Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Vyšší rozpočet na program Erasmus musí zaručit rovné příležitosti pro všechny  
Investice do vzdělávání a kultury posilují evropskou identitu – to prohlásili místní a regionální představitelé během diskuse s evropským komisařem

Evropský výbor regionů sice vítá návrh Evropské komise na zdvojnásobení rozpočtu na program Erasmus, zdůrazňuje však, že tento program musí být inkluzivnější, aby ho mohly využívat všechny věkové a sociální skupiny a všechny formy vzdělávání a odborné přípravy. Členové shromáždění EU místních a regionálních představitelů při diskusi s evropským komisařem Tiborem Navracsicsem vyzdvihli význam vzdělávání a kultury pro posílení evropské identity a vyjádřili svou podporu Evropskému prostoru vzdělávání, který by měl být dokončen do roku 2025.

Komisař pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport Tibor Navracsics prohlásil: „Investice do mládeže, vzdělávání a kultury jsou klíčem k vytvoření odolné a soudržné Evropy. Jsem hrdý na ambiciózní návrhy, které Komise předložila v souvislosti se stěžejními programy v této oblasti pro příští dlouhodobý rozpočet EU – Erasmem Kreativní Evropou . Tyto programy je třeba posílit, abychom mohli uskutečnit svou vizi Evropského prostoru vzdělávání a abychom plně využili potenciálu kultury ke stimulování hospodářského a sociálního rozvoje, jak je stanoveno v  Nové evropské agendě pro kulturu . V tomto ohledu musí hrát klíčovou roli evropské regiony. Proto mě těší neustálá podpora ze strany Výboru regionů, neboť musíme i nadále společně usilovat o to, aby naše snahy v oblasti vzdělávání a kultury byly ku prospěchu občanů a podniků v celé Evropě.“

Předseda Evropského výboru regionů Karl-Heinz Lambertz podotkl: „Zdvojnásobením rozpočtu na program Erasmus a investováním 2 mld. eur do programu Kreativní Evropa otevírá EU milionům dalších lidí nové obzory. Investice do kultury a vzdělávání jsou investicemi do naší společné budoucnosti. Musíme zajistit, aby možnost studovat a pracovat v jiných zemích EU měli všichni, bez ohledu na svůj původ. Je to nezbytný stavební kámen k vytvoření otevřené, dynamické, rozmanité a jednotnější Evropy.“

Senátorka a zplnomocněnkyně Svobodného hanzovního města Brémy při spolkové vládě Ulrike Hiller (DE/SES) prezentovala doporučení regionů a měst týkající se programu Erasmus. Ve svém stanovisku , které bylo přijato na plenárním zasedání VR dne 6. února, vyzvala k zajištění rovného přístupu k příležitostem odstraněním překážek, jako jsou jazykové překážky nebo poruchy učení. Program by měl podporovat jazyková a mezikulturní přípravná opatření a zahrnovat více pobídek k prosazování mobility v oblasti odborné a učňovské přípravy. Studijní granty by měly být osvobozeny od daně a měly by být pravidelně upravovány podle skutečných životních nákladů v hostitelském regionu.

„Zkušenosti získané během vzdělávání v jiné evropské zemi výrazně posilují rozvoj odborných dovedností orientovaných na budoucnost a úzce souvisí s budováním evropské identity. Program Erasmus je úspěšný a musí být posílen, aby měli z mobility prospěch všichni mladí Evropané,“ uvedla zpravodajka Ulrike Hiller.

Ve stanovisku se rovněž upozorňuje na význam celoživotního učení a tvrdí se v něm, že všechny věkové skupiny a formální i neformální vzdělávání musí být podporovány stejnou měrou. Výbor se zasazuje o transparentnější a rovnoměrnější rozvržení prostředků v průběhu celého sedmiletého období (2021–2027) a zasazuje se o výrazné zjednodušení postupu podávání žádostí, řízení projektů a požadavků na dokumentaci ve všech oblastech programu. Jedním z dalších návrhů je postupné rozšiřování možností spolupráce s institucemi ze zemí jižního a východního Středomoří a Afriky.

V souvislosti s novou iniciativou DiscoverEU , která mladým lidem poskytuje bezplatné železniční síťové jízdenky na vlak, se Výbor domnívá, že její dosah by mohl být zlepšen díky financování ze strany partnerství veřejného a soukromého sektoru, zejména partnerů z oblasti dopravy a cestovního ruchu.

Na plenárním zasedání VR bylo dále přijato stanovisko Kreativní Evropa a Nová evropská agenda pro kulturu , které vypracoval zpravodaj János Ádám Karácsony (HU/ELS), radní obce Tahitótfalu. VR v tomto stanovisku vzhledem k podstatně vyššímu počtu priorit nového programu navrhuje zvýšit rozpočtový cíl na více než 2 mld. eur oproti původně navrhované částce 1,85 mld. eur a lépe začlenit kulturu a kulturní dědictví mezi priority příštího rozpočtu EU.

Dále se ve stanovisku vzhledem ke klíčové roli měst a regionů při podpoře a oslavě uměleckého a kulturního života jejich komunit požaduje výraznější účast regionálních a místních orgánů v tomto programu. Podle zpravodaje Karácsonyho „je třeba nalézt odpovídající rovnováhu mezi prostředky věnovanými na velké, komplexní projekty na jedné straně a financováním opatření a činností zaměřených na místní a regionální projekty na straně druhé, včetně těch, jež provádějí malé a střední podniky“.

8. evropský summit regionů a měst ve dnech 14. a 15. března 2019 v Bukurešti (#EULocal)

Příští generace programů EU v kontextu dlouhodobého rozpočtu EU na období 2021–2027 bude jedním z bodů, o nichž se bude diskutovat na 8. evropském summitu regionů a měst , který se bude konat ve dnech 14. a 15. března v rumunské Bukurešti – pouhé dva týdny před vystoupením Spojeného království z EU, k němuž má dojít 29. března, a dva měsíce před volbami do Evropského parlamentu.

Rumunské hlavní město přivítá více než 500 evropských, národních, regionálních a místních představitelů ze všech členských států EU, kteří zde budou jednat o přispění místních a regionálních orgánů k „budoucnosti Evropy“. Summit ponese název „(Re)New EUrope“ a bude nejrozsáhlejším politickým setkáním primátorů a starostů, nejvyšších představitelů regionů a dalších zvolených místních a regionálních představitelů z celé Unie v letošním roce.

Na akci přijede také 100 mladých místních a regionálních politiků, kteří se aktivně zapojí do diskuse o budoucnosti Evropy. Bude zde rovněž oficiálně zahájena iniciativa Evropského výboru regionů spočívající ve vytvoření nové sítě regionálních hubů (kontaktních míst) (#RegHub) , a to za přítomnosti zástupců 20 zúčastněných regionů.

Pokud se akce chcete zúčastnit, zaregistrujte se prosím na internetových stránkách rumunského předsednictví Rady EU pro akreditaci médií (nejpozději do 1. března). Upozorňujeme, že akreditaci na tuto akci mohou získat pouze zaregistrovaní novináři.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/INCREASED-BUDGET-FOR-ERASMUS.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SEDEC-MEETING-21-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/INCREASED-BUDGET-FOR-ERASMUS.ASPX

SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
22.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HG35-KNOWLEDGE-EXCHANGE-PLATFORM-OPEN-SCIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/INCREASED-BUDGET-FOR-ERASMUS.ASPX

Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
16.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/INCREASED-BUDGET-FOR-ERASMUS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FINLANDS-FIGHT-AGAINST-HOMELESSNESS-IS-REFERENCE-POINT-FOR-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/INCREASED-BUDGET-FOR-ERASMUS.ASPX

Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
21.04.2023