Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
EU musí městům a regionům pomoci, aby se dokázaly vypořádat s dopady brexitu  
Během debaty bylo oceněno úsilí Michela Barniera o to, aby vystoupení Spojeného království z EU proběhlo spořádaným způsobem, bylo však rovněž zdůrazněno, že pro občany a pro hospodářství je s tím nadále spojená určitá nejistota.

Regionální a místní představitelé vyzvali 6. prosince Evropskou unii, aby podnikla opatření s cílem zmírnit dopad vystoupení Spojeného království a přijala takový rozpočet EU, který podpoří ekonomiku jednotlivých regionů. Tato výzva zazněla v Bruselu během debaty s hlavním vyjednavačem EU pro jednání se Spojeným královstvím Michelem Barnierem, jemuž bylo vysloveno uznání za to, že se mu podařilo vyjednat dohodu limitující rizika pro EU a zejména pro Irskou republiku a že v průběhu jednání naslouchal postojům měst a regionů.

Pan Barnier pronesl svůj proslov na zasedání Evropského výboru regionů (VR), který zastupuje místní a regionální orgány na úrovni EU, několik dnů poté, co hlavy států a předsedové vlád členských států schválili dohodu o vystoupení. Ta teď bude v první fázi ratifikace 11. prosince předložena britskému parlamentu. Tato dohoda je úvodním krokem pro jednání o dlouhodobých vztazích mezi Spojeným královstvím a EU, jež – jak pan Barnier VR sdělil v březnu 2017 – by měla být ambiciózní z hlediska obchodu, výzkumu a inovací, boje proti změně klimatu, mezinárodní spolupráce a rozvoje a také bezpečnosti.

Hlavní vyjednavač EU a bývalý evropský komisař pro regionální rozvoj pan Barnier uvedl : „Jedná se o vyváženou dohodu – je to jediné a nejlepší možné řešení. Je v souladu se zásadami EU a současně zohledňuje striktní podmínky, které si Spojené království stanovilo. Ve stávajícím programovém období EU 2014–2020 jsme se dohodli na tom, že 28 členských států bude respektovat veškeré závazky, které přijaly, aby tak byla zaručena finanční stabilita. Dohoda umožní zachovat spravedlivou hospodářskou soutěž a možnosti spolupráce s britskými městy, regiony či vysokými školami, a také hospodářskou dynamiku našich regionů, z nichž některé se Spojeným královstvím udržují úzké obchodní vztahy. Bez ratifikace však nebude žádná dohoda o vystoupení ani žádné přechodné období. Možnost, že se k dohodě nedospěje, nelze vyloučit, a proto se na ni všechny regiony a všechna města musí dobře připravit.“

Karl-Heinz Lambertz (BE/SES), předseda VR a člen belgického senátu za Německojazyčné společenství prohlásil: „Dohoda o vystoupení představuje nejlepší kompromisní výsledek složitých jednání, přesto se ale dotkne regionů v celé EU-27 a ve Spojeném království. Brexit neprospěje nikomu a EU nyní musí učinit vše pro to, aby zmírnila jeho nepříznivý dopad. Do těchto příprav je třeba zapojit všechny úrovně správy. EU se teď musí shodnout na ambicióznějším dlouhodobém rozpočtu a schválit jej ještě před volbami do Evropského parlamentu, aby se snížila nejistota. I z tohoto důvodu nesmí být v rozpočtu EU na období po roce 2020 seškrtány prostředky vyhrazené na regionální rozvoj. Všichni zúčastnění musí věnovat pozornost požadavku regionů, aby byla jednání vedena inkluzivnějším způsobem, zejména s ohledem na to, že se na sjednávání budoucích obchodních dohod mezi EU a Spojeným královstvím bude podílet řada regionálních shromáždění.“

Od března 2017, kdy pan Barnier promluvil na plenárním zasedání, mapoval VR možné důsledky vystoupení Spojeného království pro regiony a města. Setkal se se zástupci decentralizovaných správ a místních orgánů Spojeného království, uskutečnil rovněž ekonomický průzkum mezi místními a regionálními orgány a místními obchodními komorami a nechal vypracovat studii , v níž byl posouzen dopad brexitu na určité regiony (v Belgii, Německu, Francii, Polsku a Španělsku) a na řadu odvětví v celé EU (doprava, strojírenský, elektronický, potravinářský, chemický a textilní průmysl a výroba nábytku). V květnu 2018 přijal VR politické usnesení , ve kterém EU vyzval, aby místní a regionální orgány nebyly při řešení problémů, jež vzniknou v souvislosti s vystoupením Spojeného království z EU, ponechány bez pomoci.

VR se vyslovil pro to, aby rozpočet EU na období 2021–2027 po vystoupení Spojeného království odpovídal 1,3 % hrubého národního důchodu EU.

Kontakt:

Andrew Gardner

Tel.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Sdílet :