Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Migrace, soudržnost a klima: ‎ místní a regionální představitelé budou diskutovat o budoucnosti Evropy  
Na programu #CoRplenary : místní a regionální představitelé se podělí o své obavy a svá očekávání ohledně budoucnosti Evropy, budou hovořit o klimatu a vyhlásí vítěze soutěže Evropský podnikatelsky zaměřený region pro rok 2019.

Místní a regionální představitelé EU se ve dnech 4. a 5. července sejdou v Bruselu, aby zde prodiskutovali otázky, které mají pro regiony a města nejzásadnější význam. V první den plenárního zasedání se k členům Evropského výboru regionů (VR) připojí vedoucí činitelé vnitrostátních sdružení místních a regionálních orgánů a společně formulují návrhy, jak vytvořit udržitelnou, inkluzivní a inovativní Evropu. Další den pak budou evropský komisař pro opatření v oblasti klimatu a energetiku Miguel Arias Cañete, zvláštní vyslanec Polska pro problematiku změny klimatu a představitelé měst Bonn (ve kterém probíhala jednání o klimatu v rámci konference COP 23) a Katovice (v němž se bude konat konference COP 24) – s ohledem na nedávné zvýšení cílů EU v oblasti energie a klimatu stanovených pro rok 2030 – jednat o tom, jaká opatření musí EU přijmout, aby splnila své závazky plynoucí z Pařížské dohody o klimatu.

Budou rovněž vyhlášeni vítězové soutěže Evropský podnikatelsky zaměřený region pro rok 2019, v jejímž rámci jsou oceňovány evropské regiony s nejúspěšnějšími podnikatelskými strategiemi. Mimoto se členové VR zaměří na dvě z nejnaléhavějších otázek z místního a regionálního hlediska, tj. migraci a regionální politiku EU, a budou se zabývat tím, co Rakousko zamýšlí uskutečnit během svého nadcházejícího půlročního předsednictví EU.

Plenární zasedání můžete sledovat ve všech jazycích EU v živém přenosu na internetu .

 

Budoucnost Evropy – pohled místních a regionálních orgánů (4. července)

 

V souvislosti se svými úvahami o budoucnosti Evropy pozval VR vedoucí činitele evropských a vnitrostátních sdružení místních a regionálních orgánů , aby s nimi probral největší výzvy, jimž města a regiony čelí. Dopoledne před diskusí na plenárním zasedání je na programu akce za účasti zástupců sdružení místních a regionálních orgánů a členů VR, v jejímž rámci proběhnou diskuse u kulatého stolu věnované vytvoření inkluzivní, udržitelné a inovativní Evropské unie. Tato setkání jsou součástí procesu „ Úvahy o Evropě “, který byl zahájen v roce 2016 a jehož výsledky budou využity ve stanovisku o budoucnosti Evropy, jež VR vypracovává na žádost předsedy Evropské rady Donalda Tuska a které přijme na svém plenárním zasedání ve dnech 8.–10. října. Aktivity VR by souhrnně vzato měly zprostředkovat pohled místních a regionálních politiků, který by měl posloužit jako podklad pro rokování rozhodujících činitelů EU a pro volby do Evropského parlamentu v roce 2019. 

Migrace a soudržnost – důležité unijní otázky pro místní a regionální orgány (4. července)

V návaznosti na debatu o budoucnosti Evropy přednesou členové VR své názory na migraci a na politiku soudržnosti EU a na další místní problémy mající unijní rozměr. Na související diskusi je vyhrazena jedna hodina času.

Priority rakouského předsednictví EU (4. července)

Státní tajemnice rakouského spolkového ministerstva vnitra Karoline Edtstadler představí priority, jež si Rakousko vytyčilo pro své půlroční předsednictví Rady Evropské unie, kterého se ujalo 1. července. Plenární zasedání VR se bude konat pět dnů po summitu vedoucích představitelů EU , jenž byl zaměřen na témata migrace, hospodářské a měnové unie, dlouhodobého rozpočtu EU, daňového systému a inovací, Severoatlantické aliance a vystoupení Spojeného království z EU.

