Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Místní představitelé ujišťují místopředsedkyni Komise Dubravku Šuicu: „V zájmu upevnění a modernizace demokracie v EU jsme připraveni spojit své síly, a přispět tak k úspěchu Konference o budoucnosti Evropy“  

Místní a regionální představitelé opět zopakovali, že jsou připraveni vytvořit síť regionálních a místních zastupitelů odpovědných za evropské záležitosti, a díky úsilí více než jednoho milionu místních a regionálních představitelů tak zvýšit angažovanost občanů v celé Evropě.

Místní a regionální představitelé dnes vedli diskusi s místopředsedkyní Evropské komise pro demokracii a demografii Dubravkou Šuicou. Členové Evropského výboru regionů (VR) přitom ocenili úlohu, kterou sehrává Evropská komise ve snaze zajistit, aby byly názory regionů, měst a vesnic na Konferenci o budoucnosti Evropy náležitě zastoupeny. Zopakovali také svou výzvu, aby bylo zajištěno, že se občané budou moci do diskuse o budoucnosti Evropy zapojit prostřednictvím místních a regionálních orgánů, a bude tak možno reagovat na jejich požadavky.

Předseda Evropského výboru regionů a guvernér řeckého regionu Střední Makedonie Apostolos Tzitsikostas ve svém úvodním projevu poděkoval místopředsedkyni Dubravce Šuici za její usilovnou práci, kterou odvádí coby spolupředsedkyně Konference o budoucnosti Evropy, a za to, jak podporuje všechny regionální a místní představitele v EU: „Vše, co dělá, jasně dokazuje, že je v Bruselu jedním z našich nejlepších spojenců. Všichni delegáti z řad místních a regionálních orgánů se vynasnaží, aby byla tato konference korunována úspěchem a pomohla přiblížit Evropu jejím občanům.“

Místopředsedkyně Evropské komise pro demokracii a demografii Dubravka Šuica v této souvislosti prohlásila: „Bez zapojení a odhodlání Výboru regionů by konference nemohla dostát tomu, co si předsevzala, a oslovit občany ve všech koutech Evropy. Odhodlání VR „přiblížit Evropu občanům“ a upevnit evropskou demokracii na všech úrovních veřejné správy, a především pak její základy, je naprosto nezbytné, má-li naše demokracie obstát i tváří v tvář budoucím výzvám.“

Podle prvního místopředsedy Evropského výboru regionů a poslance regionálního parlamentu Azorských ostrovů Vasca Alvese Cordeira (PT/SES) „nelze otázku dialogu s občany považovat za pouhé cvičení, které se završením Konference o budoucnosti Evropy skončí. Tento dialog vede k uvědomělému a informovanému uplatňování občanství a musí pokračovat i po skončení konference. Bývalý předseda Výboru Karl-Heinz Lambertz přišel s myšlenkou stálého strukturovaného dialogu s občany. Tento projekt, stejně jako úloha Výboru regionů a možnost změnit Smlouvy, to jsou otázky, na které bude zapotřebí hned po skončení konference nalézt odpověď.“

Činnost delegace VR, která se účastní plenárního zasedání konference ve všech formátech, spočívá v:

  • předkládání písemných příspěvků, s podporou skupiny na vysoké úrovni pro evropskou demokracii , což je nezávislý poradní orgán, který je složený ze sedmi zkušených žen a mužů a jemuž předsedá bývalý předseda Evropské rady Herman van Rompuy. Posláním této skupiny je podporovat politickou a institucionální úlohu VR prostřednictvím poskytování strategické politické analýzy zaměřené na místní a regionální hlediska,
  • pořádání dialogů a diskusí ve svých volebních obvodech a informování o nich,
  • vytváření partnerství s podobně smýšlejícími delegáty na konferenci, aby společně prosazovali doporučení, která mají význam pro regiony, města a vesnice z celé Evropy,
  • mobilizaci svých sítí, jako jsou sdružení místních a regionálních orgánů v celé EU, síť bývalých členů VR nově vytvořená síť regionálních a místních zastupitelů odpovědných za evropské záležitosti , pomocí nichž motivují místní a regionální politiky k pořádání diskusí s občany. Výsledky těchto konzultací budou předloženy na plenárním zasedání konference.

Všechny příspěvky VR připravené v souvislosti s touto konferencí poslouží jako podklad pro zprávu, která bude předložena na 9. Evropském summitu regionů a měst ve dnech 3. a 4. března 2022 v Marseille.

Souvislosti:

Konference o budoucnosti Evropy byla zahájena 9. května 2021.  Jedná se o konzultaci a jedinečnou příležitost pro občany, aby dali najevo, co si myslí o budoucnosti Evropské unie. VR na konferenci zastupuje jeho předseda, který se účastní jednání výkonné rady konference, a  delegace složená ze 30 zástupců, kteří jménem Výboru vystupují na plenárních zasedáních konference. Ti se snaží oslovit ostatních 420 delegátů s cílem posílit úlohu, kterou místní a regionální orgány sehrávají v rámci demokratického fungování Evropské unie, a podpořit územní rozměr politik EU.

Přehled otázek, které souvisejí s devíti hlavními tématy projednávanými na konferenci a jsou důležité pro regiony a města v EU, naleznete pod tímto odkazem .

Kontakt:

Ella Huber

Tel.: +32 2 284 24 18

ella.huber@cor.europa.eu

Marie-Pierre Jouglain

Tel.: +32 (0)473 52 41 15

mariePierre.Jouglain@cor.europa.eu

Sdílet: