Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Předseda Lambertz přednese projev „Stav Unie – pohled regionů a měst“ 9. října, 15:00, Brusel, #SOTREG  
Předseda Evropského parlamentu se připojí k městům a regionům, jež budou sdílet své názory na hlavní výzvy stojící před Evropskou unií

Předseda Evropského výboru regionů (VR) Karl-Heinz Lambertz vystoupí dne 9. října v 15:00 v Bruselu se svým druhým projevem na téma „Stav Evropské unie – pohled regionů a měst“ . Tento projev přednese na plenárním zasedání během zvláštní diskuse o budoucnosti Evropy , jíž se zúčastní předseda Evropského parlamentu Antonio Tajani. Po diskusi bude následovat přijetí zprávy VR o budoucnosti Evropy , která reaguje na žádost předsedy Evropské rady Donalda Tuska a je vyvrcholením dvouletého období interakce s občany a konzultací s místními a regionálními orgány.

Projev předsedy VR Lambertze dá prioritám EU místní a regionální rozměr a bude se blíže zabývat skutečným děním na ulicích a územích Evropy.

Projev se zaměří na nejnaléhavější problémy, jimž města a regiony v Evropské unii čelí: jednání o příštím dlouhodobém rozpočtu EU ( zpráva VR bude přijata tentýž den), budoucnost regionální politiky EU (politika „soudržnosti“), integrace, demokracie v EU (zapojení regionů a měst do rozhodovacího procesu EU a iniciativy na místní úrovni zaměřené na opětovné sblížení občanů a Evropy) a také udržitelný rozvoj a územní spolupráce.

Na tento projev je také třeba nahlížet v širším kontextu probíhající politické diskuse o budoucnosti Evropy s výhledem na evropské volby v roce 2019 Evropu po brexitu . Po diskusi s předsedou Tajanim VR v této souvislosti přijme doporučení k budoucnosti Evropy , která jsou výsledkem rozsáhlých konzultací, do nichž se zapojilo více než 40 000 občanů a 110 místních a regionálních orgánů z 30 evropských zemí.

Předseda Lambertz svým projevem rovněž zahájí přípravy na 8. evropský summit regionů a měst, který bude uspořádán ve spolupráci s rumunským předsednictvím EU a rumunskými obcemi ve dnech 14. a 15. března 2019 v Bukurešti. Tento summit bude příští rok největším politickým setkáním starostů, předsedů regionů a místních představitelů z celé Evropy: sejde se na něm více než 800 účastníků, včetně vedoucích představitelů orgánů EU.

Projev předsedy Lambertze i diskuse budou živě přenášeny přes internet na adrese www.cor.europa.eu/sotreg.go a sledovat je bude možné také na Twitteru prostřednictvím odkazu #SOTREG .

Rozhovory pro média lze zajistit na požádání.

Kontakt: PresseCDR | tel. +32 22822499 | pressecdr@cor.europa.eu

Podívejte se na naši videoupoutávku k SOTREG.

Poznámky pro redaktory: Projev „ Stav Unie – pohled regionů a měst “, s nímž vystoupí předseda Evropského výboru regionů, má za cíl zhodnotit současnou situaci měst a regionů EU a zamyslet se nad hlavními výzvami, jimž Evropa čelí. Po projevu následuje rozprava na plenárním zasedání se všemi členy VR a vysoce postavenými politiky EU.