Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Evropské regiony musí být i nadále hlavními aktéry společné zemědělské politiky EU  

Před klíčovým hlasováním ve Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI) Evropského parlamentu vyzývá Evropský výbor regionů k zachování ústřední role evropských regionů při řízení a provádění společné zemědělské politiky (SZP) EU.

Výbor AGRI Evropského parlamentu bude v pondělí odpoledne diskutovat o třech návrzích týkajících se SZP, o nichž se bude v nadcházejících týdnech hlasovat. Zpráva výboru AGRI o nařízení o strategických plánech SZP , kterou vypracovala Esther Herranz García (ES/ELS), by ve své stávající podobě marginalizovala a ohrozila úlohu a nezávislost evropských regionů při řízení SZP.

VR je velmi znepokojen zejména navrhovaným kompromisem u článku 110, který by omezil úlohu regionů pouze na provádění opatření stanovených na vnitrostátní úrovni. Předseda Evropského výboru regionů (VR) Karl-Heinz Lambertz varoval, že uplatňování tohoto organizačního přístupu k Evropskému zemědělskému fondu pro rozvoj venkova by mohlo vést ke zmaření velkého množství zkušeností v oblasti řízení, jež mnohé evropské regiony v průběhu let nashromáždily.

„Pro úspěch příští společné zemědělské politiky je nanejvýš důležité, aby se v rámci kompromisů sjednaných politickými koordinátory v Evropském parlamentu jasně poukázalo na úlohu regionů coby orgánů řídících budoucí SZP,“ zdůraznil předseda Lambertz.

VR je zastáncem takové politiky, která by zachovala přímou vazbu na venkovské oblasti díky aktivnímu zapojení regionů EU, mj. především do formulování a provádění zemědělské politiky a politiky rozvoje venkova na místní úrovni.

„Minulý týden hlasoval Výbor Evropského parlamentu pro rybolov pro posílení úlohy a nezávislosti evropských regionů při správě Evropského námořního a rybářského fondu. Bylo by politováníhodné, kdyby výbor AGRI hlasoval ohledně řízení SZP a správy jejího fondu pro rozvoj venkova opačně. V době, kdy členské státy prosazují opětovnou centralizaci SZP, má tudíž podpora Evropského parlamentu zásadní význam,“ vysvětlil zpravodaj VR ke stanovisku o reformě SZP a místopředseda rady francouzského regionu Okcitánie Guillaume Cros (FR/SES) .

Další informace:

Stanovisko VR Reforma SZP .

Kontakt:

Wioletta Wojewodzka

Tel. +32 2 282 22 89

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Sdílet: