Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Místní představitelé nabízejí pomoc se zaváděním očkovacích látek a do léta požadují nová opatření na ochranu regionálních ekonomik  

Členové VR vyzvali během diskuse s evropskou komisařkou pro zdraví k přezkumu pravomocí EU v oblasti zdraví a k posílení úlohy místních orgánů v rámci jejich odpovědnosti

Místní a regionální orgány EU varovaly, že pokud by se do léta neotevřely hranice, mělo by to na regionální hospodářství katastrofální následky. Členové Evropského výboru regionů (VR) během diskuse s evropskou komisařkou pro zdraví a bezpečnost potravin Stellou Kyriakides uvedli, že EU a její členské státy vyvinuly úsilí při zavádění očkovacích látek a vyhnuly se válce o vakcíny mezi jednotlivými zeměmi. Avšak vzhledem k tomu, že na úrovni EU chybí jasný právní rámec, došlo k chybám, jichž je třeba se v budoucnu vyvarovat. Nabídli, že pomohou zlepšit důvěru v očkovací látky a urychlit proces očkování. Zároveň dodali, že očkovací průkaz je sice krok správným směrem, avšak neměl by být považován za univerzální řešení.

Vystoupení komisařky Kyriakides na plenárním zasedání bylo příležitostí k diskusi o současném rozdělení pravomocí v oblasti zdraví mezi unijní, vnitrostátní, regionální a místní úrovní správy. Vzhledem k nedostatkům, které vyšly při řešení koronavirové pandemie najevo, vyzvali členové VR, aby byly v rámci konference o budoucnosti Evropy tyto pravomoci přehodnoceny, a zvýšila se tak připravenost a koordinace mezi všemi subjekty. Vyzvali EU a členské státy, aby zajistily, že během zdravotních krizí bude plně zohledněna důležitá úloha místních a regionálních orgánů, jelikož mají zásadní význam pro rozvoj odolnějších a efektivnějších systémů zdravotní péče v celé Evropě. VR vyjádřil ochotu zapojit se do debaty o „zdravotní unii“, a to na základě zákonných pravomocí regionálních a místních orgánů a politické odpovědnosti regionálních a místních představitelů.

Předseda VR a guvernér regionu Střední Makedonie Apostolos Tzitzikostas ve svém úvodním projevu k diskusi uvedl: „ Bez solidarity by se v Evropě rozpoutala válka o vakcíny a řada zemí, regionů a měst by zůstala bez pomoci. Lidé si však přejí návrat k normálnímu životu, a musíme tedy zajistit, aby se Evropa na léto bezpečně otevřela. Cestovní osvědčení o očkování proti koronaviru představuje určitý pokrok, avšak neřeší vše. Tato děsivá nemoc ukázala, že se Unie musí více angažovat v otázkách zdraví, aby byla v budoucnu lépe připravena, a že všechny úrovně správy – od mezinárodní až po místní a regionální úroveň – plní důležitou úlohu. Výbor je ochoten diskutovat o zdravotní unii, a to na základě našich vlastních místních a regionálních pravomocí a v souladu s hlavními zásadami EU, kterými jsou subsidiarita a proporcionalita. Pouze společně můžeme jednat lépe a rychleji. Tím, že posílíme pravomoci místních a regionálních orgánů, dokážeme zlepšit očkovací kampaň, která zatím pokulhává, a vytvořit podmínky pro to, aby se v létě v širší míře otevřely hranice.

Komisařka Kyriakides a členové VR rovněž jednali o balíčku opatření v oblasti zdraví, který byl vypracován po vypuknutí pandemie, a dále o programu „EU pro zdraví“ , o směrnici o  přeshraniční zdravotní péči a o systému pro zvládání mimořádných situací v oblasti zdraví. V říjnu minulého roku vydal VR ke všem těmto třem tématům doporučení.

Birgitta Sacrédeus (SE/ELS), členka zastupitelstva kraje Dalarna a zpravodajka VR k tématu Mechanismus EU pro případy zdravotní nouze , uvedla: „ Je velmi pozitivní, že VR vyzývá k vytvoření mechanismu EU pro případy zdravotní nouze, jenž by měl podobu Úřadu EU pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví . Odolnost závisí na přípravě, a k tomu jsou nutné pevné struktury spolupráce a funkční způsoby komunikace. Jsem přesvědčena, že tento úřad může pomoci obcím, městům a regionům s řešením budoucích pandemií a podobně ničivých následků, jichž jsme byli svědky v minulém roce. Musíme však zajistit, že v krizových situacích bude plně zohledněna rozhodující úloha místních a regionálních orgánů.

Předsedkyně rady departementu Finistère a zpravodajka VR Nathalie Sarrabezolles (FR/SES) se před plenárním zasedáním vyjádřila k programu „EU pro zdraví“ , který dne 9. března schválil Evropský parlament: „ Částka 5,1 miliardy EUR vyčleněná v rámci tohoto programu umožní snížit nerovnosti v oblasti zdraví, zajistit dostupnost léků, posílit systémy zdravotní péče a zlepšit spolupráci mezi zeměmi. Místní a regionální představitelé se usilovně snažili zajistit odpovídající financování a s naší podporou se Evropskému parlamentu podařilo překonat nebezpečnou a neopodstatněnou neochotu členských států poskytovat odpovídající finanční prostředky na plánování a podporu na úrovni EU. Budeme i nadále usilovat o to, aby se činnosti regionů a měst při poskytování zdravotní péče dostávalo větší pozornosti a podpory.

Karsten Uno Petersen (DK/SES), člen regionálního zastupitelstva regionu Jižní Dánsko a zpravodaj VR k tématu přeshraniční zdravotní péče , prohlásil: „ Díky možnosti využít zdravotní péči v jiné zemi se během této krize podařilo zachránit životy. Z toho důvodu jsem rád, že se ve stěžejním programu „EU pro zdraví“, který představuje dlouhodobou reakci EU v oblasti zdraví, uznává, že má přeshraniční spolupráce velký potenciál zvýšit účinnost systémů zdravotní péče. Nyní musíme zajistit, aby členské státy a Evropský parlament promítly toto uznání i do praxe, a to tím, že při přezkumu směrnice o přeshraniční zdravotní péči zjednoduší přístup ke zdravotní péči.

Souvislosti

Kontakt:

Andrew Gardner

+32 473 943 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-OFFER-TO-SUPPORT-VACCINE-ROLLOUT-DEMAND-NEW-MEASURES-BY-SUMMER.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-OFFER-TO-SUPPORT-VACCINE-ROLLOUT-DEMAND-NEW-MEASURES-BY-SUMMER.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-OFFER-TO-SUPPORT-VACCINE-ROLLOUT-DEMAND-NEW-MEASURES-BY-SUMMER.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-OFFER-TO-SUPPORT-VACCINE-ROLLOUT-DEMAND-NEW-MEASURES-BY-SUMMER.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-OFFER-TO-SUPPORT-VACCINE-ROLLOUT-DEMAND-NEW-MEASURES-BY-SUMMER.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023