Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Místní lídři zahájili iniciativu prezentující integraci migrantů v regionech a městech EU  
Evropský komisař Avramopoulos podpořil iniciativu „Města a regiony pro integraci“, již vede Evropský výbor regionů a čtyři čelní evropská sdružení měst a regionů

Evropský výbor regionů dnes spolu s AER, CEMR, CPMR a Eurocities vyjádřil svou podporu regionům a obcím, které vítají nově příchozí a integrují je do svých komunit. Jeho iniciativu podpořil Dimitris Avramopoulos, evropský komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství.

Iniciativa Města a regiony pro integraci migrantů (#Regions4Integration) doplňuje řadu stávajících sítí a projektů sdružení místních a regionálních samospráv v Evropě. Evropský výbor regionů (VR) se jakožto politické shromáždění EU místních a regionálních samospráv snaží vybudovat společně se čtyřmi čelními evropskými sdruženími regionů a měst (Shromážděním evropských regionů – AER, Konferencí okrajových přímořských regionů – CPMR, Radou evropských obcí a regionů – CEMR a Eurocities) koalici a přispět jejím prostřednictvím k utváření agendy EU v oblasti migrace s cílem lépe v budoucnu zohlednit místní a regionální hledisko.

Předseda VR Karl-Heinz Lambertz uvedl: „Mnoho regionů a měst již dlouho úspěšně vítá nově příchozí a integruje je do svých komunit. Znají přidanou hodnotu migrantů a náklady, které by jim vznikly v případě, že by je neintegrovali. Tato iniciativa podpoří snahy o integraci migrantů a uprchlíků, které se vyvíjí na místní úrovni po celé Evropě. Potřebujeme společný evropský přístup, který bude investovat do vytváření soudržných, nikoliv rozdělujících komunit. Je načase skoncovat s úmyslným zastrašováním, kterým je v posledních letech zamořen politický narativ.“

Podle komisaře Avramopoulose doplňuje tato iniciativa dva roky úsilí Evropské komise o vytvoření „trvalého dvoustranného dialogu o integraci s městy a místními orgány“. Ve svém projevu uvedl: „Pokud by se mě někdo zeptal, co je podle mého názoru jednou z priorit Evropy pro nadcházející desetiletí, bylo by to úspěšné začlenění migrantů do naší společnosti. V letech 2015 až 2017 bylo z Azylového, migračního a integračního fondu spolufinancováno 4 800 opatření na podporu integrace státních příslušníků třetích zemí v celé EU. Víme, že místní a regionální orgány, zejména ty malé, mohou mít potíže s přístupem k finančním prostředkům EU. Proto jsme pro období let 2021až 2027 usnadnili místním orgánům přístup k finančním prostředkům na integraci a plošně je navýšili.“

Rozhodnutí zahájit iniciativu právě v tomto okamžiku, tj. před letošními volbami do Evropského parlamentu a před nástupem nových evropských komisařů a nového předsedy Evropské rady, je znamením přesvědčení, že by tvůrci politik v EU měli zvážit větší politickou, technickou a finanční podporu integrační činnosti v místních komunitách. Cíle iniciativy jsou následující:

1.  Poskytnout městům a regionům politickou platformu , která jim umožní vypracovávat a předkládat návrhy politik EU v oblasti integrace migrantů a jejího financování.

2.  Sdílet osvědčené postupy místní integrace migrantů v oblastech, jako je přístup na trh práce, odborná příprava, vzdělávání, podpora nezletilých osob bez doprovodu, práce v partnerství s občanskou společností atd.

3.  Podporovat vzájemné učení , zejména propojení měst, která mají více zkušeností, s těmi, která začala přijímat migranty později. Iniciativa věnuje zvláštní pozornost malým a středním městům a venkovským správám, které jsou ochotny migranty integrovat, ale nemají v této oblasti zkušenosti a nástroje.

4.  Sdílet informace o evropském finančním krytí podpory integrace (AMIF a budoucí AMF, ESF+ a další fondy pro regionální rozvoj zahrnující cíle pro integraci migrantů).

5.  Rozvíjet pozitivní narativ sdílením pozitivních příkladů a řešení pro integrační politiky jako prostředek boje proti dezinformacím.

Během zahájení iniciativy promluvili mj. tito zástupci evropských sdružení, která k iniciativě aktivně přispějí: Magnus Berntsson , předseda Shromáždění evropských regionů a místopředseda rady regionu Västra Götaland, Rui Bettencourt , regionální tajemník předsednictví pro vnější vztahy azorské vlády, který zastupoval Konferenci okrajových přímořských regionů , Pietro Puccio , starosta Capaci, který zastupoval Radu evropských obcí a regionů , a  Mathias De Clercq , starosta Gentu, který zastupoval Eurocities .

Evropský výbor regionů vypracoval od roku 2015 doporučení k řadě legislativních návrhů, které předložila Evropská komise v rámci svého evropského programu pro migraci . Zdůraznil, že integrace je oblastí politiky, v níž mají regiony a obce zásadní význam, a že dobře koordinované politiky mohou zajistit to, že integrace bude úspěchem jak pro samotné přistěhovalce, tak pro místní komunitu a místní hospodářství.

Tato iniciativa je otevřena všem místním a regionálním politikům, kteří se o své zkušenosti mohou podělit prostřednictvím #Regions4Integration.

Další informace naleznete na internetových stránkách VR nebo Vám budou zaslány e-mailem .

Kontakt:

Andrew Gardner

Tel.: +32 473843981

andrew.gardner@cor.europa.eu