Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Podmínky pro fungování místní demokracie v zemích procesu rozšíření se neustále zhoršují  
EU se musí z dlouhodobého hlediska zaměřit na celou oblast Balkánu a podporovat při tom změny vycházející zdola.

Evropská unie by měla v mnohem větší míře podporovat upevňování efektivní a nezávislé veřejné správy v balkánských a tureckých obcích a regionech. To by – jak Evropský výbor regionů uvádí ve svém stanovisku přijatém 12. února – pomohlo překonat „stále nepříznivější podmínky“, s nimiž se potýká občanská společnost v některých zemích, podnítit hospodářský růst a obecněji vzato urychlit udržitelný rozvoj.

Evropský výbor regionů svá doporučení předložil nedlouho poté, co Evropská komise formulovala nové návrhy týkající se rozšíření, a čtyři dny před neformálním setkáním čelných představitelů balkánských zemí s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem.

Zpravodaj stanoviska Jaroslav Hlinka (SK/SES), starosta městské části Košice-jih, prohlásil: „EU musí být důvěryhodná, a být důvěryhodným znamená plnit své sliby. Musí tudíž v souladu s doporučením Evropské komise zahájit přístupová jednání se Severní Makedonií a Albánií a měla by neprodleně uvolnit vízový režim pro obyvatele Kosova. V zájmu důvěryhodnosti však také musí přijít s přesvědčivějšími návrhy, jak ostatním balkánským zemím a Turecku pomoci docílit pokroku. V souvislosti s tím je třeba se postavit skutečnosti, že mnozí vedoucí činitelé na celostátní úrovni neprojevují politickou vůli a vyvíjejí tlak na místní politiky, občanskou společnost a nezávislé sdělovací prostředky. Tento trend je nutné zastavit a zvrátit. Musíme rozsáhleji investovat do udržitelného a zdola vycházejícího rozvoje místních komunit a jejich základních stavebních prvků, tj. občanské společnosti, nezávislých médií a místní samosprávy. V opačném případě bude nadále docházet k oslabování místní demokracie a tyto země nebudou schopny dosáhnout cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje pro rok 2030 ani skutečně docílit svého vstupu do EU.“

Více než 60 % právních předpisů EU se provádí na místní úrovni, jedna třetina rozpočtu EU putuje na regionální rozvoj a 65 % cílů udržitelného rozvoje vyžaduje zapojení regionů a měst.

Jedná se o nejnovější z  řady každoročně vydávaných stanovisek k politice EU v oblasti rozšíření. Na rozdíl od uplynulých let v něm VR položil větší důraz na obecnější cíle dlouhodobějšího rázu pro tento region, a to v podobě samostatné části věnované úloze místních a regionálních orgánů při provádění Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030. Zdůrazňuje v ní především opatření v oblasti klimatu a také výhody, které městům a regionům přináší připojení se k Paktu starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky, což je zdola vycházející hnutí, jemuž EU poskytuje technickou a politickou podporu.

V připomínkách, v nichž se VR vyjadřuje k místní politice v jednotlivých zemích, upozorňuje na to, že nesplňuje nejenom unijní, ale ani celoevropské normy. O tom, že se v Mostaru v Bosně a Hercegovině nedaří uspořádat volby do místního zastupitelstva, VR hovoří jako o „bezprecedentním porušování zásad zakotvených v článku 3 Evropské charty místní samosprávy“. V případě Turecka pak některé jeho počínání – nařízení Nejvyšší volební rady opakovat místní volby v Istanbulu, sesazení demokraticky zvolených starostů měst Diyarbakır, Mardin a Van a „další represe proti členům a zaměstnancům obecních rad“ – označil za „neslučitelné s duchem a zásadami Evropské charty místní samosprávy“.

VR rovněž vyjádřil znepokojení nad tím, že Srbsko a Černá Hora neprojevují snahu zmírnit polarizaci své politické scény, a obzvláště pak vyzval Komisi k tomu, aby přiměla Srbsko zabývat se „obviněními ze zastrašování“ demokraticky zvolených veřejných činitelů z opozičních stran, především v obcích Paraćin, Šabac a Čajetina. S oběma zeměmi již byla zahájena přístupová jednání.

Jedním z konkrétních kroků, které by EU podle VR měla učinit, je vytvoření zvláštní položky v dlouhodobém rozpočtu EU určené místním a regionálním orgánům. Tento návrh má podporu Evropského parlamentu. Předseda Evropské rady Charles Michel vyjádřil naději, že budou jednání o rozpočtu dovršena na summitu, který začne 20. února.

VR poukazuje na řadu existujících programů a mechanismů – například SIGMA , TAIEX Twinning –, do nichž by mohly být zahrnuty orgány na nižší než celostátní úrovni v tomto regionu s cílem podpořit správu a řízení na místní úrovni a poskytnout prostředky na odbornou přípravu a vzájemnou spolupráci. Uvítal by však také, kdyby Komise na pomoc místním a regionálním orgánům navrhla nová opatření a nové nástroje a mechanismy.

Kontakt:

Andrew Gardner

Tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SKILLS-AT-HEART-OF-LOCAL-AND-REGIONAL-ADMINISTRATIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-DEMOCRACY-FACES-INCREASINGLY-HOSTILE-ENVIRONMENT-IN-ENLARGEMENT-COUNTRIES.ASPX

Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/UKRAINES-REGIONS-AND-CITIES-TAKE-FURTHER-STEPS-TOWARDS-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-DEMOCRACY-FACES-INCREASINGLY-HOSTILE-ENVIRONMENT-IN-ENLARGEMENT-COUNTRIES.ASPX

Ukraine's regions and cities take further steps towards EU
Ukraine's regions and cities take further steps towards EU
05.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-DEMOCRACY-FACES-INCREASINGLY-HOSTILE-ENVIRONMENT-IN-ENLARGEMENT-COUNTRIES.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/WANTED-LOCAL-OFFICIALS-TO-HELP-THE-WESTERN-BALKANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-DEMOCRACY-FACES-INCREASINGLY-HOSTILE-ENVIRONMENT-IN-ENLARGEMENT-COUNTRIES.ASPX

Wanted: Local officials to help the Western Balkans
Wanted: Local officials to help the Western Balkans
14.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-DEMOCRACY-FACES-INCREASINGLY-HOSTILE-ENVIRONMENT-IN-ENLARGEMENT-COUNTRIES.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023