Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Provádění Zelené dohody na místní úrovni – VR hledá osvědčené postupy  

Evropský výbor regionů vyzývá své členy a mladé zvolené politiky k předkládání osvědčených postupů s cílem shromažďovat, ukazovat a prosazovat v EU nízkouhlíkové projekty a podporovat jejich reprodukování. Patří Vaše město nebo Váš region k zastáncům udržitelnosti? Jste hrdí na projekty, které ve své komunitě provádíte a které souvisejí s prioritami Zelené dohody? Pak je tato výzva určena právě Vám.

Města a regiony podněcují ke změnám, a mohou tak hrát klíčovou úlohu při plnění Zelené dohody a přibližování EU k cíli klimatické neutrality. V souvislosti s pandemií COVID-19 je více než kdy jindy důležité ukázat environmentální, hospodářské a sociální přínosy nízkouhlíkových iniciativ.

Evropský výbor regionů proto vyzývá své členy a mladé zvolené politiky k předkládání osvědčených postupů s cílem shromažďovat, ukazovat a prosazovat v EU nízkouhlíkové projekty a podporovat jejich reprodukování.

Místní a regionální projekty budou sloužit jako podklady pro zřízení platformy, která bude prezentovat to, jak města a regiony již uskutečňují priority Zelené dohody a přispívají k ekologickému oživení, jehož cílem je vybudovat udržitelnější, inkluzivnější a odolnější společnost.

Projekty budou zveřejněny v interaktivní mapě VR a propagovány mezi orgány a institucemi EU, zainteresovanými stranami a sdělovacími prostředky, a to zejména během 18. Evropského týdne regionů a měst v říjnu 2020. Osvědčené postupy budou rovněž využity v souvislosti se stanoviskem k Zelené dohodě, o jehož vypracování do druhé poloviny roku 2020 požádalo Evropský výbor regionů německé předsednictví Rady Evropské unie.

S ohledem na nový rozpočet EU, který se v současné době projednává, na nástroj na podporu oživení Next Generation EU ve výši 750 miliard eur a na plány jednotlivých členských států na podporu oživení a odolnosti Evropský výbor regionů ukáže, proč je nutné, aby města a regiony byly středem pozornosti strategie oživení, a do čeho se musí prioritně investovat.

Kdo se může zúčastnit?

Členové a náhradníci Evropského výboru regionů a účastníci programu VR pro mladé zvolené politiky .

Které projekty jsou způsobilé?

Vyzýváme členy a mladé zvolené politiky, aby informovali o svých nedávných nebo probíhajících projektech a iniciativách, které přispívají k uskutečnění Zelené dohody a přibližování Evropy k cíli klimatické neutrality, počínaje energetickou účinností budov přes využívání obnovitelných zdrojů energie až po čistou mobilitu, ochranu biologické rozmanitosti či iniciativy v oblasti oběhového hospodářství. Způsobilé projekty musí přispívat ke snižování emisí CO2 v odvětvích, na něž se vztahuje Zelená dohoda – nová strategie EU zaměřená na růst s cílem dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality:

  • čistá energie a energetická účinnost (včetně energie z obnovitelných zdrojů a renovace budov),
  • udržitelná doprava,
  • zachování biologické rozmanitosti Evropy,
  • udržitelné finance a udržitelný ekologický průmysl,
  • přechod na oběhové hospodářství,
  • Evropa bez znečištění,
  • potraviny a zemědělství.

Jak se zúčastnit: vyplňte prosím tuto on-line přihlá​šku .

Jaká je lhůta pro přihlášení? Přihlášku prosím zašlete nejpozději do pondělí 21. září 2020.

Kontakt: enve@cor.europa.eu

Provádění Zelené dohody na místní úrovni: na tomto odkazu se můžete informovat o portálu VR věnovaném Zelené dohodě a o příslušné pracovní skupině.

Sdílet :