Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Zvýšení udržitelné a inteligentní mobility ve městech a v metropolitních oblastech  

Na prosincovém plenárním zasedání Evropského výboru regionů přijaly města a regiony své návrhy na zlepšení veřejné dopravy ve městech a v metropolitních regionech. Stanovisko, které vypracoval Adam Struzik (PL/ELS), maršálek Mazovského vojvodství, upozorňuje na výzvy spojené s nárůstem automobilové dopravy ve městech a v metropolitních oblastech a žádá zavedení udržitelných a inteligentních řešení v oblasti mobility.

Z dopravy pochází zhruba čtvrtina emisí skleníkových plynů v EU a některé druhy dopravy mají vlivem znečištění ovzduší, dopravního přetížení, hluku, nehod a způsobu využívání veřejného prostoru negativní dopad na kvalitu života a zdraví lidí. Charakter metropolitních regionů však na druhé straně nutí občany dojíždět z příměstských oblastí do center měst. Z tohoto důvodu je potřeba přejít na mobilitu šetrnou k životnímu prostředí a jádrem této transformace musí být nákladově efektivní veřejná mobilita.

„Moderní města se opírají o dobře organizovanou a efektivně řízenou veřejnou dopravu, která je klíčovým nástrojem jejich rozvoje. Potřebujeme alternativní a udržitelná řešení individuální automobilové dopravy, u níž jsou skutečné náklady v současné době výrazně podhodnoceny. Zároveň si musíme uvědomit, že vlivem pandemie COVID-19 dochází k obrácení trendu ve využívání veřejné dopravy. Musíme proto investovat do inovativních řešení, poučit se ze současné situace a vytvořit odolné systémy veřejné dopravy, které budou bezpečnou a spravedlivou volbou jak v současné krizi, tak v případných krizích budoucích,“ řekl maršálek Mazovského vojvodství Adam Struzik .

Zpravodaj vyzval Evropskou komisi, aby zajistila podporu a prostředky nejen pro nové investice do městské veřejné dopravy a infrastruktury nemotorizované mobility, ale také na přepracování zastaralých a neefektivních řešení. Svým podílem musí na investice do udržitelné městské mobility přispět i Nástroj pro propojení Evropy, modernizační fond a facilita na podporu oživení a odolnosti, a pomoci tak městům a metropolitním oblastem docílit dekarbonizace všech druhů dopravy a zajistit udržitelnější dělbu přepravní práce.

Zpravodaj dále zdůraznil, že je důležité najít způsoby, jak naplnit potřeby občanů v oblasti mobility a současně snížit jejich potřeby cestovat a tím i související negativní dopady. Prostřednictvím těsné spolupráce v otázkách dopravy a územního plánování lze dosáhnout toho, že občané budou mít v síti středisek odpovídající velikosti přístup ke všem druhům zboží a služeb, zejména v oblasti zdravotnictví, vzdělávání, sportu, kultury a sociální pomoci. Zpravodaj rovněž žádá, aby byly vytvořeny spolehlivé integrované systémy veřejné dopravy, které propojí venkovské, příměstské a městské oblasti a budou sloužit zejména lidem dojíždějícím do zaměstnání, seniorům a mladým lidem .

„Regionální orgány mohou prostřednictvím moderního plánování a financování veřejné dopravy sehrát ve zvyšování efektivity veřejné dopravy a v propojení měst a metropolitních oblastí s venkovskými oblastmi důležitou úlohu. Významně zde může přispět i externí financování z fondů soudržnosti EU a dalších nástrojů, z nichž se financují investice do dopravy, zejména z Fondu pro spravedlivou transformaci, který je součástí Zelené dohody pro Evropu,“ uvedl Adam Struzik .

Podle pana Struzika budou města a metropolitní oblasti potřebovat politická rozhodnutí založená na koncepční, organizační a vzdělávací činnosti a k dosažení svých cílů v oblasti dekarbonizace musí mít odpovídající finanční zdroje. K tomu, aby lidé změnili své zvyklosti a začali ve větší míře využívat takové druhy dopravy, které méně škodí životnímu prostředí, je nezbytné zajistit informovanost uživatelů a v prvé řadě jim v tomto ohledu dát skutečnou možnost volby.

Další informace:

Interview s Adamem Struzikem : Veřejná doprava po pandemii COVID-19 – potřeba inovativních a bezpečných řešení současné a případné budoucí krize

Kontakt:

Carmen Schmidle

Tel.: +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/INCREASING-SUSTAINABLE-AND-SMART-MOBILITY.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-JOIN-FORCES-TO-TACKLE-ENERGY-CRISIS-AND-PUSH-CLIMATE-AMBITION-FORWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/INCREASING-SUSTAINABLE-AND-SMART-MOBILITY.ASPX

Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-ICLEI.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/INCREASING-SUSTAINABLE-AND-SMART-MOBILITY.ASPX

Action Plan with ICLEI
Action Plan with ICLEI
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/INCREASING-SUSTAINABLE-AND-SMART-MOBILITY.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/INCREASING-SUSTAINABLE-AND-SMART-MOBILITY.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023