Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Mezinárodní den žen 2019: Prohlášení předsedy a prvního místopředsedy  

Rovnost žen a mužů je jednou ze základních hodnot Evropské unie. Má zásadní význam pro sociální spravedlnost, zdraví naší demokracie i naši ekonomiku. Je na čase zajistit skutečnou rovnost žen a mužů na všech správních úrovních.

V průběhu let došlo k významnému pokroku, pokud jde o upevnění postavení žen a nápravu existující sociální a hospodářské nerovnováhy. Navzdory tomuto úsilí máme před sebou ještě dlouhou cestu, než budeme moci říct, že v Evropě existuje rovnost žen a mužů.

Osmdesát dnů před evropskými volbami, které v některých členských státech budou probíhat současně s místními a regionálními volbami, Evropský výbor regionů vybízí ženy, aby kandidovaly ve větším počtu. Potřebujeme více žen v politických shromážděních na místní, regionální a evropské úrovni.

U příležitosti Mezinárodního dne žen vyzýváme jako předseda a první místopředseda Evropského výboru regionů k zajištění rovného postavení žen a mužů v politice, což se týká i naší vlastní instituce.

V roce 2019 jsou v předsednické funkci našich šesti komisí rovným dílem zastoupeni muži i ženy, ženy však nadále tvoří menšinu našeho shromáždění. To prostě nestačí. Před příštím jmenováním členů našeho Výboru v lednu 2020 vyzýváme nominační orgány všech členských států EU, aby tuto nerovnováhu napravily a zvýšily zastoupení žen v našem Výboru.

Pokud chceme, aby politika byla skutečně demokratická, musíme vytvořit příležitosti, odstranit překážky a dát ženám širší možnosti vstupovat do politiky. Naše zastupitelská demokracie není reprezentativní na všech správních úrovních a ve většině politických funkcí jsou ženy v menšině. Ženy tvoří méně než 30 % členů územních volených orgánů a zaujímají necelou sedminu pozic primátorů.

Je tedy na čase provést radikální změnu. Je na čase, aby evropská politika a demokracie plně odrážely naše hodnoty a společnost. Je na čase zajistit skutečnou rovnost žen a mužů na všech politických úrovních.