Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Místní představitelé ujišťují místopředsedkyni Komise Dubravku Šuicu: „V zájmu upevnění a modernizace demokracie v EU jsme připraveni spojit své síly, a přispět tak k úspěchu Konference o budoucnosti Evropy“  

Místní a regionální představitelé opět zopakovali, že jsou připraveni vytvořit síť regionálních a místních zastupitelů odpovědných za evropské záležitosti, a díky úsilí více než jednoho milionu místních a regionálních představitelů tak zvýšit angažovanost občanů v celé Evropě.

Místní a regionální představitelé dnes vedli diskusi s místopředsedkyní Evropské komise pro demokracii a demografii Dubravkou Šuicou. Členové Evropského výboru regionů (VR) přitom ocenili úlohu, kterou sehrává Evropská komise ve snaze zajistit, aby byly názory regionů, měst a vesnic na Konferenci o budoucnosti Evropy náležitě zastoupeny. Zopakovali také svou výzvu, aby bylo zajištěno, že se občané budou moci do diskuse o budoucnosti Evropy zapojit prostřednictvím místních a regionálních orgánů, a bude tak možno reagovat na jejich požadavky.

Předseda Evropského výboru regionů a guvernér řeckého regionu Střední Makedonie Apostolos Tzitsikostas ve svém úvodním projevu poděkoval místopředsedkyni Dubravce Šuici za její usilovnou práci, kterou odvádí coby spolupředsedkyně Konference o budoucnosti Evropy, a za to, jak podporuje všechny regionální a místní představitele v EU: „Vše, co dělá, jasně dokazuje, že je v Bruselu jedním z našich nejlepších spojenců. Všichni delegáti z řad místních a regionálních orgánů se vynasnaží, aby byla tato konference korunována úspěchem a pomohla přiblížit Evropu jejím občanům.“

Místopředsedkyně Evropské komise pro demokracii a demografii Dubravka Šuica v této souvislosti prohlásila: „Bez zapojení a odhodlání Výboru regionů by konference nemohla dostát tomu, co si předsevzala, a oslovit občany ve všech koutech Evropy. Odhodlání VR „přiblížit Evropu občanům“ a upevnit evropskou demokracii na všech úrovních veřejné správy, a především pak její základy, je naprosto nezbytné, má-li naše demokracie obstát i tváří v tvář budoucím výzvám.“

Podle prvního místopředsedy Evropského výboru regionů a poslance regionálního parlamentu Azorských ostrovů Vasca Alvese Cordeira (PT/SES) „nelze otázku dialogu s občany považovat za pouhé cvičení, které se završením Konference o budoucnosti Evropy skončí. Tento dialog vede k uvědomělému a informovanému uplatňování občanství a musí pokračovat i po skončení konference. Bývalý předseda Výboru Karl-Heinz Lambertz přišel s myšlenkou stálého strukturovaného dialogu s občany. Tento projekt, stejně jako úloha Výboru regionů a možnost změnit Smlouvy, to jsou otázky, na které bude zapotřebí hned po skončení konference nalézt odpověď.“

Činnost delegace VR, která se účastní plenárního zasedání konference ve všech formátech, spočívá v:

  • předkládání písemných příspěvků, s podporou skupiny na vysoké úrovni pro evropskou demokracii , což je nezávislý poradní orgán, který je složený ze sedmi zkušených žen a mužů a jemuž předsedá bývalý předseda Evropské rady Herman van Rompuy. Posláním této skupiny je podporovat politickou a institucionální úlohu VR prostřednictvím poskytování strategické politické analýzy zaměřené na místní a regionální hlediska,
  • pořádání dialogů a diskusí ve svých volebních obvodech a informování o nich,
  • vytváření partnerství s podobně smýšlejícími delegáty na konferenci, aby společně prosazovali doporučení, která mají význam pro regiony, města a vesnice z celé Evropy,
  • mobilizaci svých sítí, jako jsou sdružení místních a regionálních orgánů v celé EU, síť bývalých členů VR nově vytvořená síť regionálních a místních zastupitelů odpovědných za evropské záležitosti , pomocí nichž motivují místní a regionální politiky k pořádání diskusí s občany. Výsledky těchto konzultací budou předloženy na plenárním zasedání konference.

Všechny příspěvky VR připravené v souvislosti s touto konferencí poslouží jako podklad pro zprávu, která bude předložena na 9. Evropském summitu regionů a měst ve dnech 3. a 4. března 2022 v Marseille.

Souvislosti:

Konference o budoucnosti Evropy byla zahájena 9. května 2021.  Jedná se o konzultaci a jedinečnou příležitost pro občany, aby dali najevo, co si myslí o budoucnosti Evropské unie. VR na konferenci zastupuje jeho předseda, který se účastní jednání výkonné rady konference, a  delegace složená ze 30 zástupců, kteří jménem Výboru vystupují na plenárních zasedáních konference. Ti se snaží oslovit ostatních 420 delegátů s cílem posílit úlohu, kterou místní a regionální orgány sehrávají v rámci demokratického fungování Evropské unie, a podpořit územní rozměr politik EU.

Přehled otázek, které souvisejí s devíti hlavními tématy projednávanými na konferenci a jsou důležité pro regiony a města v EU, naleznete pod tímto odkazem .

Kontakt:

Ella Huber

Tel.: +32 2 284 24 18

ella.huber@cor.europa.eu

Marie-Pierre Jouglain

Tel.: +32 (0)473 52 41 15

mariePierre.Jouglain@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/MODERNISE-DEMOCRACY-CONTRIBUTE-SUCCESS-CONFERENCE-FUTURE-EUROPE.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/MODERNISE-DEMOCRACY-CONTRIBUTE-SUCCESS-CONFERENCE-FUTURE-EUROPE.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/MODERNISE-DEMOCRACY-CONTRIBUTE-SUCCESS-CONFERENCE-FUTURE-EUROPE.ASPX

Staňte se členy Evropské sítě místních a regionálních zastupitelů (#EUCouncillors)
Staňte se členy Evropské sítě místních a regionálních zastupitelů (#EUCouncillors)
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/MODERNISE-DEMOCRACY-CONTRIBUTE-SUCCESS-CONFERENCE-FUTURE-EUROPE.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/MODERNISE-DEMOCRACY-CONTRIBUTE-SUCCESS-CONFERENCE-FUTURE-EUROPE.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023