Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Občané v centru pozornosti Evropy: na Evropském summitu regionů a měst v Marseille se sejde 2000 vedoucích představitelů  

Místní vedoucí představitelé EU přijmou prohlášení k Ukrajině

#EUlocal #sommetvillesetregions

V okamžiku, který je pro Evropu klíčový, přivítají Evropský výbor regionů a region Provensálsko-Alpy-Azurové pobřeží v Marseille ve dnech 3. a 4. března na 2000 mezinárodních, celostátních, místních a regionálních vedoucích představitelů. 9. evropský summit regionů a měst se koná v rámci francouzského předsednictví Rady EU. Na pozadí ruské invaze na Ukrajinu vyjádří místní a regionální vedoucí představitelé EU oficiálně svoji podporu ukrajinskému lidu. Představí rovněž svou vizi pro Evropu a vyzvou k posílení demokratických základů EU a k zásadní změně, aby byly místní komunity lépe připraveny reagovat na výzvy, jako jsou poskytování zdravotní péče, přírodní katastrofy, změna klimatu a územní rozdíly.

Místní a regionální zvolení politici přijmou své konečné požadavky adresované Konferenci o budoucnosti Evropy v podobě „Manifestu regionálních a místních orgánů pro evropskou demokracii“ , v němž se zdůrazňuje, že demokratické fungování EU vyžaduje větší zapojení regionů, měst a vesnic a také posílení demokratické angažovanosti občanů a zejména mladých lidí. Důraz by měl být kladen na vytvoření inkluzivního oživení po krizi COVID-19, posílení územní a sociální soudržnosti v Evropě a podporu ekologické a digitální transformace.

Předseda Evropského výboru regionů Apostolos Tzitzikostas uvedl: „Na tomto summitu v Marseille se scházejí tisíce evropských vedoucích představitelů ve chvíli, kdy Rusko brutálně napadlo Ukrajinu. Vedoucí představitelé stojí solidárně za ukrajinským lidem. Budou pro něj prosazovat mír, demokracii, dialog a základní práva a jednat o tom, jak nabídnout konkrétní pomoc. Je to příležitost znovu potvrdit, že hlavní výzvy – bezpečnost, ochrana lidských práv, klimatická krize, veřejné služby a regionální rozdíly – vyžadují evropskou jednotu a společné evropské odpovědi, jejichž počátek je v našich regionech, městech a vesnicích. Účelem summitu je zlepšit evropskou demokracii tak, aby chránila, podporovala a zlepšovala životy všech občanů v EU i mimo ni a přiblížila ji občanům.

Jak konstatoval Renaud Muselier , předseda rady regionu Provence-Alpes-Côte d‘Azur a místopředseda sdružení Régions de France, „ve chvíli, kdy máme válku za humny, musíme přesvědčivě potvrdit, že Evropu máme rádi, že ji potřebujeme a že nás chrání. Náš region chce, aby se Evropa opět stala středobodem hospodářského, environmentálního a digitálního rozvoje. 9. summit regionů a měst má zvláštní charakter. Rád bych poděkoval předsedovi Tzitzikostasovi a Evropskému výboru regionů za kvalitní práci, kterou v tomto klíčovém okamžiku společně odvádíme. K vybudování budoucnosti v podobě decentralizované evropské demokracie jsou nyní více než kdy jindy zapotřebí evropské územní celky, starostové, představitelé regionů a místní volení zástupci, jejichž srdcím je Evropa blízká. Právě oni jsou nejlepším zosobněním evropského projektu, podpořme je tedy. Po skončení tohoto summitu musíme zajistit úspěch francouzského předsednictví Evropské unie. Francie musí být hybnou silou pro to, aby Evropa dosáhla významných výsledků a úspěchů.“

Dvoudenní summit zahájí předseda Apostolos Tzitzikostas , předseda Renaud Muselier , francouzská ministryně pro územní soudržnost a vztahy s místními a regionálními orgány Jacqueline Gourault , francouzský tajemník pro evropské záležitosti Clément Beaune , předsedkyně metropole Aix-Marseille-Provence a rady departementu Bouches-du-Rhône Martine Vassal , starosta města Marseille Benoit Payan a předseda francouzské delegace v Evropském výboru regionů André Viola .

