Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Předsedové Juncker a Tajani diskutují o budoucnosti Evropy s místními představiteli  
Předseda VR Lambertz přednese projev „ Stav Evropské unie – pohled regionů a měst “

Dne 8. října bude v Bruselu zahájen Evropský týden regionů a měst diskusí na téma „ Soudržnost je budoucností Evropy “. Vystoupí předseda Evropského výboru regionů (VR) pan Karl-Heinz Lambertz, předseda Evropské komise pan Jean-Claude Juncker, komisařka EU paní Corina Creţu a místopředseda Evropského parlamentu pan Pavel Telička. Následujícího dne za přítomnosti předsedy Evropského parlamentu představí svou vizi budoucnosti Evropy předseda VR pan Lambertz ve svém výročním projevu Stav Evropské unie – pohled regionů a měst . Na plenárním zasedání také VR zaujme stanovisko k rozpočtu EU a tématům, jako je migrace, výzkum, činnosti v oblasti klimatu a plasty na jedno použití.

8.–11. října: 16. Evropský týden regionů a měst (#EURegionsWeek)

Téma této akce (#EURegionsWeek) „Za silnou politiku soudržnosti EU po roce 2020“ bude námětem bruselského setkání více než 6 000 regionálních expertů a politiků z EU. Předseda Juncker společně s  předsedou Lambertzem , komisařkou Creţu místopředsedou Teličkou zahájí toto setkání v pondělí 8. října ve 14:30. Proběhnou workshopy a diskuse, které se během následujících dní soustředí na potřebnost silné politiky soudržnosti po roce 2020.

Seznamte se s  programem pro média . Úvodní zasedání bude přenášeno on-line živě na internetových stránkách VR.

Akce Aliance soudržnosti (#CohesionAlliance)

#CohesionAlliance , koalice všech, kdo věří, že politika soudržnosti musí být i nadále pilířem budoucnosti EU, prodiskutuje během Evropského týdne regionů a měst první výsledky a probíhající jednání v řadě akcí věnovaných budoucnosti politiky soudržnosti . „ Hovorů v agoře “ se zúčastní také partnerská sdružení a experti.

Další informace naleznete na stránkách www.cohesionalliance.eu .

9. října v 15 hodin: „Stav Evropské unie – pohled regionů a měst“

Pan předseda Lambertz zahájí plenární zasedání VR projevem, ve kterém se soustředí na nejnaléhavější témata, před nimiž v současnosti stojí města a regiony Evropské unie. Patří k nim příští dlouhodobý rozpočet EU ( zpráva VR bude přijata téhož dne), budoucnost regionální politiky EU, integrace, udržitelný rozvoj a demokracie v EU, zejména zapojení regionů a měst do rozhodovacích procesů v EU a iniciativy na místní úrovni zaměřené na opětovné sblížení občanů a Evropy.

První den říjnového plenárního zasedání VR bude zahájen diskusí členů VR s  předsedou Tajanim . Po této diskusi bude přijata zpráva VR „Úvahy o Evropě – hlas místních a regionálních orgánů“ , zpracovaná na žádost předsedy Evropské rady pana Donalda Tuska . Zpráva je výsledkem dvouleté spolupráce s více než 40 000 občany a 110 místními a regionálními orgány.

Projev předsedy Lambertze a diskuse s předsedou Tajanim budou přenášeny živě na stránkách www.cor.europa.eu/sotreg.go .

9.–10. října: dále na pořadu plenárního zasedání VR (#CoRplenary Agenda)

Budoucí rozpočet EU na období 2021–2027

Rozpočet EU a priority pro příští desetiletí se budou projednávat při rozpravě ke stanovisku VR k  balíčku předpisů týkajících se víceletého finančního rámce na období 2021–2027 , jehož zpravodajem je pan Nikola Dobroslavić (HR/ELS). Shromáždění se bude rovněž podrobněji zabývat následujícími rozpočtovými návrhy EU:

Horizont Evropa: 9. rámcový program pro výzkum a inovace , zpravodaj: Christophe Clergeau (FR/SES)

Nástroj pro propojení Evropy , zpravodajka: Isabelle Boudineau (FR/SES)

Evropský námořní a rybářský fond (ENRF) , zpravodajka: Nathalie Sarrabezolles (FR/SES)

Práva a hodnoty , zpravodaj: François Decoster (FR/ALDE)

Azylový a migrační fond , zpravodaj: Peter Bossman (SI/SES)

Program pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) , zpravodaj: Marco Dus (IT/SES)

Další stanoviska, jež budou přijata během plenárního zasedání VR (#CoRplenary):

Zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti , zpravodajka: Doris Kampus (AT/SES)

Příspěvek měst a regionů v EU ke 14. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti (CBD COP14) a ke strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti na období po roce 2020 , zpravodaj: Roby Biwer (LU/SES)

Sdělení o evropské strategii pro plasty v oběhovém hospodářství , zpravodaj: André van de Nadort (NL/SES)

Návrh směrnice o plastech na jedno použití , zpravodajka: Sirpa Hertell (FI/ELS)

Začlenění sportu do programu EU na období po roce 2020, zpravodaj: Roberto Pella (IT/ELS)

Čisté přístavy, čistá moře – přístavní zařízení pro příjem odpadu z lodí , zpravodaj: Spyros Spyridon (EL/ELS)

Balíček týkající se spravedlivého zdanění , zpravodaj: Paul Lindquist (SE/ELS)

Akční plán digitálního vzdělávání , zpravodaj: Domenico Gambacorta (IT/ELS)

Budování silnější Evropy: úloha politik týkajících se mládeže, vzdělávání a kultury , zpravodajka: Gillian Ford (UK/EA)

Posouzení rizik v rámci potravinového řetězce , zpravodaj: Miloslav Repaský (SK/EA)

Nová politika pro spotřebitele , zpravodaj: Samuel Azzopardi (MT/ELS)

Praktické informace :

Úvodní zasedání #EURegionsWeek

Kde: Square Conference Centre, Rue Mont des Arts – 1000 Brusel

Kdy: pondělí 8. října ve 14:30

Přímý přenos na internetových stránkách VR

Evropský týden měst a regionů, program pro média

#SOTREG a plenární zasedání #CoRplenary

Kde: budova Charlemagne (Evropská komise), Rue de la Loi, Brusel

Kdy: úterý 9. října od 15:00 do 21:00, středa 10. října od 9:00 do 13:00

Pořad jednání plenárního zasedání a  dokumenty

Přímý přenos plenárního zasedání na internetových stránkách VR

Plenární zasedání – program pro média

Kontakt: PresseCdr@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/JUNCKER-AND-TAJANI-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-WITH-LOCAL-LEADERS.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/JUNCKER-AND-TAJANI-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-WITH-LOCAL-LEADERS.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/JUNCKER-AND-TAJANI-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-WITH-LOCAL-LEADERS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/JUNCKER-AND-TAJANI-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-WITH-LOCAL-LEADERS.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/JUNCKER-AND-TAJANI-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-WITH-LOCAL-LEADERS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023