Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Migrace – evropská komisařka Ylva Johansson a předseda VR Karl-Heinz Lambertz zdůrazňují nutnost sdílet osvědčené postupy v oblasti integrace  
Nová evropská komisařka rovněž oznámila poskytnutí mimořádné pomoci Itálii a Španělsku, která podpoří jejich úsilí o začlenění nově příchozích osob.

Na dnešní konferenci ocenila nová evropská komisařka pro vnitřní věci Ylva Johansson města a obce po celé EU za jejich práci v oblasti začleňování uprchlíků a migrantů. Předseda Evropského výboru regionů Karl-Heinz Lambertz poskytnutou pomoc uvítal a prohlásil, že migrace v Evropě vyžaduje „spravedlivější, pragmatičtější a inkluzivnější přístup k podporování regionů a měst“.

Komisařka Johansson druhý den ve své nové funkci vystoupila na konferenci nazvané Činnost na místní úrovni: podpora regionů, měst a venkovských oblastí při integraci migrantů , jíž se účastnilo přibližně 400 místních a regionálních politiků. Cílem této konference, kterou pořádala Evropská komise spolu s Evropským výborem regionů, bylo prosadit v přístupu EU k migraci výrazný aspekt, jímž jsou místní a regionální investice v sociální oblasti. Evropský výbor regionů požaduje zejména podporu pro ta města a ty vesnice, které jsou po celé EU domovem přibližně jedné třetiny uprchlíků a přistěhovalců.

Komisařka Johansson prohlásila: „Ze své pozice evropské komisařky bych ráda zdůraznila, že jedním z našich dlouhodobých cílů je budování soudržné společnosti, v níž se všichni její členové budou cítit respektováni a v bezpečí. Proto bude náležitá integrace patřit k mým prioritámi . Integrace je založena na sounáležitosti a komunity jsou budovány zdola. Proto je činnost na místní úrovni tak důležitou iniciativou a akcí.“ Komisařka Johansson rovněž oznámila, že Itálii a Španělsku bude poskytnuta nová mimořádná pomoc, která podpoří jejich úsilí o začlenění nedávno příchozích osob.

Evropská komise požaduje ztrojnásobit prostředky nejdůležitějšího fondu, z něhož se poskytuje pomoc na činnost v oblasti začleňování, jímž je v současné době Azylový, migrační a integrační fond, a to z 3,1 mld. EUR v období let 2014–2020 na 10,4 mld. EUR. EU hodlá směrovat většinu dlouhodobého financování určeného na sociální začleňování prostřednictvím budoucího Evropského sociálního fondu plus (ESF+).

Konferenci pořádalo Generální ředitelství Evropské komise pro migraci a vnitřní věci spolu s Evropským výborem regionů, jehož předseda Karl-Heinz Lambertz (BE/SES) zahájil v dubnu 2019 spolu s tehdejším evropským komisařem Dimitriosem Avramopoulosem iniciativu Města a regiony za integraci .

Předseda Lambertz prohlásil: „Musíme skoncovat s šířením paniky, musíme učinit přítrž populistickým frázím, které rozdmýchávají spory, a musíme prosazovat pragmatismus, spravedlnost a solidaritu. Města v celé Evropě v průběhu uplynulých deseti letech přijímala a podporovala uprchlíky i v dobách úsporných opatření. Iniciativa Města a regiony za integraci nadále roste, což je dokladem toho, že vesnice, města a regiony den za dnem pomáhají začleňovat nově příchozí, a krok za krokem tak budují inkluzivní společenství. Dnešní přítomnost evropské komisařky, na samém počátku jejího funkčního období, je známkou toho, že se o regiony a města zajímá a že Evropa nejenom naslouchá, ale je také podnikat na místní úrovní konkrétní kroky.“

Na konferenci vystoupil mj. také Virginio Merola (IT/SES), starosta města Bologna a člen Evropského výboru regionů, Annika Annerby Jansson , předsedkyně švédského regionu Skåne, Rutger Groot Wassink , místostarosta nizozemského Amsterodamu odpovědný za sociální věci, posilování demokracie a rozmanitost, a Oriol Amorós , ministr katalánské vlády (Španělsko) odpovědný za rovné postavení, migraci a občanství.

V rámci konference se konaly workshopy věnované řadě oblastí života, v nichž hrají místní a regionální orgány obvykle velmi důležitou roli (tj. bydlení, zdraví, vzdělávání, práce s mládeží a sport), i oblastí, v nichž Evropská komise nabízí městům a regionům své odborné znalosti, např. data, místní strategie či inovativní finanční nástroje.

EU v současné době podporu integrační projekty prostřednictvím Azylového, migračního a integračního fondu, Evropského sociálního fondu, Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a programu Erasmus+.

Kontakt:

Andrew Gardner

Tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu