Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Místní lídři zahájili iniciativu prezentující integraci migrantů v regionech a městech EU  
Evropský komisař Avramopoulos podpořil iniciativu „Města a regiony pro integraci“, již vede Evropský výbor regionů a čtyři čelní evropská sdružení měst a regionů

Evropský výbor regionů dnes spolu s AER, CEMR, CPMR a Eurocities vyjádřil svou podporu regionům a obcím, které vítají nově příchozí a integrují je do svých komunit. Jeho iniciativu podpořil Dimitris Avramopoulos, evropský komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství.

Iniciativa Města a regiony pro integraci migrantů (#Regions4Integration) doplňuje řadu stávajících sítí a projektů sdružení místních a regionálních samospráv v Evropě. Evropský výbor regionů (VR) se jakožto politické shromáždění EU místních a regionálních samospráv snaží vybudovat společně se čtyřmi čelními evropskými sdruženími regionů a měst (Shromážděním evropských regionů – AER, Konferencí okrajových přímořských regionů – CPMR, Radou evropských obcí a regionů – CEMR a Eurocities) koalici a přispět jejím prostřednictvím k utváření agendy EU v oblasti migrace s cílem lépe v budoucnu zohlednit místní a regionální hledisko.

Předseda VR Karl-Heinz Lambertz uvedl: „Mnoho regionů a měst již dlouho úspěšně vítá nově příchozí a integruje je do svých komunit. Znají přidanou hodnotu migrantů a náklady, které by jim vznikly v případě, že by je neintegrovali. Tato iniciativa podpoří snahy o integraci migrantů a uprchlíků, které se vyvíjí na místní úrovni po celé Evropě. Potřebujeme společný evropský přístup, který bude investovat do vytváření soudržných, nikoliv rozdělujících komunit. Je načase skoncovat s úmyslným zastrašováním, kterým je v posledních letech zamořen politický narativ.“

Podle komisaře Avramopoulose doplňuje tato iniciativa dva roky úsilí Evropské komise o vytvoření „trvalého dvoustranného dialogu o integraci s městy a místními orgány“. Ve svém projevu uvedl: „Pokud by se mě někdo zeptal, co je podle mého názoru jednou z priorit Evropy pro nadcházející desetiletí, bylo by to úspěšné začlenění migrantů do naší společnosti. V letech 2015 až 2017 bylo z Azylového, migračního a integračního fondu spolufinancováno 4 800 opatření na podporu integrace státních příslušníků třetích zemí v celé EU. Víme, že místní a regionální orgány, zejména ty malé, mohou mít potíže s přístupem k finančním prostředkům EU. Proto jsme pro období let 2021až 2027 usnadnili místním orgánům přístup k finančním prostředkům na integraci a plošně je navýšili.“

Rozhodnutí zahájit iniciativu právě v tomto okamžiku, tj. před letošními volbami do Evropského parlamentu a před nástupem nových evropských komisařů a nového předsedy Evropské rady, je znamením přesvědčení, že by tvůrci politik v EU měli zvážit větší politickou, technickou a finanční podporu integrační činnosti v místních komunitách. Cíle iniciativy jsou následující:

1.  Poskytnout městům a regionům politickou platformu , která jim umožní vypracovávat a předkládat návrhy politik EU v oblasti integrace migrantů a jejího financování.

2.  Sdílet osvědčené postupy místní integrace migrantů v oblastech, jako je přístup na trh práce, odborná příprava, vzdělávání, podpora nezletilých osob bez doprovodu, práce v partnerství s občanskou společností atd.

3.  Podporovat vzájemné učení , zejména propojení měst, která mají více zkušeností, s těmi, která začala přijímat migranty později. Iniciativa věnuje zvláštní pozornost malým a středním městům a venkovským správám, které jsou ochotny migranty integrovat, ale nemají v této oblasti zkušenosti a nástroje.

4.  Sdílet informace o evropském finančním krytí podpory integrace (AMIF a budoucí AMF, ESF+ a další fondy pro regionální rozvoj zahrnující cíle pro integraci migrantů).

5.  Rozvíjet pozitivní narativ sdílením pozitivních příkladů a řešení pro integrační politiky jako prostředek boje proti dezinformacím.

Během zahájení iniciativy promluvili mj. tito zástupci evropských sdružení, která k iniciativě aktivně přispějí: Magnus Berntsson , předseda Shromáždění evropských regionů a místopředseda rady regionu Västra Götaland, Rui Bettencourt , regionální tajemník předsednictví pro vnější vztahy azorské vlády, který zastupoval Konferenci okrajových přímořských regionů , Pietro Puccio , starosta Capaci, který zastupoval Radu evropských obcí a regionů , a  Mathias De Clercq , starosta Gentu, který zastupoval Eurocities .

Evropský výbor regionů vypracoval od roku 2015 doporučení k řadě legislativních návrhů, které předložila Evropská komise v rámci svého evropského programu pro migraci . Zdůraznil, že integrace je oblastí politiky, v níž mají regiony a obce zásadní význam, a že dobře koordinované politiky mohou zajistit to, že integrace bude úspěchem jak pro samotné přistěhovalce, tak pro místní komunitu a místní hospodářství.

Tato iniciativa je otevřena všem místním a regionálním politikům, kteří se o své zkušenosti mohou podělit prostřednictvím #Regions4Integration.

Další informace naleznete na internetových stránkách VR nebo Vám budou zaslány e-mailem .

Kontakt:

Andrew Gardner

Tel.: +32 473843981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-LAUNCH-INITIATIVE-MIGRANT-INTEGRATION-EU-REGIONS-CITIES.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-LAUNCH-INITIATIVE-MIGRANT-INTEGRATION-EU-REGIONS-CITIES.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-LAUNCH-INITIATIVE-MIGRANT-INTEGRATION-EU-REGIONS-CITIES.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-LAUNCH-INITIATIVE-MIGRANT-INTEGRATION-EU-REGIONS-CITIES.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-LAUNCH-INITIATIVE-MIGRANT-INTEGRATION-EU-REGIONS-CITIES.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023