Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Místní a regionální představitelé vyzývají k vytvoření nového označení EU na ochranu špičkové průmyslové a řemeslné výroby  

Nový systém by po vzoru zeměpisných označení potravin přispěl k boji proti padělání a k ochraně pracovních míst a produktů, které jsou součástí evropského kulturního dědictví.

Nový celounijní systém ochrany zeměpisných označení průmyslových a řemeslných výrobků, vytvořený podle úspěšného vzoru zeměpisných označení zemědělských produktů a potravin, by byl prospěšný jak pro řemeslníky, tak pro místní ekonomiku. Tento systém by posílil právní ochranu špičkových výrobků, napomohl boji proti padělání a vytvořil by a zachoval pracovní místa. Tento návrh je předložen ve stanovisku, které vypracovala Martine Pinville, členka rady regionu Nová Akvitánie a jež bylo ve středu 13. října jednomyslně přijato na plenárním zasedání Evropského výboru regionů (VR).

Český křišťál, příbory z německého Solingenu, porcelán z francouzského Limoges, sklo z italského Murana, keramika ze španělského Puente del Arzobispo a Talavery či donegalský tvíd z Irska představují jen několik příkladů evropských produktů, které jsou nejen symboly staletých řemeslných tradic, ale jsou také součástí evropského kulturního dědictví, jež je v EU i mimo ni dobře známo a vysoce ceněno. Toto řemeslné umění lze v celé jeho pestrosti obdivovat v evropských městech, provinciích, regionech a místních výrobních střediscích, jež využívají znalosti, které se často předávají z generace na generaci.

VR ve svém stanovisku , které bylo na plenárním zasedání jednomyslně přijato, vyzývá Evropskou komisi, aby vypracovala právní rámec na ochranu evropských řemeslných a průmyslových výrobků. Podle místních a regionálních představitelů vede absence jednotného řešení otázky zeměpisných označení průmyslových a řemeslných výrobků na úrovni EU k tomu, že jednotlivé členské státy zavedly různé právní nástroje, čímž se snížila míra ochrany výrobků a podniků.

Zpravodajka Martine Pinville (FR/SES), členka rady regionu Nová Akvitánie, uvedla: „V posledních měsících jsem měla příležitost diskutovat se zástupci malých a středních podniků, sdružení a veřejných orgánů z celé Evropy. Všichni se shodli na tom, že EU potřebuje stejný unijní rámec pro zeměpisná označení průmyslových a řemeslných výrobků, jako již existuje pro zeměpisná označení zemědělských produktů. Podle názoru našich komunit souvisejí otázky, jako je ochrana našeho dědictví a zachování přidané hodnoty a pracovních míst na určitém území, se zeměpisným označením průmyslových a řemeslných výrobků. Je zásadně důležité, aby Evropský výbor regionů vyvinul veškeré úsilí o zajištění toho, že Evropská komise urychleně předloží konkrétní návrh, který bude přizpůsobený skutečné situaci v našich územních celcích.“

VR zdůrazňuje ekonomické aspekty ochrany zeměpisných označení průmyslových a řemeslných výrobků, neboť toto označení zvyšuje konkurenceschopnost výrobců tím, že se jejich produkty zviditelní, budou mít lepší pověst a zvýší se ochota spotřebitelů platit za produkty se zaručenými vlastnostmi a původem. Zeměpisné označení umožňuje reagovat na změnu poptávky u spotřebitelů, jelikož lidé si přejí, aby bylo možné lépe vysledovat původ produktu a výrobní proces a aby se zvýšila transparentnost. Také mají stále větší zájem o místní produkty. Tento trend se během krize COVID-19 ještě rozšířil.

Členové VR dále zdůrazňují, že vazba mezi určitou zeměpisnou oblastí a produktem má prvořadý význam, přičemž konkrétním aspektem, jenž hraje klíčovou roli u zeměpisných označení průmyslových a řemeslných výrobků, je lidský faktor a odborné znalosti. Některá území již nemají k dispozici potřebnou surovinu nebo jejich suroviny již nelze pro daný účel využít, přesto však bylo možné zachovat v nich podnikatelskou činnost a know-how, nebo je dokonce rozvinout a vyrábět špičkové výrobky.

