Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
VR a Evropská komise zahájily partnerství na podporu místních orgánů při integraci migrantů a provádění nového paktu o migraci a azylu.  

Předseda Tzitzikostas a komisařka Johansson uzavření dohody oznámili na plenárním zasedání VR

Evropská komise a Evropský výbor regionů spojily své síly, aby vytvořily nové partnerství s cílem zvýšit podporu činností v oblasti začleňování, které provádějí města a regiony EU. Navázání partnerství oznámili na dnešním plenárním zasedání VR předseda Výboru regionů (VR) Apostolos Tzitzikostas a evropská komisařka pro vnitřní věci Ylva Johansson.

Nové partnerství pro integraci podpoří města a regiony EU prostřednictvím tří hlavních oblastí činnosti:

vytvoření otevřeného a pravidelného dialogu o integraci mezi institucemi EU a místními a regionálními orgány,

budování kapacit a podpory výměny zkušeností mezi místními a regionálními orgány,

zlepšování materiálů a údajů týkajících se integrace na místní úrovni.

Partnerství bude vycházet z dobře zavedené spolupráce mezi Evropskou komisí a Evropským výborem regionů v rámci iniciativy Města a regiony za integraci , kterou zahájil Evropský výbor regionů v roce 2019 s cílem poskytnout evropským starostům a regionálním představitelům politickou platformu pro sdílení informací a prezentaci pozitivních příkladů integrace migrantů a uprchlíků.

Apostolos Tzitzikostas (EL/ELS), předseda Evropského výboru regionů a guvernér Střední Makedonie, uvedl: „Migrace není výzvou jen pro několik členských států, ale je záležitostí celé Evropské unie. EU musí podporovat regiony, města a ostrovy, jako jsou Lesbos, Lampedusa a Kanárské ostrovy, které při poskytování podpory a dalších služeb nově příchozím migrantům a při jejich integraci stojí v první linii. Ačkoli místní orgány zavedly při integraci mnoho úspěšných a inovativních postupů, stále čelí problémům, pokud jde o přístup k financování, údajům a znalostem, především v malých městech a venkovských oblastech. Toto partnerství podpoří jejich úsilí a konkrétně ukáže, že EU je při řešení mnoha výzev, kterým čelí, na jejich straně.“

Komisařka Johansson poté poznamenala, že „integrace probíhá v každé vsi, každém městě i regionu, v nichž migranti žijí, pracují, studují a účastní se různých aktivit, například sportu. Místní a regionální orgány poskytují základní služby v oblasti zdravotní péče, bydlení a vzdělávání. Pořádají sportovní a kulturní akce, na nichž se nově příchozí setkávají s ostatními a navazují přátelství. Těším se na užší spolupráci s Výborem regionů při podpoře měst a regionů v jejich integračním úsilí.“

Mark Speich (DE/ELS), státní tajemník spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko pro spolkové, evropské a mezinárodní záležitosti a předseda Komise VR pro občanství, správu, institucionální a vnější věci (CIVEX), uvedl: „Místní a regionální orgány jsou pro sociální začlenění a solidaritu velmi důležité. Proto mě velice těší, že Evropská komise uznává místní a regionální orgány jako klíčové aktéry a že chce místo souběžné činnosti EU učinit ústředním bodem svých programů obce a regiony.“

VR bude o svých doporučeních k novému paktu o migraci a azylu rozhodovat na plenárním zasedání v březnu 2021. Podle zpravodajky VR Antje Grotheer (DE/SES), místopředsedkyně zemského sněmu spolkové země Brémy, „řešení migrace nezačíná ani nekončí přijímáním migrantů a uprchlíků. Proto je nedílnou součástí uceleného přístupu k migraci také akční plán pro integraci a začleňování, který místním a regionálním orgánům přisuzuje ústřední roli v činnostech zaměřených na boj proti diskriminaci, posílení integrace a zajištění rovného přístupu migrantů k veřejným statkům a službám. Inkluzivní společnosti jsou nejen spravedlivější, ale také lépe prosperují, což začíná na místní úrovni.“

SOUVISEJÍCÍ INFORMACE

S

Návrh nového paktu o migraci a azylu , který předložila Evropská komise, je „vítanou a nezbytnou“ iniciativou, která by v případě schválení pomohla budovat odolné komunity i řídit migraci, řekl předseda Evropského výboru regionů. Během téže diskuse evropská komisařka Ylva Johansson vyzvala regiony a města, aby využily navýšené finanční prostředky EU, jež jsou k dispozici na podporu přistěhovalců.

Hlavním pilířem nového paktu o migraci a azylu , který byl poprvé představen v září 2020, je v listopadu vypracovaný akční plán pro integraci a začleňování na období 2021–2027 . Příští dlouhodobý rozpočet EU počítá na období 2021–2027 s mnohem větším financováním integračních projektů a programů z prostředků EU.

VR v březnu 2019 vytvořil iniciativu Města a regiony za integraci – #regions4integration – zaměřenou na propojení měst a regionů, které mají zájem o sdílení zkušeností s integračními politikami a chtějí se dozvědět více o možnostech zajištění finančních prostředků EU pro svoji práci při zapojování migrantů do místních komunit a ekonomik.

Poslední tranše finančních prostředků v celkové výši 37,2 milionu EUR, které dala EU k dispozici, byla uvolněna na konci listopadu. Ppodpoří projekty, jež pomáhají dětem migrantů a obětem obchodování s lidmi, usnadňují přístup k základním službám, zapojují migranty do navrhování a provádění integračních politik a podporují rozvoj mnohostranných partnerství zúčastněných subjektů.

Další informace:

Fotografie ze 141. plenárního zasedání Evropského výboru regionů jsou k dispozici v  galerii VR na platformě Flickr .

Kontakt:

Andrew Gardner

Tel.: +32 473843981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/RECONSTRUCTION-OF-UKRAINE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/INTEGRATE-MIGRANTS.ASPX

EU cities and regions' involvement in reconstruction of Ukraine praised
EU cities and regions' involvement in reconstruction of Ukraine praised
17.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/INTEGRATE-MIGRANTS.ASPX

Město Michałowo a jeho obyvatelé obdrželi Cenu starosty Pawła Adamowicze za pomoc uprchlíkům na hranici s Běloruskem
Město Michałowo a jeho obyvatelé obdrželi Cenu starosty Pawła Adamowicze za pomoc uprchlíkům na hranici s Běloruskem
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/INTEGRATE-MIGRANTS.ASPX

Návrhy EU poskytnou vítanou vzpruhu legální migraci
Návrhy EU poskytnou vítanou vzpruhu legální migraci
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/INTEGRATE-MIGRANTS.ASPX

Potravinová krize: regionální a místní představitelé ze zemí EU naléhavě vyzývají k investicím do místní produkce udržitelných a cenově dostupných potravin
Potravinová krize: regionální a místní představitelé ze zemí EU naléhavě vyzývají k investicím do místní produkce udržitelných a cenově dostupných potravin
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SCHENGEN-MIGRATION-RIGHTS-CRISES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/INTEGRATE-MIGRANTS.ASPX

Schengen and migration rights should not be compromised in crises
Schengen and migration rights should not be compromised in crises
13.10.2022