Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Evropská komise a Evropský výbor regionů zahájily spolupráci na realizaci Zelené dohody na místní úrovni  

Evropská komise a Evropský výbor regionů (VR) se zavázaly k zahájení nové fáze spolupráce, jež má urychlit realizaci Zelené dohody v evropských městech a regionech. Během diskuse vyzval Frans Timmermans, výkonný místopředseda Evropské komise pro Zelenou dohodu pro Evropu, místní a regionální samosprávy, aby převzaly odpovědnost za ty aspekty Zelené dohody, v nichž mají kompetence, a podílely se na jejich utváření.


Členové VR spolupráci přivítali a podpořili Zelenou dohodu, kterou označili za nejdůležitější nástroj, kterým může EU zajistit ekologické a inkluzivní hospodářské oživení ve všech regionech, městech a vesnicích.

Cílem nové spolupráce je poskytnout místním a regionálním samosprávám podporu a poznatky, jež potřebují k tomu, aby mohly účinněji žádat o prostředky z národních fondů na podporu oživení a z fondů EU. Díky tomu bude možné proměnit Zelenou dohodu ve skutečnost v každé obci, a to především pokud jde o zvyšování energetické účinnosti budov, rozvoje udržitelné dopravy a ochrany přírodního prostředí. Obě instituce budou společně pracovat na posílení možností a zapojení místních a regionálních samospráv v Evropě v rámci provádění Zelené dohody a zároveň podpoří vlády členských států v jejich úsilí učinit ze Zelené dohody pilíře svých národních investičních plánů.

Apostolos Tzitzikostas , předseda Evropského výboru regionů a guvernér řeckého regionu Střední Makedonie, k tomu uvedl: „ Nedopustíme, aby pandemie stála v cestě našemu závazku chránit naše životní prostředí. Je nutné, aby se ve všech regionech a obcích, chudých i bohatých, ve městech i na venkově, dosáhlo ekologického a spravedlivého oživení, které podpoří naši odolnost. Musíme teď spolupracovat a urychlit přechod na zelenou ekonomiku tím, že budeme na místní úrovni realizovat konkrétní projekty. Naše nová spolupráce s Evropskou komisí je zlomovým bodem našeho partnerství. Posílí možnosti a zapojení místních a regionálních samospráv a podpoří je v realizaci Zelené dohody na našich ulicích a v plnění slibů, které jsme dali našim občanům a našim dětem.“

Při svém projevu na plenárním zasedání Frans Timmermans , výkonný místopředseda Evropské komise a komisař pro Zelenou dohodu pro Evropu, prohlásil: „Klimatická opatření se rodí v ulicích našich obcí a měst. Evropská komise a Evropský výbor regionů budou spolupracovat na realizaci iniciativy „renovační vlna“ a na rozvoji čisté dopravy a zelených měst. Výbor by měl získat křeslo v politické radě Paktu starostů a primátorů a stát se významným pilířem klimatického paktu, jenž by měl být zahájen v letošním roce a jehož členové se stanou vyslanci pro otázky klimatu. Pusťme se v našich regionech do práce na ochraně klimatu, která se stane inspirací pro zbytek světa.“

VR nedávno zahájil činnost pracovní skupiny pro provádění Zelené dohody na místní úrovni , která má zajistit, že strategie EU pro udržitelný rozvoj a plány na podporu oživení po krizi způsobené pandemií COVID-19 přinesou výsledek v podobě přímého financování pro města a regiony.

Místopředsedovi Evropské komise Fransi Timmermansovi Výbor předal sbírku 200 osvědčených postupů členů VR, která dokládá, že města a regiony již na své úrovni realizují transformaci díky konkrétním projektům zaměřeným na energetickou účinnost, nízkoemisní dopravu, udržitelné hospodaření s potravinami a zelenou infrastrukturu.

Diskuse na téma Zelené dohody se uskutečnila během 140. plenárního zasedání VR a zahájení Evropského týdne regionů a měst , během něhož byl rovněž představen první výroční regionální a místní barometr a proběhly diskuse s předsedkyní Evropské komise Uršulou Von der Leyenovou a spolkovou kancléřkou Angelou Merkelovou​.

