odkazu .

Nástroj EU pro oživení a odolnost je finanční nástroj o objemu 723,8 miliardy EUR (v běžných cenách, přičemž 338 miliard EUR z toho má podobu grantů a 385,8 miliard EUR má podobu půjček), jehož cílem je podpořit členské státy při provádění reforem a investování do společných priorit EU. Jedná se o největší finanční nástroj v rámci plánu na podporu oživení Next Generation EU o objemu 801 miliard EUR. Aby mohly členské státy Nástroj pro oživení a odolnost využívat, musí předložit národní plány pro oživení a odolnost, v nichž uvedou reformy a investice, které hodlají financovat.

Studie VR o zapojení regionálních a místních orgánů do přípravy a provádění osmi národních plánů pro oživení a odolnost (červen 2021).

Společná konzultace VR a CEMR týkající se přípravy národních plánů pro oživení a odolnost. Kompletní výsledky jsou k dispozici na tomto odkazu (leden 2021).

Kontakt:

Matteo Miglietta

Tel.: +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/NATIONAL-RECOVERY-PLANS-LESS-EFFECTIVE-IF-REGIONS-CITIES-LEFT-OUT.ASPX

Digitální dovednosti, konektivita a zdravotní a sociální péče jsou klíčem k tomu, aby venkovské obce byly „inteligentní“ a atraktivní
Digitální dovednosti, konektivita a zdravotní a sociální péče jsou klíčem k tomu, aby venkovské obce byly „inteligentní“ a atraktivní
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/NATIONAL-RECOVERY-PLANS-LESS-EFFECTIVE-IF-REGIONS-CITIES-LEFT-OUT.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/NATIONAL-RECOVERY-PLANS-LESS-EFFECTIVE-IF-REGIONS-CITIES-LEFT-OUT.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-ARE-YOU-READY-FOR-A-NEW-CHALLENGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/NATIONAL-RECOVERY-PLANS-LESS-EFFECTIVE-IF-REGIONS-CITIES-LEFT-OUT.ASPX

#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HG-11-CORDEIRO-NUEVA-ECONOMIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/NATIONAL-RECOVERY-PLANS-LESS-EFFECTIVE-IF-REGIONS-CITIES-LEFT-OUT.ASPX

"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
02.03.2023