Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Místní představitelé naléhají, aby členské státy EU zvýšily své ambice v oblasti klimatu a dohodly se na nejméně 55% snížení emisí CO 2 do roku 2030  

VR jednal s německou ministryní životního prostředí o tom, jak dosáhnout ekologického, odolného a spravedlivého oživení

Místní a regionální představitelé dnes poukázali na to, že Evropa musí z koronavirové krize vyvodit patřičné důsledky a připravit půdu pro ekologické oživení tím, že umožní městům a regionům zaujmout prvořadé místo v boji proti změně klimatu. Tento závěr vyplynul z diskuse členů Evropského výboru regionů s německou spolkovou ministryní pro životní prostředí, ochranu přírody a jadernou bezpečnost Svenjou Schulze. Evropský výbor regionů rovněž vyzval všechny hlavy států a předsedy vlád EU-27, aby zvýšili své ambice a schválili tento týden alespoň 55% snížení emisí do roku 2030.

Na zasedání Evropské rady tento týden budou vedoucí představitelé 27 členských států EU usilovat o dosažení dohody týkající se nového cíle EU v oblasti snižování emisí do roku 2030. Evropská komise navrhuje snížit emise skleníkových plynů do roku 2030 alespoň o 55 % ve srovnání s úrovní v roce 1990. Evropský výbor regionů tento návrh podporuje. Vedoucí představitelé regionů, měst a vesnic v EU během virtuální diskuse na plenárním zasedání Výboru zdůraznili, že koronavirová krize by neměla zabránit tomu, aby EU dostála svému závazku vyřešit krizi v oblasti klimatu a biologické rozmanitosti díky novému, ambicióznějšímu cíli pro rok 2030.  Úspěšné provádění Zelené dohody pro Evropu, která je novou strategií EU pro růst, se musí opírat o  konkrétní projekty na místní úrovni a musí být založeno na decentralizovaném přístupu.

Apostolos Tzitzikostas , předseda Evropského výboru regionů a guvernér řeckého regionu Střední Makedonie, prohlásil : „Naše hospodářství a klima jsou v kritické situaci a všechny regiony, města a vesnice potřebují, aby v Evropě nastalo vyvážené, spravedlivé a ekologické oživení. Členské státy EU se musí dohodnout na snížení emisí CO 2 nejméně o 55 % do roku 2030 a neprodleně schválit dlouhodobý rozpočet EU a plány na podporu oživení. To je zásadně důležité pro to, abychom do roku 2050 v Evropě dospěli k uhlíkové neutralitě a zajistili rychlý přechod k udržitelnější ekonomice, ochranu pracovních míst a vytváření nových příležitostí.“

Spolková ministryně Svenja Schulze na plenárním zasedání VR dne 8. prosince uvedla: „Klíčový faktor úspěchu politiky v oblasti životního prostředí a klimatu je nám stejně jako v boji proti koronavirové pandemii dobře známý. Je jím účinná spolupráce mezi všemi politickými úrovněmi – evropskou, vnitrostátní, regionální a místní. Zelená dohoda je strategií pro hospodářské oživení Evropy, díky níž se Evropa stane odolnější, konkurenceschopnější a příjemnější pro život. Je nezbytné, aby členské státy brzy dosáhly dohody o víceletém finančním rámci a facilitě na podporu oživení a odolnosti, jež by umožnila vynaložit obrovské množství prostředků na ochranu klimatu a biologickou rozmanitost.“

Starosta Sevilly a předseda komise ENVE VR a  pracovní skupiny pro provádění Zelené dohody na místní úrovni Juan Espadas (ES/SES) prohlásil: „Oživení po koronavirové krizi představuje příležitost, jak znovu vybudovat Evropu udržitelným způsobem a urychlit tolik potřebnou ekologickou transformaci. Ať již jde o záchranu ekonomiky prostřednictvím silného evropského rozpočtu či o provádění radikálních opatření v oblasti klimatu, nesmíme ztrácet čas. Plán dosažení cíle v oblasti klimatu do roku 2030 se může tento týden stát jedním z hlavních úspěchů předsednictví. Města a regiony jsou připraveny jednat.“

Stávající předsednictví Rady, které skončí po šesti měsících dne 31. prosince, požádalo VR o vypracování dvou stanovisek, což svědčí o odhodlání německé vlády rozsáhle zapojit místní a regionální orgány do politiky v oblasti klimatu. V  prvním stanovisku se posuzují možnosti, jak se preventivně přizpůsobit změně klimatu, a Evropská komise je v něm naléhavě vyzývána, aby vypracovala novou strategii EU pro přizpůsobení se změně klimatu s jasnými cíli a ukazateli v souladu se zásadami aktivní subsidiarity a proporcionality.

Zpravodaj Markku Markkula (FI/ELS) , který je předsedou rady města Espoo a bývalým předsedou VR (v letech 2015–2017), uvedl: „Politické vedení by mělo ke změně klimatu přistupovat jako k naléhavé situaci, kterou je třeba společně řešit pomocí inovativních opatření, jež umožní překonat uzavřený způsob myšlení a překážky a zohlednit politiky v oblasti zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně. To znamená, že je nutné klást si v oblasti klimatu daleko vyšší ambice, než o jakých se nyní na úrovni EU jedná, a poskytnout městům a regionům nástroje, které jsou nezbytné k vypracování územních řešení. Politika přizpůsobování nemůže fungovat, pokud nebude přihlížet k potřebám, názorům a odborným znalostem regionů a měst.“

Druhé stanovisko , které se zaměřuje na dopad změny klimatu v regionech a obsahuje první hodnocení Zelené dohody pro Evropu, představí ve středu zpravodaj Andries Gryffroy (BE/EA). Tento poslanec Vlámského parlamentu uvedl: „Zelená dohoda bude úspěšná pouze tehdy, bude-li podporovat přístup zdola nahoru. Vyzýváme k užší spolupráci s Evropskou komisí, abychom zajistili, že budou mít regiony a města při jejím provádění ústřední úlohu. Několik regionů a měst přijalo plány energetické transformace nebo místní zelené dohody. Ty se však jen málokdy odrážejí ve vnitrostátních plánech a strategiích. Navrhujeme, aby byly orgány na nižší než celostátní úrovni plně zapojeny do přípravy a provádění národních plánů a aby jim byl umožněn rozsáhlejší a snadnější přístup k financování. Jsme ochotni spolupracovat s Komisí a jejím Společným výzkumným střediskem na vytvoření evropského regionálního srovnávacího přehledu, jenž umožní monitorovat a sledovat pokrok týkající se provádění právních předpisů, politik a financování v oblasti klimatu a Zelené dohody na regionální úrovni.“

Související informace

Na zasedání Evropské rady tento týden (ve dnech 10. a 11. prosince) budou vedoucí představitelé 27 členských států EU usilovat o dosažení dohody týkající se nového cíle EU v oblasti snižování emisí do roku 2030. EU by tak mohla do konce roku 2020 předložit v kontextu Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu svůj aktualizovaný vnitrostátně stanovený příspěvek. V plánu Evropské komise pro dosažení cíle v oblasti klimatu do roku 2030 se navrhuje snížit emise skleníkových plynů alespoň o 55 % ve srovnání s úrovní v roce 1990. Evropský výbor regionů tento návrh podporuje.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tel.: +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

David Crous

Tel.: +32 470 881 037

david.crous@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-RESILIENT-JUST-RECOVERY.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-RESILIENT-JUST-RECOVERY.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-RESILIENT-JUST-RECOVERY.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-RESILIENT-JUST-RECOVERY.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-RESILIENT-JUST-RECOVERY.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023