Plenární shromáždění projednalo soubor návrhů týkajících se zásadních aspektů Zelené dohody :

Klimatický pakt : Primátor Varšavy Rafał Trzaskowski (PL/ELS) představil své stanovisko Evropský klimatický pakt . Primátor Trzaskowski dále dodal: „ Jsme odhodláni podporovat naplňování Zelené dohody. Chceme realizovat ambiciózní a realistické cíle v zájmu našich obyvatel a v zájmu vytváření nových pracovních míst. Klimatický pakt by se měl opírat o dva pilíře. Tím prvním musí být úzká spolupráce mezi místními a regionálními orgány a orgány a institucemi EU na konkrétních projektech, například v oblasti renovace budov. A za druhé: klimatický pakt musí zastřešit klimatická partnerství na místní úrovni v celé EU, jejichž prostřednictvím se budeme jeden od druhého učit. Jsem primátorem Varšavy a vím, jak moc během pandemie poklesly naše rozpočty. Proto musíme získat přímý přístup k finanční podpoře EU, abychom mohly realizovat udržitelné politiky.“

Udržitelná města : Juan Espadas (ES/SES) , primátor Sevilly, člen komise ENVE a pracovní skupiny pro provádění Zelené dohody na místní úrovni, představil své stanovisko Obnovení Lipské charty o udržitelných evropských městech . Primátor Espadas uvedl: „ Kolem roku 2050 bude ve městech žít až 68 % světové populace, města tedy musí být hnací silou budování udržitelné budoucnosti. Vyzýváme německé předsednictví EU, aby obnovenou Lipskou chartu o udržitelných evropských městech učinilo na evropské úrovni závaznou, aby tak našim městům mohla spolu s Evropskou zelenou dohodou, cíli udržitelného rozvoje a posílenou Městskou agendou udávat směr na cestě k všeobecnému blahobytu .“

Biologická rozmanitost : Zpravodaj Roby Biwer (LU/SES), člen zastupitelstva obce Bettembourg, představil stanovisko VR Biologicky rozmanitá města a regiony po roce 2020 v rámci 15. zasedání konference smluvních stran Úmluvy OSN o biologické rozmanitosti a strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 . Zpravodaj Biwer prohlásil: Vysíláme varovný signál k trvalému obrácení křivky úbytku biologické rozmanitosti a ekosystémů. Je nutné, aby tento cíl podpořily všechny úrovně správy a aby se stalo hlavním pilířem našeho úsilí o oživení. Evropská zelená dohoda se může stát nejdůležitějším nástrojem pro budování udržitelné budoucnosti, ochranu naší planety, řešení klimatické krize a předcházení budoucím epidemiím. Musíme začít jednat. Teď hned!“

Oběhové hospodářství : Zpravodaj Tjisse Stelpstra (NL/ECR), člen výkonné rady provincie Drenthe, představil stanovisko VR Nový akční plán pro oběhové hospodářství . Zpravodaj Stelpstra uvedl: „COVID-19 odhalil, jak jsme závislí a zranitelní. Tato krize je varovným signálem pro nás pro všechny, že musíme udělat velký krok směrem k udržitelnosti. Tento nový akční plán úzce souvisí se snižováním CO2, které je tolik nezbytné. Je nutné si stanovit konkrétní cíle a díky inovacím zavést nové standardy. Pokud můžeme něco zlepšit, tak tak učinit musíme!“

Doplňující informace

Naposled promluvil místopředseda Timmermans ke shromáždění EU měst a regionů v prosinci roku 2019 u příležitosti přijetí usnesení k Zelené dohodě . Hlavním doporučením tohoto usnesení bylo zvýšit cíl pro snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 na alespoň 55 %, což mezitím Evropské komise podpořila.

Provádění Zelené dohody na místní úrovni – Green Deal Going Local (GDGL) je nová iniciativa Evropského výboru regionů, jejímž cílem je učinit z měst a regionů pilíře Evropské zelené dohody a zajistit, že jak strategie EU pro udržitelný rozvoj, tak i plány na podporu oživení po krizi způsobené pandemií COVID-19 přinesou výsledek v podobě přímého financování pro města a regiony a konkrétních projektů pro každý územní celek. Tato iniciativa byla zahájena 15. června 2020, kdy vznikla zvláštní pracovní skupina o 13 členech . Související tisková zpráva je k dispozici zde.

Více o prvních 200 osvědčených postupech VR pro provádění Zelené dohody se můžete dozvědět v naší online mapě.

Výroční regionální a místní barometr (#EURegionalBarometer) poskytl podklady pro usnesení „Místní a regionální orgány čelí

pandemii COVID-19 a podílejí se na procesu oživení, jež bude přijato 329 členy VR 13. října ( návrh usnesení k dispozici zde ). Zahajovací projev předsedy Tzitzikostase je k dispozici na stránce předsedy Evropského výboru regionů.

Zjištění výročního regionálního a místního barometru( související tiskovou zprávu si přečtěte zde )

Kontakt: David Crous // david.crous@cor.europa.eu // +32 (0) 470 88 10 37

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-LOCALLY.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-LOCALLY.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-LOCALLY.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-NATURE-RESTORATION-LAW.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-LOCALLY.ASPX

EU's Nature Restoration Law: unlocking cities and regions' potential to put nature on the path to recovery
EU's Nature Restoration Law: unlocking cities and regions' potential to put nature on the path to recovery
10.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CURRENT-CRISES-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-LOCALLY.ASPX

Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
08.02.2023