Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Místní a regionální vedoucí představitelé vítají rozhodnutí EU zahájit přístupová jednání se Severní Makedonií a Albánií  

Rozhodnutí Evropské unie zahájit přístupová jednání se Severní Makedonií a Albánií je „správným rozhodnutím pro EU a vynikající příležitostí pro západní Balkán“, prohlásili vedoucí představitelé Evropského výboru regionů dne 25. března, když členské státy EU formálně přizvaly tyto dvě země k jednacímu stolu.

Předseda Komise VR pro vnější vztahy a decentralizovanou spolupráci Mark Speich , tajemník spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko pro spolkové, evropské a mezinárodní záležitosti, zdůraznil důležitost přípravy regionů a měst v Albánii a Severní Makedonii na členství v EU, na niž Evropský výbor regionů (VR) dlouhodobě poukazuje. Uvedl: „Velmi mě těší, že EU zahájila přístupová jednání se Severní Makedonií a Albánií. Evropský výbor regionů žádal o přijetí tohoto důležitého rozhodnutí řadu let a obě země provedly zásadní reformy. Zahájení rozhovorů o přistoupení je výrazem odhodlání postupovat společně a navázat hlubší vztahy založené na evropské spolupráci a evropských hodnotách. EU přijala správné rozhodnutí, které pro západní Balkán jako celek představuje vynikající příležitost k tomu, aby pokračoval ve svých reformách. Vyslat západnímu Balkánu signál naděje je v této těžké době, kdy globální pandemie způsobuje v Evropě ekonomickou nejistotu, dvojnásob důležité.“

VR v posledních deseti letech spolupracoval s regionálními a místními orgány z obou zemí, zabýval se politickými výzvami a pomáhal jim řešit správní otázky, které je zvláště tíží, jako je např. nakládání s odpady.

Jasna Gabrič (SI/Renew Europe), starostka města Trbovlje a spolupředsedkyně smíšeného poradního výboru EU-Severní Makedonie, řekla: „Toto rozhodnutí je v této těžké době pozitivní, i když opožděné. Ukazuje však, že EU pokračuje ve své politice rozšíření navzdory bezprecedentní situaci. V současné krizi tak vyjadřujeme regionu západního Balkánu ještě výraznější solidaritu.“

Nikola Dobroslavić (HR/ELS), župan Dubrovnicko-neretvanské župy a předseda pracovní skupiny VR pro západní Balkán, která se vztahy s Albánií doposud zabývala, uvedl: „Lidé v Severní Makedonii a v Albánii již vědí, že vstoupit do EU není snadné. Já coby občan Chorvatska, tedy země, která do EU vstoupila teprve nedávno, však dobře vím, jakou cenu má členství v ní a budování dobrých partnerských vztahů s ostatními zeměmi v Evropě. Tvrdím, že když budete pokračovat v dobré práci, budete odměněni. Proces reforem by měl posílit demokracii, ekonomiku a odolnost vaší země. Spolupracujte a investujte do místní demokracie.“

VR má rovněž politické kontakty a pracovní vztahy s dalšími kandidáty a potenciálními kandidáty na členství v EU. Každoročně pořádá konferenci s názvem Den věnovaný rozšíření, na níž se politikové z místních a regionálních orgánů EU setkávají se svými protějšky ze západního Balkánu a Turecka.

Kontakt:

Andrew Gardner

Tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Sdílet: