Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Portugalský premiér a místopředseda Evropské komise budou s místními a regionálními představiteli diskutovat o budoucnosti Evropy  

Portugalský premiér António Costa a první místopředseda Evropské komise Frans Timmermans se s regionálními a místními představiteli podělí o své názory na budoucnost Evropské unie v samostatných debatách dne 31. ledna. Jejich proslovy budou stěžejním bodem prvního plenárního zasedání Evropského výboru regionů (VR) v roce 2018, během něhož toto shromáždění místních a regionálních politických činitelů EU nabídne také svůj pohled na budoucí rozpočet EU a mimo jiné i na politiku soudržnosti EU a její politiku v oblasti mobility.

Portugalský premiér se zamyslí nad budoucností Evropy a nad tím, jak vytvořit podmínky pro hospodářský růst

Premiér António Costa , který v minulosti zastával funkci starosty Lisabonu a v letech 2010 až 2015 byl členem VR, pohovoří o reformách, jež se bude snažit prosadit v Evropské radě. Pro vedoucí představitele jednotlivých zemí totiž nastal rok, v němž bude vytyčen budoucí směr vývoje EU. Pan Costa je zastáncem toho, aby byla zreformována hospodářská a měnová unie a aby byla posílena hospodářská a sociální konvergence v Evropě. V uplynulých měsících vyzval k překoncipování evropské politiky v oblasti konvergence, v jejímž rámci budou rozsáhlé investice určené k plnění cílů, před nimiž stojí Evropa i celý svět a k nimž patří například transformace energetiky, zavedení oběhového hospodářství a vytvoření digitální společnosti, spojeny s prováděním konkrétních reforem v jednotlivých zemích s cílem dosáhnout růstu, zaměstnanosti a sociální soudržnosti.

VR přijme rovněž usnesení k roční analýze růstu na rok 2018, již vypracovala Evropská komise. Jedním z předpokládaných závěrů tohoto usnesení je to, že hospodářský růst v EU brzdí nedostatečné zohledňování úlohy regionů a regionálních nerovností a že je nezbytné, aby politika soudržnosti, jejímž prostřednictvím EU vynakládá regionální investice, zůstala hlavním investičním nástrojem EU. Další oblastí, na niž premiér Costa v uplynulé době upozornil, – jednotným digitálním trhem – se bude zabývat stanovisko VR, které vypracoval Alin-Adrian Nica (RO/ELS), starosta obce Dudeștii Noi v župě Timiș.

Dělat méně, zato efektivněji? Budoucnost Evropy a zdokonalení tvorby právních předpisů

Proslov, který Frans Timmermans pronese v Evropském výboru regionů dne 31. ledna, bude následovat jen několik dní po první schůzi nové pracovní skupiny pro subsidiaritu a proporcionalitu. Úkolem této pracovní skupiny, v jejímž čele komisař Timmermans stojí, je identifikovat, jaké pravomoci může EU přenést zpět na vlády členských států, a nalézt způsoby, jak do tvorby politik EU lépe zapojit regionální a místní orgány. Za VR se na činnosti této pracovní skupiny podílejí tři jeho členové, včetně předsedy. Komisař Timmermans představí roční pracovní program Evropské komise a promluví o tom, v jakých oblastech lze přijmout místní, regionální a vnitrostátní řešení a v jakých musí být naopak přijata řešení na evropské úrovni.

S touto diskusí souvisí usnesení, které VR zařadil na program dalšího dne zasedání a v němž by mohl s ohledem na zásadu subsidiarity udělit „červenou kartu“ návrhům Evropské komise, podle nichž by měly být evropské fondy využívány k financování strukturálních reforem.

Rozpočet EU a regionální investice po roce 2020 z pohledu regionů a měst

VR se dohodne na postoji evropských místních a regionálních orgánů k příštímu víceletému finančnímu rámci na období po roce 2020, tj. k rozpočtovému plánu pro další období provádění politik EU. Evropská komise by měla příslušné návrhy zveřejnit v květnu. Marek Woźniak (PL/ELS), maršálek Velkopolského vojvodství, představí stanovisko k diskusnímu dokumentu o budoucnosti financí EU. Prezentace se zúčastní místopředseda bulharské vlády Tomislav Dončev, který zde rovněž nastíní priority bulharského předsednictví Rady EU.

Členové VR přijmou na tomto plenárním zasedání i další stanoviska související s politikou soudržnosti:

Usnesení o změně nařízení o společných ustanoveních ESI fondů na podporu strukturálních reforem

Směrem k úplnému uplatňování obnovené evropské strategie pro nejvzdálenější regiony, zpravodaj: Fernando Clavijo Batlle (ES/ALDE), předseda vlády autonomní oblasti Kanárské ostrovy

Integrované územní investice – výzva pro politiku soudržnosti EU po roce 2020, zpravodaj: Petr Osvald (CZ/SES), zastupitel města Plzně

Konečné závěry a doporučení skupiny na vysoké úrovni pro zjednodušení pro období po roce 2020, zpravodaj: Oldřich Vlasák (CZ/EKR), zastupitel města Hradce Králové

Evropa v pohybu

Evropa v pohybu je rozsáhlý soubor iniciativ Evropské komise, které mají přispět k modernizaci mobility a dopravy v EU. Členové VR budou jednat o tom, jak se první série z osmi legislativních iniciativ zaměřená konkrétně na silniční dopravu promítne na místní a regionální úrovni. Ivan Žagar (SI/ELS), starosta obce Slovenska Bistrica, představí návrh stanoviska Evropa v pohybu: podpora plynulých řešení v oblasti mobility, v němž se klade důraz na to, aby mýtné lépe zohledňovalo skutečné náklady v odvětví silniční dopravy. Téma druhého stanoviska, jehož zpravodajem je člen rady obce Poros Spyros Spyridon (EL/ELS), zní Evropa v pohybu: pracovněprávní aspekty v oblasti silniční dopravy.

Další stanoviska, jež mají být přijata:

Erasmus pro místní a regionální představitele, zpravodaj: François Decoster (FR/ALDE), starosta města St. Omer

Iniciativa pro udržitelný rozvoj modré ekonomiky v západním Středomoří, zpravodaj: Samuel Azzopardi (MT/ELS), člen rady města Rabat (Città Victoria)

Budoucnost programu COSME po roce 2020: regionální a místní perspektiva, zpravodaj: Robert Negoiţă (RO/SES), starosta 3. obvodu města Bukurešť

Podpora soužití s konfliktními druhy v rámci směrnic EU o ochraně přírody, zpravodaj: Csaba Borboly (RO/ELS), předseda rady župy Harghita

Praktické informace:

Místo konání: budova Paul Henri Spaak, hlavní jednací sál, Evropský parlament

Datum konání: 31. ledna od 15:00 do 21:00 a 1. února od 9:00 do 13:00

• viz program jednánípodklady pro plenární zasedání

• sledujte přímý přenos z plenárního zasedání na internetových stránkách VR

informace ohledně plenárního zasedání určené médiím

Kontakt: PresseCdr@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SOCIAL-COHESION-RISKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Sociální a hospodářská soudržnost je v ohrožení, budou-li politiky EU zanedbávat odlehlá území
Sociální a hospodářská soudržnost je v ohrožení, budou-li politiky EU zanedbávat odlehlá území
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SMALL-URBAN-AREAS-GREEN-DIGITAL-TRANSITIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Europe cannot leave its small urban areas behind in green and digital transitions
Europe cannot leave its small urban areas behind in green and digital transitions
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/NEW-COTER-CHAIR.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Newly elected chair Emil Boc makes efficient use of EU budget and cohesion funds a top priority of the COTER commission works
Newly elected chair Emil Boc makes efficient use of EU budget and cohesion funds a top priority of the COTER commission works
29.09.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PRESIDENT-ROME.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Economic recovery requires "unprecedented cooperation", President Tzitzikostas says
Economic recovery requires "unprecedented cooperation", President Tzitzikostas says
10.12.2021

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SLOVENIA-PM-JANSA-TO-EU-LOCAL-LEADERS-CALLS-GREATER-INCLUSION-REGIONS-IN-EU-DIGITAL-GREEN-RECOVERY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Slovenia PM Janša to EU local leaders: calls for a greater inclusion of regions in the EU's digital and green recovery will not go unheeded
Slovenia PM Janša to EU local leaders: calls for a greater inclusion of regions in the EU's digital and green recovery will not go unheeded
13.10.2021