Plenární zasedání VR se uskuteční během 19. Evropského týdne regionů a měst , který společně pořádají VR a Evropská komise ve dnech 11. až 14. října.

Souvislosti:

VR již podruhé během šesti let vyzývá Evropskou komisi, aby vypracovala návrh nařízení o ochraně zeměpisných označení průmyslových a řemeslných výrobků v Evropské unii. První stanovisko s názvem Rozšíření ochrany zeměpisných označení na nezemědělské produkty bylo přijato v únoru 2015 a vypracovala ho zpravodajka Maria Luisa Coppola (IT/ELS).

Evropská komise poté oznámila ve svém Akčním plánu pro duševní vlastnictví , který byl přijat v listopadu 2020, že posoudí realizovatelnost zavedení režimu na ochranu zeměpisných označení EU pro nezemědělské produkty (tj. pro řemeslné a průmyslové výrobky). důsledku toho byla zahájena konzultace s cílem posoudit dopad potenciálních nákladů a přínosy vytvoření účinného a transparentního systému EU na ochranu zeměpisných označení. Konzultace skončila v červenci 2021.  Jejím účelem bylo získat podrobný přehled o problémech, jimž příslušné zúčastněné strany čelí, mimo jiné v souvislosti se stávající právní ochranou autentických nezemědělských produktů pocházejících z určitého území v rámci vnitřního trhu. Dále se jednalo o to, získat informace o přínosech a rizicích opatření ze strany EU a o dostupných politických možnostech včetně kontroly a prosazování budoucího systému ochrany pro tyto produkty na úrovni EU. Zpětná vazba počátečnímu posouzení dopadů   byla doplněna o  právní ekonomické  studie. Komise by měla předložit svůj návrh nařízení do konce roku.

Kontakt:

Matteo Miglietta

Tel.: +32 470 895 382

Matteo.Miglietta@cor.europa.eu

Ella Huber

Ella.Huber@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/NAT-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-CALL-CREATION-NEW-EU-LABEL-PROTECT-INDUSTRIAL-CRAFT-EXCELLENCE.ASPX

Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ECON.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-CALL-CREATION-NEW-EU-LABEL-PROTECT-INDUSTRIAL-CRAFT-EXCELLENCE.ASPX

EU regional and local leaders assess the local dimension of sustainable development, economic recovery and Single Market
EU regional and local leaders assess the local dimension of sustainable development, economic recovery and Single Market
07.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-CALL-CREATION-NEW-EU-LABEL-PROTECT-INDUSTRIAL-CRAFT-EXCELLENCE.ASPX

Soutěž o ocenění Evropský podnikatelsky zaměřený region pro rok 2024: města a regiony podporující udržitelný, odolný a digitální růst se již mohou přihlásit
Soutěž o ocenění Evropský podnikatelsky zaměřený region pro rok 2024: města a regiony podporující udržitelný, odolný a digitální růst se již mohou přihlásit
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COMPENSATORY-PAYMENTS-TACKLE-INDUSTRIAL-POLLUTION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-CALL-CREATION-NEW-EU-LABEL-PROTECT-INDUSTRIAL-CRAFT-EXCELLENCE.ASPX

EU regions and cities call for compensatory payments to tackle industrial pollution
EU regions and cities call for compensatory payments to tackle industrial pollution
13.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CALL-FOR-NEW-RULES-PROTECTING-INDUSTRIAL-CRAFT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-CALL-CREATION-NEW-EU-LABEL-PROTECT-INDUSTRIAL-CRAFT-EXCELLENCE.ASPX

Evropští zákonodárci se ztotožnili s výzvou regionů a měst k vytvoření nových pravidel na ochranu průmyslové a řemeslné výroby na úrovni EU
Evropští zákonodárci se ztotožnili s výzvou regionů a měst k vytvoření nových pravidel na ochranu průmyslové a řemeslné výroby na úrovni EU
12.10.2022