Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Evropské regiony musí být i nadále hlavními aktéry společné zemědělské politiky EU  

Před klíčovým hlasováním ve Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI) Evropského parlamentu vyzývá Evropský výbor regionů k zachování ústřední role evropských regionů při řízení a provádění společné zemědělské politiky (SZP) EU.

Výbor AGRI Evropského parlamentu bude v pondělí odpoledne diskutovat o třech návrzích týkajících se SZP, o nichž se bude v nadcházejících týdnech hlasovat. Zpráva výboru AGRI o nařízení o strategických plánech SZP , kterou vypracovala Esther Herranz García (ES/ELS), by ve své stávající podobě marginalizovala a ohrozila úlohu a nezávislost evropských regionů při řízení SZP.

VR je velmi znepokojen zejména navrhovaným kompromisem u článku 110, který by omezil úlohu regionů pouze na provádění opatření stanovených na vnitrostátní úrovni. Předseda Evropského výboru regionů (VR) Karl-Heinz Lambertz varoval, že uplatňování tohoto organizačního přístupu k Evropskému zemědělskému fondu pro rozvoj venkova by mohlo vést ke zmaření velkého množství zkušeností v oblasti řízení, jež mnohé evropské regiony v průběhu let nashromáždily.

„Pro úspěch příští společné zemědělské politiky je nanejvýš důležité, aby se v rámci kompromisů sjednaných politickými koordinátory v Evropském parlamentu jasně poukázalo na úlohu regionů coby orgánů řídících budoucí SZP,“ zdůraznil předseda Lambertz.

VR je zastáncem takové politiky, která by zachovala přímou vazbu na venkovské oblasti díky aktivnímu zapojení regionů EU, mj. především do formulování a provádění zemědělské politiky a politiky rozvoje venkova na místní úrovni.

„Minulý týden hlasoval Výbor Evropského parlamentu pro rybolov pro posílení úlohy a nezávislosti evropských regionů při správě Evropského námořního a rybářského fondu. Bylo by politováníhodné, kdyby výbor AGRI hlasoval ohledně řízení SZP a správy jejího fondu pro rozvoj venkova opačně. V době, kdy členské státy prosazují opětovnou centralizaci SZP, má tudíž podpora Evropského parlamentu zásadní význam,“ vysvětlil zpravodaj VR ke stanovisku o reformě SZP a místopředseda rady francouzského regionu Okcitánie Guillaume Cros (FR/SES) .

Další informace:

Stanovisko VR Reforma SZP .

Kontakt:

Wioletta Wojewodzka

Tel. +32 2 282 22 89

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPES-REGIONS-MUST-REMAIN-KEY-ACTORS-.ASPX

Digitální dovednosti, konektivita a zdravotní a sociální péče jsou klíčem k tomu, aby venkovské obce byly „inteligentní“ a atraktivní
Digitální dovednosti, konektivita a zdravotní a sociální péče jsou klíčem k tomu, aby venkovské obce byly „inteligentní“ a atraktivní
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPES-REGIONS-MUST-REMAIN-KEY-ACTORS-.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/STRONG-ROLE-EU-GOVERNANCE-CARBON-FARMING-AVOID-RISK-FOOD-SECURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPES-REGIONS-MUST-REMAIN-KEY-ACTORS-.ASPX

Regiony požadují, aby mohly hrát důležitou úlohu při správě uhlíkového zemědělství v EU, a zabránit tak riziku v oblasti potravinového zabezpečení
Regiony požadují, aby mohly hrát důležitou úlohu při správě uhlíkového zemědělství v EU, a zabránit tak riziku v oblasti potravinového zabezpečení
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-FEBRUARY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPES-REGIONS-MUST-REMAIN-KEY-ACTORS-.ASPX

Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
03.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FOOD-AGRICULTURAL-PRODUCTS-SPIRITS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPES-REGIONS-MUST-REMAIN-KEY-ACTORS-.ASPX

Místní a regionální představitelé vítají zjednodušení zápisu zeměpisných označení potravin, zemědělských produktů a lihovin a lepší ochranu proti podvodným praktikám
Místní a regionální představitelé vítají zjednodušení zápisu zeměpisných označení potravin, zemědělských produktů a lihovin a lepší ochranu proti podvodným praktikám
01.12.2022