Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Potravinová krize: regionální a místní představitelé ze zemí EU naléhavě vyzývají k investicím do místní produkce udržitelných a cenově dostupných potravin  

S rostoucími cenami potravin a energie je nutná větší podpora zranitelných domácností, ale také dodavatelských řetězců a zemědělské produkce.

Ruská válka proti Ukrajině ohrožuje celosvětové dodávky potravin, dále destabilizuje zemědělské trhy a zapříčiňuje nárůst již tak vysokých cen potravin, krmiv, energie a hnojiv. K tomu je třeba připočíst to, že potravinové dodavatelské řetězce již jsou narušeny pandemií a dopady klimatické krize. To je kontext, v němž se 30. listopadu na plenárním zasedání uskutečnila diskuse členů VR s eurokomisařem pro zemědělství Januszem Wojciechowským a poslankyní EP Marlene Mortler. Tématem byly možnosti zlepšení udržitelnosti evropského potravinového systému a jeho připravenosti na budoucí krize.

Stěžejními doporučeními místních a regionálních představitelů bylo posílit místní a regionální potravinové systémy prostřednictvím investic do udržitelné a vysoce kvalitní místní produkce, zkrátit dodavatelské řetězce a provést dlouhodobou strategii, jež má v Evropě zajistit potravinové zabezpečení. Tato doporučení vycházejí ze stanoviska věnovaného potravinovému zabezpečení a odolnosti, které vypracoval Piotr Całbecki (PL/ELS). Členové se navíc nevyhýbali ani strukturálnějším a dlouhodobějším otázkám, které je v zájmu připravenosti na případné budoucí krize třeba naléhavě řešit. K těm patří nutnost vypracovat místní a regionální plány a strategie pro zajištění potravinového zabezpečení v případě nepředvídaných událostí či potřeba dále rozvíjet regulaci zemědělských trhů s cílem vytvořit evropské zásoby zemědělských produktů a zamezit finančním spekulacím.

„Ruská válka proti Ukrajině, ceny energií, inflace, klimatická krize, pandemie – všechny tyto výzvy vystavují evropské zemědělce velkému tlaku a zároveň dramaticky snižují cenovou dostupnost potravin,“ uvedl během diskuse předseda Evropského výboru regionů Vasco Alves Cordeiro. „Potravinová krize, jíž dnes čelíme, má povážlivý dopad na zranitelné domácnosti, takže až příliš mnoho Evropanů si nemůže dovolit plnohodnotné jídlo. Evropské instituce, ale také celostátní, místní a regionální orgány musí jednat společně a navrhnout účinná nouzová opatření, přičemž je zároveň třeba pokračovat v přechodu k udržitelnému hospodářství.“

Evropský komisař pro zemědělství Janusz Wojciechowski prohlásil: „Současná krize jasně dokládá, že při řešení krátkodobých problémů musíme mít i nadále na zřeteli přechod na udržitelnější a odolnější potravinové systémy. Musíme zlepšit udržitelnost našich potravinových systémů, a to nejen kvůli životnímu prostředí a klimatu, ale také proto, abychom si zajistili strategickou autonomii a snížili naši závislost. Místní a regionální orgány mají s těmito záležitostmi bezprostřední zkušenost a Evropská komise vřele vítá jejich spolupráci, příspěvky a řešení.“

Poslankyně EP Marlene Mortler (DE/ELS), která v Evropském parlamentu zasedá ve Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, uvedla:

„Globální potravinové zabezpečení představuje zásadní výzvu. A globální výzvy vyžadují globální opatření.Zelená dohoda bude nejúspěšnější, zaměří-li se i na zemědělství, což znamená, že potřebujeme širší nabídku namísto zákazů a úspory prostřednictvím inovací. Otázkou dneška i zítřka je: Jak vyprodukovat dostatek biomasy, abychom dokázali vyrobit potraviny pro více lidí při nižší dostupnosti půdy a způsobem, který zachovává zdroje, a je tudíž udržitelný?“

Jak poznamenal zpravodaj stanoviska Zajištění potravinového zabezpečení a posílení odolnosti potravinových systémů a maršálek Kujavsko-Pomořanského vojvodství Piotr Całbecki (PL/ELS), „chceme-li EU zaručit potravinovou bezpečnost, musíme stavět na odolných místních potravinových systémech. To znamená pobízet k rozmanitější regionální a místní produkci potravin a plně využívat potenciálu místních dodavatelských řetězců a zadávání veřejných zakázek v oblasti potravin. Krize, které dnes čelíme, není ani první, ani poslední. Proto musíme být lépe připraveni na všechny krize v budoucnu, včetně krizí souvisejících se změnou klimatu a úbytkem biologické rozmanitosti. Současné krize je třeba využít ke snížení naší závislosti na dovážených vstupech, jako jsou hnojiva nebo pesticidy.“

Poukázal rovněž na to, že v důsledku ruské agrese hrozí stovkám milionů lidí na celém světě hlad. Je proto zásadní, aby byli místní dodavatelé potravin, ale také hnojiv a energie zapojeni do vytváření nouzových a globálních zásob.

Zástupci místní úrovně v přijatém stanovisku podporují posilování místních dodavatelských řetězců a zdůrazňují nezbytnost plnění cílů Zelené dohody a provádění strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“ v praxi. Požadují rovněž financování projektů, jež mají zlepšit potravinové zabezpečení na regionální úrovni, a volají po posílení ekologického zemědělství a po systémových opatřeních zaměřených na omezení plýtvání potravinami.

Podklady:

Živý přenos na internetu: na internetových stránkách VR

Kontakt:

Monica Tiberi – mluvčí předsedy

Tel.: +32 479 51 74 43

monica.tiberi@cor.europa.eu

Wioletta Wojewodzka

Tel.: +32 473 84 39 86

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-AUTHORITIES-WILL-BE-KEY-TO-UKRAINE'S-RECONSTRUCTION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

Local and regional authorities will be key to Ukraine's reconstruction
Local and regional authorities will be key to Ukraine's reconstruction
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023