Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Místní komunity prosazují omezení množství odpadu  
V Evropském výboru regionů proběhlo v rámci Zeleného týdne 2019 slavnostní výroční předání cen Evropského týdne omezování vzniku odpadů

V rámci Evropského týdne omezování vzniku odpadů (EWWR) bylo oceněno šest projektů, jež byly označeny za nejlepší počiny tohoto roku na cestě k úplné eliminaci odpadů v EU. Účelem této každoročně udělované ceny je vyslovit uznání iniciativám všech subjektů společnosti v oblasti snižování množství odpadu a pobídnout k jejich realizaci. Evropský týden omezování vzniku odpadů je pořádán vždy v listopadu a během něho se po celé Evropě koná velká spousta informačních a úklidových akcí. V 10. ročníku předávání těchto cen se jasně ukázalo, že místní komunity hrají v tomto ohledu stěžejní roli. Příští Evropský týden omezování vzniku odpadů se uskuteční ve dnech 16. až 24. listopadu 2019.

Člen Evropského výboru regionů (VR) a starosta obce Weststellingwerf André van de Nadort (NL/SES) , který letos zasedal v porotě, prohlásil: „ Jakožto člen poroty jsem ohromen tím, kolik různých iniciativ je vyvíjeno po celé Evropě a jak pestrá je směsice uskupení, institucí a územních celků, které se na předcházení a omezování vzniku odpadů aktivně podílejí. Ze strany Evropského výboru regionů a v našich obcích se všemožně snažíme zajistit, aby byly v právních předpisech týkajících se odpadů v Evropě sledovány ambicióznější cíle. Našich cílů bychom však nemohli dosáhnout bez odhodlání a angažovanosti místních komunit.“ André van de Nadort (NL/SES) byl zpravodajem stanoviska VR Sdělení o evropské strategii pro plasty v oběhovém hospodářství , které bylo přijato v říjnu 2018.

Evropský výbor regionů Evropský týden omezování vzniku odpadů a související udílení cen aktivně podporuje – předsedá jeho řídicímu výboru a pomáhá při nejdůležitějších činnostech, jako je například slavnostní výroční předávání cen.

Bylo oceněno těchto šest projektů:

1. Kategorie orgánů veřejné správy a organizací: Bezodpadový „maraton“ – udržitelné stravování ve školách. Jedná se o projekt, který uskutečnila katalánská obec Sant Vicenç de Castellet. Hlavní součástí této iniciativy, jež zahrnovala celou řadu akcí, byla kampaň na podporu udržitelného a zdravého školního stravování, která proběhla na třech veřejných školách v této obci. Zapojilo se do ní zhruba 600 žáků včetně jejich rodičů.

2. Kategorie sdružení a nevládních organizací: „Knihovna“ předmětů v obci Cloughmills , kterou zřídil Cloughmills Community Action Team (Severní Irsko). Iniciátoři tohoto projektu uplatnili princip knihovny v poněkud odlišném pojetí – namísto knih se v ní totiž půjčují předměty. Cílem je zajistit, aby byla místní komunita schopna vykonávat běžné práce s využitím místních prostředků a aby se omezilo množství odpadu díky tomu, že si obyvatelé nemusí dané věci sami kupovat.

3. Kategorie podniků a průmyslu: Nové znečišťující látky – projekt kliniky IMQ Zorrotzaurre (Baskicko). Tato klinika ve snaze zmírnit environmentální dopad své činnosti roztřídila chemické látky vyskytující se v produktech, které se používají na čtyřech jejích odděleních, do skupin podle jejich vlivu na životní prostředí. V další fázi pak budou ty nejškodlivější z nich nahrazeny udržitelnějšími alternativami.

4. Kategorie vzdělávacích zařízení: EWWR – ekologické čisticí přípravky . Jde o projekt irské školy St. Fintan’s National School. Asi 180 žáků této školy se spolu s rodiči zúčastnilo workshopů, na nichž se naučili, jak si vyrobit čisticí prostředky a hygienické potřeby bez jakýchkoli nebezpečných chemických látek.

5. Kategorie občanů: Sváteční akce vážení biologického odpadu , kterou uspořádaly Marina Seder Colomina a Morgane Robert (Les Lilas, Île-de-France). Tyto obyvatelky města Les Lilas vyzvaly osoby, které přinášejí biologický odpad na dvě k tomu určená místa v tomto městě, aby se zúčastnily průzkumu spočívajícího ve vážení odpadu. Účelem bylo lépe si uvědomit pozitivní dopad těchto úložišť a současně posílit vazby v rámci místní komunity.

6. Kategorie Zvláštní evropské ocenění: EWWR – udržitelná umělecká abeceda . Tuto iniciativu realizovala škola Col-legi Sant Josep z katalánské obce Navàs spolu s partnerskými školami v rámci eTwinningového projektu. Jejím cílem bylo pobídnout žáky k tomu, aby se dozvěděli něco o udržitelnosti a zároveň si zdokonalili schopnost pracovat v týmu a jazykové znalosti. Výsledkem tohoto projektu je abeceda, jejíž jednotlivá písmena nesou důležitá sdělení na téma životního prostředí a snižování množství odpadu.

Související informace:

Podrobnější informace o vítězích a finalistech soutěže o ceny v rámci Evropského týdne omezování vzniku odpadů naleznete v těchto kompletních tiskových materiálech .

10. ročník Evropského týdne omezování vzniku odpadů, který proběhl v roce 2018, byl věnován problematice nebezpečného odpadu a jeho slogan zněl: „Time to Detox!“, čili „Je načase zbavit se toxických látek“. Cílem bylo upozornit veřejnost na látky, s nimiž se setkává v běžně používaných produktech a při každodenních činnostech a o nichž často neví, ačkoli mají škodlivý účinek.

V roce 2018 se v rámci tohoto týdne uskutečnilo rekordních 14 347 akcí. Tyto akce byly zaregistrovány s pomocí 32 celostátních, regionálních a místních koordinátorů ve 30 zemích a ve spolupráci se sekretariátem EWWR.

Další ročník se bude konat ve dnech 16. až 24. listopadu 2019 a bude zaměřen na vzdělávání a komunikaci v souvislosti s odpady. Podrobnější informace naleznete zde.

Kontakty:

EWWR: Carmen Valache | cv@acrplus.org | +32 (0) 2 234 65 07

VR: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-COMMUNITIES-CHAMPION-WASTE-REDUCTION.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-COMMUNITIES-CHAMPION-WASTE-REDUCTION.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-COMMUNITIES-CHAMPION-WASTE-REDUCTION.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-COMMUNITIES-CHAMPION-WASTE-REDUCTION.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-COMMUNITIES-CHAMPION-WASTE-REDUCTION.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023