Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Finanční sankce jsou přijatelné jen v případě systémového porušování právního státu  
Přísnější dohled ze strany EU by přinesl prospěch občanům, místní demokracii i místním ekonomikám.

Místní a regionální představitelé z celé Evropské unie podpořili návrhy Evropské komise a Evropského parlamentu, jejichž cílem je posílit právní stát, a to včetně možnosti ukládat sankce státům za jeho „závažné a systémové“ porušování. Evropský výbor regionů (VR) zároveň apeloval na orgány EU, aby podporovaly kulturu dodržování právního státu tím, že více zapojí místní komunity, jako např. orgány veřejné správy a „síť“ veřejných ochránců práv působících na místní a regionální úrovni.

V doporučeních , která přijal 12. února na svém prvním plenárním zasedání v novém pětiletém funkčním období, VR zdůrazňuje, že je nutné vývoj celé situace důkladně sledovat, na což je zapotřebí vyčlenit náležité prostředky. To by mělo vést objektivnímu a transparentnímu posouzení – například na základě seznamu kritérií právního státu, jejž vypracovala Rada Evropy coby hlavní strážce lidských práv v Evropě –, které by vycházelo z konzultací prováděných na regionální a celostátní úrovni v průběhu celého roku. Tento proces by vyústil v uspořádání výroční konference, jež by se konala ve městě, které klade obzvláštní důraz na řádnou správu věcí veřejných. Stanovisko VR výslovně poukazuje na to, jak je důležité konzultovat justiční sítě a příslušnou právnickou obec a zvýšit také finanční podporu určenou pro občanskou společnost a nezávislá média, zejména na místní úrovni.

Toto stanovisko předložil Christophe Rouillon , předseda skupiny Strany evropských socialistů a starosta obce Coulaines ve Francii, podle kterého „právní stát je nejen jednou ze základních společných hodnot Evropské unie, ale je také nezbytnou podmínkou pro její fungování. Občanská společnost a místní a regionální orgány hrají důležitou úlohu při posilování právního státu. Jsme přesvědčeni, že ti, kdo porušují právní stát, si zaslouží sankce. Ty by však měly postihnout pachatele, nikoli oběti. Náš Výbor již dlouho usiluje o to, aby evropské regiony a města nebyly trestány za porušování zásad právního státu, za které nesou vinu vlády členských států. V tomto stanovisku jsme vysvětlili, jak lze pomocí hlubší spolupráce s místními komunitami (jejich občanskou společností, obhájci a orgány veřejné správy) lépe bránit a podporovat právní kulturu.“

Jak dále uvedl, „naše doporučení mají zásadní význam, a to ze dvou důvodů. Zaprvé, toto stanovisko ukazuje, že místní a regionální politici z celé Evropy podporují snahy o posílení právního státu. A zadruhé, tato doporučení obsahuji konkrétní návrhy opatření, která by mohla být zavedena na místní a regionální úrovni. Posilování právního státu není jen otázkou principu, ale jde tady také o to, jak efektivně vynakládáme finanční zdroje. Domníváme se, že směrování finančních prostředků prostřednictvím systémů se slabou vládou, které v některých případech systematicky oslabují právní stát, je kontraproduktivní a může ohrozit důvěru občanů v Evropě, na níž je založen celý projekt integrace. Přísnější a důkladnější dohled ze strany EU by přinesl prospěch občanům, místní demokracii i místním ekonomikám.“

Tuto zprávu inicioval a vypracoval Franco Iacop (IT/SES), předseda zastupitelstva regionu Furlánsko-Julské Benátsko. Ten však v prosinci neobhájil svůj mandát ve VR, a tak zprávu předložil Christophe Rouillon.

Zmíněná doporučení odrážejí přesvědčení, že skutečná správa v Evropské unii, na níž se podílejí evropští, vnitrostátní, regionální a místní politici a orgány veřejné správy, vyžaduje, aby dodržování zásad právního státu nebylo posuzováno pouze na celostátní úrovni. Z tohoto důvodu VR vyzývá k tomu, aby byl vývoj situace sledován i v samotné EU, coby právnické osobě, a aby Unie obnovila proces přistoupení k Evropskému soudu pro lidská práva.

Mezi myšlenkami, které by VR rád prozkoumal, jsou například způsoby, jak by se v systému sledování dalo „využít potenciálu“ Agentury Evropské unie pro základní práva. Kromě toho se VR domnívá, že v rámci pilotního projektu, do nějž by se zapojily města a regiony, které budou mít zájem, by bylo možno dopilovat kritéria pro posouzení právního státu.

Kontakt:

Andrew Gardner

Tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREENER-SAFER-FREER-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FUNDING-CUTS-ACCEPTABLE-ONLY-FOR-SYSTEMIC-BREACHES-OF-RULE-OF-LAW.ASPX

Greener, safer and freer Europe – shared goal of EU regions and Swedish presidency
Greener, safer and freer Europe – shared goal of EU regions and Swedish presidency
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FUNDING-CUTS-ACCEPTABLE-ONLY-FOR-SYSTEMIC-BREACHES-OF-RULE-OF-LAW.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FUNDING-CUTS-ACCEPTABLE-ONLY-FOR-SYSTEMIC-BREACHES-OF-RULE-OF-LAW.ASPX

Město Michałowo a jeho obyvatelé obdrželi Cenu starosty Pawła Adamowicze za pomoc uprchlíkům na hranici s Běloruskem
Město Michałowo a jeho obyvatelé obdrželi Cenu starosty Pawła Adamowicze za pomoc uprchlíkům na hranici s Běloruskem
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-FEBRUARY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FUNDING-CUTS-ACCEPTABLE-ONLY-FOR-SYSTEMIC-BREACHES-OF-RULE-OF-LAW.ASPX

Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
03.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CIVEX-1-FEBRUARY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FUNDING-CUTS-ACCEPTABLE-ONLY-FOR-SYSTEMIC-BREACHES-OF-RULE-OF-LAW.ASPX

Eastern Partnership and media freedom opinions win early backing
Eastern Partnership and media freedom opinions win early backing
01.02.2023