Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Vyhlašujeme soutěž o ceny EU za ekologickou produkci  

U příležitosti Evropského dne ekologické produkce udělí Evropský výbor regionů ocenění nejekologičtějšímu regionu, nejekologičtějšímu městu a nejekologičtějšímu biodistriktu.

Právě byla zahájena soutěž o ceny EU za ekologickou produkci 2023. Evropský výbor regionů, Evropská komise, Evropský hospodářský a sociální výbor, COPA-COGECA a mezinárodní federace hnutí ekologického zemědělství IFOAM Organics Europe, kteří tuto soutěž společně pořádají, tak chtějí ocenit různé aktéry v rámci celého hodnotového řetězce ekologické produkce a jejich inovativní, udržitelné a inspirativní projekty, jež představují skutečnou přidanou hodnotu pro spotřebitele i ekologickou produkci obecně. Konkrétně bude uděleno osm ocenění v sedmi různých kategoriích. Tři z těchto ocenění předá Evropský výbor regionů, a to v kategorii: Nejekologičtější region, Nejekologičtější město a Nejekologičtější biodistrikt. Vyhlášení vítězů proběhne 25. září 2023, tj. u příležitosti Evropského dne ekologické produkce.

Podle Isildy Gomes, předsedkyně Komise VR pro přírodní zdroje (NAT), může „rostoucí poptávka spotřebitelů po kvalitnějších, udržitelnějších, lokálnějších a zdravějších potravinách i ekologických produktech přinést nové příležitosti pro hospodářství venkova. Ekologické zemědělství se stalo důležitým zdrojem zaměstnanosti a příjmů, který přispívá k plnění cílů dlouhodobé vize pro venkovské oblasti. A to je také důvodem, proč Evropský výbor regionů důrazně podporuje cíl stanovený ve strategii „Od zemědělce ke spotřebiteli“, jímž je využívat do roku 2030 nejméně 25 % zemědělské půdy k ekologickému zemědělství. Tohoto předsevzetí lze přitom dosáhnout pouze pomocí politických nástrojů, které budou podporovat rozvoj odvětví ekologické produkce. A jedním z těchto nástrojů je i tato soutěž o ceny, neboť tak můžeme vyzdvihnout vynikající výsledky, jichž se v ekologickém potravinovém řetězci podařilo dosáhnout, a stimulovat produkci i spotřebu ekologických produktů.U nás v Portimãu jednoznačně podporujeme cíl strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“ a společně s místními výrobci se jej snažíme dosáhnout. Pomáháme jim zvýšit prodej jejich výrobků na městském trhu, místním obyvatelům se snažíme zajistit přísun kvalitnějších potravin, a zároveň tak chráníme i naše venkovské komunity.“

Přihlášku lze podat do 14. května, a to prostřednictvím těchto odkazů:

Biodistrikty

Regiony

Města

Veškeré dotazy týkající se přihlášek prosím zasílejte na adresuEUorganicawardsCoR@cor.europa.eu.

Další informace:

Ceny EU za ekologickou produkci 2023

Stanovisko VR Akční plán EU pro ekologické zemědělství

Kontakt:

Wioletta Wojewodzka

E-mail: wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Mobilní tel.: +32 473 84 39 86

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LAUNCH-CALL-APPLICATIONS-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LAUNCH-CALL-APPLICATIONS-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LAUNCH-CALL-APPLICATIONS-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LAUNCH-CALL-APPLICATIONS-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LAUNCH-CALL-APPLICATIONS-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023