Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Místní komunity prosazují omezení množství odpadu  
V Evropském výboru regionů proběhlo v rámci Zeleného týdne 2019 slavnostní výroční předání cen Evropského týdne omezování vzniku odpadů

V rámci Evropského týdne omezování vzniku odpadů (EWWR) bylo oceněno šest projektů, jež byly označeny za nejlepší počiny tohoto roku na cestě k úplné eliminaci odpadů v EU. Účelem této každoročně udělované ceny je vyslovit uznání iniciativám všech subjektů společnosti v oblasti snižování množství odpadu a pobídnout k jejich realizaci. Evropský týden omezování vzniku odpadů je pořádán vždy v listopadu a během něho se po celé Evropě koná velká spousta informačních a úklidových akcí. V 10. ročníku předávání těchto cen se jasně ukázalo, že místní komunity hrají v tomto ohledu stěžejní roli. Příští Evropský týden omezování vzniku odpadů se uskuteční ve dnech 16. až 24. listopadu 2019.

Člen Evropského výboru regionů (VR) a starosta obce Weststellingwerf André van de Nadort (NL/SES) , který letos zasedal v porotě, prohlásil: „ Jakožto člen poroty jsem ohromen tím, kolik různých iniciativ je vyvíjeno po celé Evropě a jak pestrá je směsice uskupení, institucí a územních celků, které se na předcházení a omezování vzniku odpadů aktivně podílejí. Ze strany Evropského výboru regionů a v našich obcích se všemožně snažíme zajistit, aby byly v právních předpisech týkajících se odpadů v Evropě sledovány ambicióznější cíle. Našich cílů bychom však nemohli dosáhnout bez odhodlání a angažovanosti místních komunit.“ André van de Nadort (NL/SES) byl zpravodajem stanoviska VR Sdělení o evropské strategii pro plasty v oběhovém hospodářství , které bylo přijato v říjnu 2018.

Evropský výbor regionů Evropský týden omezování vzniku odpadů a související udílení cen aktivně podporuje – předsedá jeho řídicímu výboru a pomáhá při nejdůležitějších činnostech, jako je například slavnostní výroční předávání cen.

Bylo oceněno těchto šest projektů:

1. Kategorie orgánů veřejné správy a organizací: Bezodpadový „maraton“ – udržitelné stravování ve školách. Jedná se o projekt, který uskutečnila katalánská obec Sant Vicenç de Castellet. Hlavní součástí této iniciativy, jež zahrnovala celou řadu akcí, byla kampaň na podporu udržitelného a zdravého školního stravování, která proběhla na třech veřejných školách v této obci. Zapojilo se do ní zhruba 600 žáků včetně jejich rodičů.

2. Kategorie sdružení a nevládních organizací: „Knihovna“ předmětů v obci Cloughmills , kterou zřídil Cloughmills Community Action Team (Severní Irsko). Iniciátoři tohoto projektu uplatnili princip knihovny v poněkud odlišném pojetí – namísto knih se v ní totiž půjčují předměty. Cílem je zajistit, aby byla místní komunita schopna vykonávat běžné práce s využitím místních prostředků a aby se omezilo množství odpadu díky tomu, že si obyvatelé nemusí dané věci sami kupovat.

3. Kategorie podniků a průmyslu: Nové znečišťující látky – projekt kliniky IMQ Zorrotzaurre (Baskicko). Tato klinika ve snaze zmírnit environmentální dopad své činnosti roztřídila chemické látky vyskytující se v produktech, které se používají na čtyřech jejích odděleních, do skupin podle jejich vlivu na životní prostředí. V další fázi pak budou ty nejškodlivější z nich nahrazeny udržitelnějšími alternativami.

4. Kategorie vzdělávacích zařízení: EWWR – ekologické čisticí přípravky . Jde o projekt irské školy St. Fintan’s National School. Asi 180 žáků této školy se spolu s rodiči zúčastnilo workshopů, na nichž se naučili, jak si vyrobit čisticí prostředky a hygienické potřeby bez jakýchkoli nebezpečných chemických látek.

5. Kategorie občanů: Sváteční akce vážení biologického odpadu , kterou uspořádaly Marina Seder Colomina a Morgane Robert (Les Lilas, Île-de-France). Tyto obyvatelky města Les Lilas vyzvaly osoby, které přinášejí biologický odpad na dvě k tomu určená místa v tomto městě, aby se zúčastnily průzkumu spočívajícího ve vážení odpadu. Účelem bylo lépe si uvědomit pozitivní dopad těchto úložišť a současně posílit vazby v rámci místní komunity.

6. Kategorie Zvláštní evropské ocenění: EWWR – udržitelná umělecká abeceda . Tuto iniciativu realizovala škola Col-legi Sant Josep z katalánské obce Navàs spolu s partnerskými školami v rámci eTwinningového projektu. Jejím cílem bylo pobídnout žáky k tomu, aby se dozvěděli něco o udržitelnosti a zároveň si zdokonalili schopnost pracovat v týmu a jazykové znalosti. Výsledkem tohoto projektu je abeceda, jejíž jednotlivá písmena nesou důležitá sdělení na téma životního prostředí a snižování množství odpadu.

Související informace:

Podrobnější informace o vítězích a finalistech soutěže o ceny v rámci Evropského týdne omezování vzniku odpadů naleznete v těchto kompletních tiskových materiálech .

10. ročník Evropského týdne omezování vzniku odpadů, který proběhl v roce 2018, byl věnován problematice nebezpečného odpadu a jeho slogan zněl: „Time to Detox!“, čili „Je načase zbavit se toxických látek“. Cílem bylo upozornit veřejnost na látky, s nimiž se setkává v běžně používaných produktech a při každodenních činnostech a o nichž často neví, ačkoli mají škodlivý účinek.

V roce 2018 se v rámci tohoto týdne uskutečnilo rekordních 14 347 akcí. Tyto akce byly zaregistrovány s pomocí 32 celostátních, regionálních a místních koordinátorů ve 30 zemích a ve spolupráci se sekretariátem EWWR.

Další ročník se bude konat ve dnech 16. až 24. listopadu 2019 a bude zaměřen na vzdělávání a komunikaci v souvislosti s odpady. Podrobnější informace naleznete zde.

Kontakty:

EWWR: Carmen Valache | cv@acrplus.org | +32 (0) 2 234 65 07

VR: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Sdílet :