Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Místní a regionální představitelé vyzývají k vytvoření nového označení EU na ochranu špičkové průmyslové a řemeslné výroby  

Nový systém by po vzoru zeměpisných označení potravin přispěl k boji proti padělání a k ochraně pracovních míst a produktů, které jsou součástí evropského kulturního dědictví.

Nový celounijní systém ochrany zeměpisných označení průmyslových a řemeslných výrobků, vytvořený podle úspěšného vzoru zeměpisných označení zemědělských produktů a potravin, by byl prospěšný jak pro řemeslníky, tak pro místní ekonomiku. Tento systém by posílil právní ochranu špičkových výrobků, napomohl boji proti padělání a vytvořil by a zachoval pracovní místa. Tento návrh je předložen ve stanovisku, které vypracovala Martine Pinville, členka rady regionu Nová Akvitánie a jež bylo ve středu 13. října jednomyslně přijato na plenárním zasedání Evropského výboru regionů (VR).

Český křišťál, příbory z německého Solingenu, porcelán z francouzského Limoges, sklo z italského Murana, keramika ze španělského Puente del Arzobispo a Talavery či donegalský tvíd z Irska představují jen několik příkladů evropských produktů, které jsou nejen symboly staletých řemeslných tradic, ale jsou také součástí evropského kulturního dědictví, jež je v EU i mimo ni dobře známo a vysoce ceněno. Toto řemeslné umění lze v celé jeho pestrosti obdivovat v evropských městech, provinciích, regionech a místních výrobních střediscích, jež využívají znalosti, které se často předávají z generace na generaci.

VR ve svém stanovisku , které bylo na plenárním zasedání jednomyslně přijato, vyzývá Evropskou komisi, aby vypracovala právní rámec na ochranu evropských řemeslných a průmyslových výrobků. Podle místních a regionálních představitelů vede absence jednotného řešení otázky zeměpisných označení průmyslových a řemeslných výrobků na úrovni EU k tomu, že jednotlivé členské státy zavedly různé právní nástroje, čímž se snížila míra ochrany výrobků a podniků.

Zpravodajka Martine Pinville (FR/SES), členka rady regionu Nová Akvitánie, uvedla: „V posledních měsících jsem měla příležitost diskutovat se zástupci malých a středních podniků, sdružení a veřejných orgánů z celé Evropy. Všichni se shodli na tom, že EU potřebuje stejný unijní rámec pro zeměpisná označení průmyslových a řemeslných výrobků, jako již existuje pro zeměpisná označení zemědělských produktů. Podle názoru našich komunit souvisejí otázky, jako je ochrana našeho dědictví a zachování přidané hodnoty a pracovních míst na určitém území, se zeměpisným označením průmyslových a řemeslných výrobků. Je zásadně důležité, aby Evropský výbor regionů vyvinul veškeré úsilí o zajištění toho, že Evropská komise urychleně předloží konkrétní návrh, který bude přizpůsobený skutečné situaci v našich územních celcích.“

VR zdůrazňuje ekonomické aspekty ochrany zeměpisných označení průmyslových a řemeslných výrobků, neboť toto označení zvyšuje konkurenceschopnost výrobců tím, že se jejich produkty zviditelní, budou mít lepší pověst a zvýší se ochota spotřebitelů platit za produkty se zaručenými vlastnostmi a původem. Zeměpisné označení umožňuje reagovat na změnu poptávky u spotřebitelů, jelikož lidé si přejí, aby bylo možné lépe vysledovat původ produktu a výrobní proces a aby se zvýšila transparentnost. Také mají stále větší zájem o místní produkty. Tento trend se během krize COVID-19 ještě rozšířil.

Členové VR dále zdůrazňují, že vazba mezi určitou zeměpisnou oblastí a produktem má prvořadý význam, přičemž konkrétním aspektem, jenž hraje klíčovou roli u zeměpisných označení průmyslových a řemeslných výrobků, je lidský faktor a odborné znalosti. Některá území již nemají k dispozici potřebnou surovinu nebo jejich suroviny již nelze pro daný účel využít, přesto však bylo možné zachovat v nich podnikatelskou činnost a know-how, nebo je dokonce rozvinout a vyrábět špičkové výrobky.

Plenární zasedání VR se uskuteční během 19. Evropského týdne regionů a měst , který společně pořádají VR a Evropská komise ve dnech 11. až 14. října.

Souvislosti:

VR již podruhé během šesti let vyzývá Evropskou komisi, aby vypracovala návrh nařízení o ochraně zeměpisných označení průmyslových a řemeslných výrobků v Evropské unii. První stanovisko s názvem Rozšíření ochrany zeměpisných označení na nezemědělské produkty bylo přijato v únoru 2015 a vypracovala ho zpravodajka Maria Luisa Coppola (IT/ELS).

Evropská komise poté oznámila ve svém Akčním plánu pro duševní vlastnictví , který byl přijat v listopadu 2020, že posoudí realizovatelnost zavedení režimu na ochranu zeměpisných označení EU pro nezemědělské produkty (tj. pro řemeslné a průmyslové výrobky). důsledku toho byla zahájena konzultace s cílem posoudit dopad potenciálních nákladů a přínosy vytvoření účinného a transparentního systému EU na ochranu zeměpisných označení. Konzultace skončila v červenci 2021.  Jejím účelem bylo získat podrobný přehled o problémech, jimž příslušné zúčastněné strany čelí, mimo jiné v souvislosti se stávající právní ochranou autentických nezemědělských produktů pocházejících z určitého území v rámci vnitřního trhu. Dále se jednalo o to, získat informace o přínosech a rizicích opatření ze strany EU a o dostupných politických možnostech včetně kontroly a prosazování budoucího systému ochrany pro tyto produkty na úrovni EU. Zpětná vazba počátečnímu posouzení dopadů   byla doplněna o  právní ekonomické  studie. Komise by měla předložit svůj návrh nařízení do konce roku.

Kontakt:

Matteo Miglietta

Tel.: +32 470 895 382

Matteo.Miglietta@cor.europa.eu

Ella Huber

Ella.Huber@cor.europa.eu

Share: