Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Bez zapojení regionů a měst budou národní plány pro oživení méně účinné  

Hospodářské a sociální oživení a rovněž ekologická a digitální transformace se mohou podařit pouze tehdy, budou-li se přípravy a provádění národních plánů pro oživení a odolnost přímo účastnit místní a regionální orgány.

Úzké partnerství mezi všemi úrovněmi správy, sociálními partnery a nevládními organizacemi bude mít zásadní význam pro zajištění toho, aby národní plány pro oživení a odolnost odpovídaly územním potřebám a aby se zabránilo překrývání s ostatními politikami a fondy EU. To jsou hlavní sdělení, která Evropský výbor regionů (VR) prostřednictvím stanoviska, které vypracoval Rob Jonkman, člen rady nizozemského města Opsterland, adresoval vládám členských států a orgánům EU. Toto stanovisko bylo přijato na plenárním zasedání VR dne 1. prosince.

Členové Evropského výboru regionů v něm vyjadřují politování nad tím, že ve většině členských států proběhla příprava národního plánu pro oživení a odolnost směrem shora dolů, a vyslovují své znepokojení ohledně nedostatečného zapojení orgánů na nižší než celostátní úrovni do fáze provádění a hodnocení. Tento přístup s sebou nese riziko centralizace významných veřejných investic a přehlížení územních rozdílů, čímž může být oslaben dopad plánů na podporu oživení.

V důsledku toho se mohou regiony, které v rozvoji zaostávaly již před vypuknutím pandemie, ocitnout ještě více pozadu v oblasti zaměstnanosti, podpory podniků, digitalizace či případně v jiných klíčových oblastech, uvádí se ve stanovisku . Z důvodu nedostatečného zapojení regionů a obcí navíc hrozí, že se budou investice financované z fondů na podporu oživení překrývat s investicemi financovanými z fondů politiky soudržnosti, a tyto nástroje si tak budou navzájem konkurovat. Proto místní představitelé pozitivně vnímají to, že se Evropská komise chystá brzy zveřejnit srovnávací přehled Nástroje pro oživení a odolnost. Jak je uvedeno v dopise, který předseda VR Apostolos Tzitzikostas a předseda komise ECON VR Michael Murphy obdrželi od výkonného místopředsedy Komise Valdise Dombrovskise, nový srovnávací přehled bude poskytovat informace o zpracování žádostí členských států o platby a tam, kde to bude možné, bude mít metoda monitorování výraznější územní rozměr.

„Nástroj pro oživení a odolnost je plodem historické dohody mezi čelními představiteli EU a je ambiciózním nástrojem, jehož cílem je zajistit, aby Evropa vyšla z krize COVID-19 silnější,“ prohlásil zpravodaj stanoviska Rob Jonkman (NL/EKR), člen rady města Opsterland. A dodal: „Avšak zatímco od počátku pandemie se místní a regionální orgány nacházejí v první linii boje proti jejím socioekonomickým dopadům, pokud jde o zapojení do přípravy plánů na podporu oživení, v mnoha členských státech jsme až těmi posledními v řadě. Potřebujeme spolupráci, nikoli centralizaci.“

Místní a regionální orgány odpovídají za třetinu všech veřejných výdajů a více než polovinu veřejných investic v EU. Značná část těchto investic je navíc realizována v oblastech politiky, které mají klíčový význam pro Nástroj pro oživení a odolnost , jenž je základním kamenem plánu na podporu oživení Next Generation EU . Je proto důležité města a regiony napřímo zapojit do navrhování a provádění národních plánů pro oživení a odolnost, aby bylo možné úspěšně provádět reformy a investice, které tyto plány obsahují.

V mnoha obcích a regionech vedla krize COVID-19 ke snížení příjmů a zvýšení výdajů. Druhý regionální a místní barometr , který VR zveřejnil v říjnu, odhaduje, že jen pro rok 2020 dosáhne mezera ve financování 180 miliard EUR. VR je toho názoru, že EU a její členské státy musí neodkladně pomoci místním a regionálním orgánům, aby se z tohoto finančního šoku vzpamatovaly, a zajistit, aby se evropské ekonomiky a společnosti staly udržitelnějšími a odolnějšími a byly lépe připraveny na výzvy a příležitosti ekologické a digitální transformace, a to mj. prostřednictvím národních plánů pro oživení.

VR rovněž žádá Evropskou komisi, aby do svých výročních zpráv o provádění Nástroje pro oživení a odolnost zahrnula též část věnovanou účasti místních a regionálních orgánů, a vyzývá Evropský parlament, aby řádně plnil svoji úlohu „strážce“ naplňování cílů v oblasti oživení a aby v tomto směru pravidelně zapojoval místní a regionální orgány.

Souvislosti:

Dne 24. září uspořádal VR – spolu se slovinským předsednictvím Rady EU – první fórum na vysoké úrovni o regionálním oživení a odolnosti. Během této akce, která se konala ve slovinské Lipici, evropský komisař pro hospodářství Paolo Gentiloni zdůraznil , že národní plány pro oživení mohou být úspěšné, pouze pokud budou realizovány ve spolupráci s regiony a obcemi. Související tiskovou zprávu si můžete přečíst na tomto odkazu .

Nástroj EU pro oživení a odolnost je finanční nástroj o objemu 723,8 miliardy EUR (v běžných cenách, přičemž 338 miliard EUR z toho má podobu grantů a 385,8 miliard EUR má podobu půjček), jehož cílem je podpořit členské státy při provádění reforem a investování do společných priorit EU. Jedná se o největší finanční nástroj v rámci plánu na podporu oživení Next Generation EU o objemu 801 miliard EUR. Aby mohly členské státy Nástroj pro oživení a odolnost využívat, musí předložit národní plány pro oživení a odolnost, v nichž uvedou reformy a investice, které hodlají financovat.

Studie VR o zapojení regionálních a místních orgánů do přípravy a provádění osmi národních plánů pro oživení a odolnost (červen 2021).

Společná konzultace VR a CEMR týkající se přípravy národních plánů pro oživení a odolnost. Kompletní výsledky jsou k dispozici na tomto odkazu (leden 2021).

Kontakt:

Matteo Miglietta

Tel.: +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/NATIONAL-RECOVERY-PLANS-LESS-EFFECTIVE-IF-REGIONS-CITIES-LEFT-OUT.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/NATIONAL-RECOVERY-PLANS-LESS-EFFECTIVE-IF-REGIONS-CITIES-LEFT-OUT.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/NATIONAL-RECOVERY-PLANS-LESS-EFFECTIVE-IF-REGIONS-CITIES-LEFT-OUT.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/NATIONAL-RECOVERY-PLANS-LESS-EFFECTIVE-IF-REGIONS-CITIES-LEFT-OUT.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/NATIONAL-RECOVERY-PLANS-LESS-EFFECTIVE-IF-REGIONS-CITIES-LEFT-OUT.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023