Vítězové soutěže Evropský podnikatelsky zaměřený region pro rok 2019 (4. července)

VR každoročně určuje a oceňuje regiony EU, které uplatňují výjimečné a inovativní strategie v oblasti podnikatelské politiky. Tato cena jim pomáhá názorně předvést, jakým způsobem mohou podnikatelé a malé a střední podniky posílit vitalitu a odolnost místních a regionálních ekonomik. Držitelé tohoto ocenění pro rok 2019 budou oznámeni 4. července, na závěr prvního dne plenárního zasedání VR. V roce 2018 ho získaly Střední Makedonie, Île-de-France a severní a západní regiony Irska.

Boj proti změně klimatu (5. července)

Komisař Cañete představí globální klimatické cíle EU a zamyslí se nad důsledky upravených cílů EU v oblasti klimatu a energie a nad tím, jak EU hodlá podporovat opatření místních a regionálních orgánů týkající se klimatu po roce 2020. Starosta Bonnu a nově zvolený předseda sdružení Orgány místní správy za udržitelnost ( ICLEI ) Ashok Alexander Sridharan pohovoří o závěrech konference COP 23 konané v  Bonnu v roce 2017 a místostarosta Katovic Mariusz Skiba a zvláštní vyslanec Polska pro problematiku změny klimatu Tomasz Chruszczow nastíní očekávání, která jsou vkládána do konference COP 24, jež proběhne v prosinci.

 

VR na svém plenárním zasedání přijme doporučení uvedená ve stanovisku Správa v oblasti klimatu po roce 2020 , které připravil Andrew Cooper (UK/EA), člen rady okresu Kirklees. Dále členové VR přijmou stanovisko Jak dosáhnout nízkoemisní mobility , jež vypracoval Michiel Scheffer (NL/ALDE), člen výkonné rady provincie Gelderland.

Kromě toho VR na svém plenárním zasedání projedná a přijme řadu stanovisek:

Návrhy reformy hospodářské a měnové unie , zpravodaj: Christophe Rouillon (FR/SES), starosta obce Coulaines

Posudek provádění městské agendy EU , zpravodaj: Kieran McCarthy (IE/EA), radní města Cork

Transparentní a předvídatelné pracovní podmínky v Evropské unii , zpravodajka: Isolde Ries (DE/SES), první místopředsedkyně zemského sněmu spolkové země Sársko

Akční plán na podporu ochrany veřejných prostor , zpravodaj: Jean-François Barnier (FR/ALDE), starosta obce Chambon-Feugerolles

Podpora růstu a soudržnosti v příhraničních regionech EU , zpravodaj: János Ádám Karácsony (HU/ELS), radní obce Tahitótfalu

Balíček předpisů týkajících se zadávání veřejných zakázek , zpravodaj: Adrian Ovidiu Teban (RO/ELS), starosta města Cugir

Pobídky na místní a regionální úrovni s cílem prosazovat zdravé a udržitelné stravování , zpravodaj: Nikolaos Chiotakis (EL/ELS), člen rady města Kifissia

Nekalé obchodní praktiky mezi podniky v potravinovém řetězci , hlavní zpravodaj: Jacques Blanc (FR/ELS), starosta obce La Canourgue

Cíle Východního partnerství pro rok 2020 - příspěvek místních a regionálních orgánů , zpravodaj: Sören Herbst (DE/ELS), člen rady města Magdeburg

Praktické informace:

Místo konání: budova Paul Henri Spaak, Evropský parlament, hlavní jednací sál, rue Wiertz 60, B-1047 Brusel

Datum konání: 4. července od 15:00 do 21:00 a 5. července od 9:00 do 13:00

        zde naleznete program jednání podklady pro plenární zasedání

        sledujte přímý přenos z plenárního zasedání na internetových stránkách VR

        informace ohledně plenárního zasedání určené médiím

Kontakt: PresseCdr@cor.europa.eu

Sdílet: