Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Využití odvětví železniční dopravy pro zelený růst na místní a regionální úrovni  
Místní a regionální vedoucí představitelé zdůrazňují potenciál odvětví železniční dopravy v souvislosti se Zelenou dohodou pro Evropu a dalšími klíčovými politickými prioritami EU

Hlavním tématem a zároveň názvem stanoviska, které členové Evropského výboru regionů (VR) přijali na prosincovém plenárním zasedání, je potenciál odvětví železniční dopravy v oblasti uskutečňování politických priorit EU. Pascal Mangin (FR/ELS), člen rady regionu Grand Est, ve svém stanovisku poukázal na způsoby, jak učinit odvětví dopravy šetrnějším k životnímu prostředí díky lepšímu využívání železniční dopravy, a na to, jak může železniční doprava přispět k větší hospodářské a sociální soudržnosti v evropských regionech.

Nová Komise umístila dekarbonizaci a zmírňování změny klimatu do popředí svých politických priorit jako součást Zelené dohody pro Evropu. Odvětví dopravy jako celek odpovídá za přibližně 27 % emisí skleníkových plynů v EU. Odvětví železniční dopravy má jednu z nejnižších úrovní emisí ze všech druhů dopravy a je rovněž jediným odvětvím, jehož celkové emise se navzdory zvyšování objemu dopravy snižují. Zejména regionální a místní železniční tratě mohou posloužit nejen ke snižování emisí uhlíku a ke zmírňování změny klimatu, ale také k podpoře dalších zastřešujících politických priorit EU.

Vlaky nabízejí dobrou kombinaci rychlosti, bezpečí, pohodlí, účinnosti a environmentální výkonnosti. Železniční doprava přesto stále představuje pouze 12 % nákladní dopravy (silniční doprava 50 %) a méně než 10 % přepravy osob. Podstatným problémem je to, že regiony EU nejsou rovnoměrně propojeny, přestože sekundární regionální tratě jsou velmi důležité pro propojení hlavních dopravních tras s venkovskými oblastmi a okrajovými regiony a územími EU. Zajištění nezbytné infrastruktury nejen lépe propojí města, příměstské regiony a venkovské oblasti, ale také sníží jejich vzájemné hospodářské a sociální rozdíly, posílí vnitřní trh a zlepší volný pohyb osob a zboží, “ uvedl Pascal Mangin (FR/ELS), zpravodaj stanoviska Potenciál odvětví železniční dopravy v oblasti uskutečňování politických priorit EU .

K uskutečnění přechodu na jiné druhy dopravy by mohla být na úrovni EU aktivována řada strategických opatření v rámci Zelené dohody pro Evropu (zásada „znečišťovatel platí“, vyváženější systémy poplatků, investice do digitalizace atd.). Odvětví železniční dopravy se musí zároveň zavázat k dalšímu zvýšení spolehlivosti, pohodlí a cenové dostupnosti vlaků pro cestující i přepravované zboží. Odvětví železniční dopravy a veřejné orgány EU by se rovněž měly společně zamyslet nad tím, jak nejlépe uspokojit rostoucí poptávku po obnovení nočních vlaků v EU, neboť v oblasti cestování na dlouhé vzdálenosti v Evropě občané stále více požadují taková řešení, která zohledňují otázky klimatu. Místní a regionální orgány hrají důležitou úlohu při vedení diskusí s veřejnými i soukromými provozovateli o financování a řešeních nabízejících reálnou alternativu za dostupnou cenu k těm druhům dopravy, které více znečišťují.

V odvětví železniční dopravy je třeba investovat do digitalizace, kybernetické bezpečnosti a služeb z výchozího místa až do místa určení (door-to-door), které se zaměřují na místa s nedostatečnou propustností v koncových úsecích. Musíme je podporovat finančně i legislativně, abychom stimulovali přechod na jiné druhy dopravy s nízkými emisemi. Jako příklady lze uvést „internalizaci externích nákladů“, jako je znečištění, uplatněním zásady „znečišťovatel platí“, přezkum stávajících osvobození od DPH, která se uplatňují na určité formy přeshraniční dopravy, ale nikoli na železniční, a možnost uplatnění obecné blokové výjimky pro investice do intermodálních logistických platforem, “ uvedl zpravodaj pan Mangin .

Vyzval také, aby byla uznána zvláštní úloha stanic osobní přepravy jako kulturních platforem. „ Stanice osobní přepravy jsou důležitými nositeli kultury se značným přesahem. Tyto stanice jsou zejména ve středně velkých městech často nevyužitým zdrojem coby alternativní kulturní prostor pro muzea nebo festivaly, “ dodal pan Mangin . Navrhl také podpořit oblíbený program #DiscoverEU a cesty na síťovou jízdenku Interrail pomocí specializovaného programu akcí v evropských městech a regionech zaměřených na místní vlakové stanice.

Kontakt:

Carmen Schmidle

Tel.: +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LEVERAGING-THE-RAIL-SECTOR-FOR-GREEN-GROWTH-AT-LOCAL-AND-REGIONAL-LEVEL.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SIBIU-REGIONS-CITIES-NEW-JOURNEY-SHAPING-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LEVERAGING-THE-RAIL-SECTOR-FOR-GREEN-GROWTH-AT-LOCAL-AND-REGIONAL-LEVEL.ASPX

In Sibiu, regions and cities start the journey to shaping the future of Cohesion Policy
In Sibiu, regions and cities start the journey to shaping the future of Cohesion Policy
23.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-JOIN-FORCES-TO-TACKLE-ENERGY-CRISIS-AND-PUSH-CLIMATE-AMBITION-FORWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LEVERAGING-THE-RAIL-SECTOR-FOR-GREEN-GROWTH-AT-LOCAL-AND-REGIONAL-LEVEL.ASPX

Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LEVERAGING-THE-RAIL-SECTOR-FOR-GREEN-GROWTH-AT-LOCAL-AND-REGIONAL-LEVEL.ASPX

Potravinová krize: regionální a místní představitelé ze zemí EU naléhavě vyzývají k investicím do místní produkce udržitelných a cenově dostupných potravin
Potravinová krize: regionální a místní představitelé ze zemí EU naléhavě vyzývají k investicím do místní produkce udržitelných a cenově dostupných potravin
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/JRC-COR-JOINS-FORCES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LEVERAGING-THE-RAIL-SECTOR-FOR-GREEN-GROWTH-AT-LOCAL-AND-REGIONAL-LEVEL.ASPX

CoR joins forces with JRC, European Commission and Parliament to assess Sustainable Development Goals on the ground
CoR joins forces with JRC, European Commission and Parliament to assess Sustainable Development Goals on the ground
29.11.2022