Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Místní představitelé zahajují iniciativu zaměřenou na integraci a diskutují o základních právech a hodnotách EU  
Evropský komisař Avramopoulos, předseda Soudního dvora Evropské unie Koen Lenaerts a první místopředseda Evropské komise Timmermans se účastní plenárního zasedání VR (#CoRplenary)

Hlavním bodem dvou diskusí, které proběhnou na plenárním zasedání Evropského výboru regionů (VR) ve dnech 10. a 11. dubna, bude integrace migrantů a respektování základních práv a hodnot EU ve všech členských státech. Dimitris Avramopoulos, evropský komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství, se zúčastní zahájení nové iniciativy VR Města a regiony za integraci , zatímco Koen Lenaerts, předseda Soudního dvora Evropské unie , a Frans Timmermans, první místopředseda Evropské komise, budou diskutovat o stávajících hrozbách pro základní práva a hodnoty EU.

SLEDUJTE #CoRplenary ŽIVĚ dokumenty související se zasedáním jsou k dispozici zde .

10. dubna ve 13:00 – slavnostní otevření „foyer Pawła Adamowicze“

Plenárnímu zasedání bude předcházet uctění památky starosty Gdaňsku a člena VR od roku 2011 Pawła Adamowicze , který byl letos v lednu zavražděn. V hlavní budově Výboru po něm bude pojmenován prostor, který bude připomínat jeho život a práci. Této vzpomínkové akce se zúčastní rodina pana Adamowicze, jeho nástupkyně ve funkci starosty Gdaňsku Aleksandra Dulkiewicz a předseda VR Karl-Heinz Lambertz. Pan Adamowicz byl od roku 1998 starostou Gdaňsku a od roku 2011 až do své smrti rovněž členem Evropského výboru regionů.

10. dubna v 15:00 – zahájení iniciativy Města a regiony za integraci migrantů (#Regions4Integration)

Evropský výbor regionů poskytl od roku 2015 celou řadu doporučení ke všem aspektům evropského programu pro migraci. Nyní chce Výbor věnovat větší pozornost konkrétnímu aspektu migrace, při němž hrají místní a regionální orgány rozhodující roli, totiž integraci. Výbor chce být platformou, jejímž prostřednictvím by regiony, města a menší komunity sdílely své zkušenosti a optimistické příběhy.

Hlavním řečníkem při zahájení této iniciativy bude komisař Avramopoulos . Spolu s ním promluví také Valeria Mancinelli , starostka Ancony a vítězka ceny Světové rady starostů a primátorů 2018, a Annika Tännström , představitelka švédského regionu Västra Götaland.

10. dubna ve 17:00 – diskuse a budoucím rozpočtu EU

Zatímco budou vedoucí představitelé EU-27 diskutovat o nejnovějším vývoji v souvislosti s brexitem, zhodnotí členové VR za účasti Jeana Arthuise , předsedy Rozpočtového výboru Evropského parlamentu, jednání o rozpočtu EU na období 2021–27 a finanční důsledky brexitu.

11. dubna v 10:30 – základní práva a hodnoty EU

Koen Lenaerts , předseda Soudního dvora Evropské unie, a Frans Timmermans , první místopředseda Evropské komise, objasní některé hlavní obavy a otázky, jimiž se Evropská unie musí v souvislosti s respektováním základních práv a hodnot EU zabývat, a upozorní na ty aspekty základních práv, jež mají pro místní a regionální představitele obzvláštní význam. Do diskuse se zapojí Michael O’Flaherty , ředitel Agentury Evropské unie pro základní práva, a  Domenica Ghidei Biidu , místopředsedkyně Evropské komise proti rasismu a nesnášenlivosti Rady Evropy, což je přední evropská organizace zasazující se o lidská práva.

Další stanoviska, jež budou přijata na plenárním zasedání:

Evropský semestr a politika soudržnosti: sladění strukturálních reforem s dlouhodobými investicemi , zpravodaj: Rob Jonkman (NL/EKR)

Provádění strategie EU v oblasti lesnictví , zpravodaj: Ossi Martikainen (FI/ALDE).

Praktické informace:

místo konání: Evropský parlament – budova Paul-Henri Spaak, hlavní jednací sál

datum: středa 10. dubna (15:00–18:00) a čtvrtek 11. dubna (9:00–13:00)

podklady: program plenárního zasedání, související dokumenty a program pro sdělovací prostředky

přímý přenos plenárního zasedání bude možné sledovat na internetových stránkách VR.

Kontakt: PresseCdr@cor.europa.eu