Program bude rozdělen do čtyř témat:

1. 3. března: Evropská území čelí velkým výzvám – toto plenární zasedání a tři diskuse u kulatého stolu na vysoké úrovni se zaměří na posílení odolnosti systému zdravotní péče, urychlení digitální transformace a předvídání klimatických rizik, předcházení těmto rizikům a přizpůsobování se jim. Mezi hlavními řečníky jsou prezident Evropské investiční banky Werner Hoyer , výkonný místopředseda Evropské komise Frans Timmermans , regionální prezident společnosti Pfizer David Gallagher a vedoucí UNDRR Mami Mizutori .

2. 3. března: Soudržnost a oživení – tématem diskuse, v níž vystoupí evropská komisařka pro soudržnost a reformy Elisa Ferreira , francouzská ministryně pro územní soudržnost a vztahy s místními a regionálními orgány Jacqueline Gourault a předseda Výboru REGI Evropského parlamentu Younous Omarjee , bude úloha politiky soudržnosti EU v procesu oživení po pandemii. Tématem diskusí u kulatého stolu bude mimo jiné oživení venkovských oblastí, přeshraniční spolupráce, evropsko-středomořské partnerství a rozšíření EU.

3. 4. března: Budování domu evropské demokracie – do diskuse s místními vedoucími představiteli o aktuálním stavu Konference o bezpečnosti v Evropě, jejímž účelem je dát evropským občanům větší slovo v rozhodovacím procesu EU, se zapojí místopředseda Evropské komise Margaritis Schinas (Podpora evropského způsobu života), místopředsedkyně Evropské komise Dubravka Šuica (Demokracie a demografie), předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsola , předsedkyně Evropského hospodářského a sociálního výboru Christa Schweng , první místopředseda Evropského výboru regionů Vasco Alves Cordeiro a poslankyně Evropského parlamentu a předsedkyně organizace Mezinárodní evropské hnutí Eva Maydell . Bude se rovněž diskutovat o úloze místních a regionálních orgánů při prosazování evropských demokratických hodnot.

4. 4. března: Budoucnost evropské demokracie: zapojení mládeže a evropské hodnoty – odpolední diskuse se zaměří na způsoby rozšíření účasti mládeže na občanském a demokratickém životě v souvislosti s digitální transformací a výzvami pro evropské hodnoty. Během závěrečného zasedání bude zahájen proces spoluvytváření Evropské charty mládeže a demokracie a proběhne inspirativní výměna názorů mezi předsedkyní Evropského fóra mládeže Siljou Markkulou a spolupředsedy summitu Apostolosem Tzitzikostasem Renaudem Muselierem .

Další informace

Evropský výbor regionů (VR) pořádá Evropský summit regionů a měst s cílem projednat budoucí výzvy stojící před EU. Mezi účastníky jsou členové VR, další přední volení politici z místní a regionální úrovně, účastníci programu VR pro mladé zvolené politiky a také nejvyšší představitelé dalších orgánů a institucí EU a organizací občanské společnosti.

9. evropský summit regionů a měst se bude konat ve dnech 3. a 4. března v Chanotově kongresovém a výstavním paláci v Marseille, přičemž bude možná fyzická i on-line účast.

  • Úplný program pro média
  • V tomto dokumentu si můžete přečíst o výsledcích řady osvětových činností organizovaných v rámci příprav na tuto akci.
  • Navštivte virtuální veletrh , který se koná zároveň se summitem ve dnech 18. února až 18. března 2022. Jedná se o výběr projektů a iniciativ vytvořených za účelem posílení odolnosti a podpory inovací a tvořivosti.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tel.: +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/DIGITAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-SUMMIT-MARSEILLE-2022.ASPX

CoR survey on Digital resilience
CoR survey on Digital resilience
23.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/MPAA-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-SUMMIT-MARSEILLE-2022.ASPX

Michałowo wins Mayor Paweł Adamowicz Award for helping refugees on the border with Belarus
Michałowo wins Mayor Paweł Adamowicz Award for helping refugees on the border with Belarus
13.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPCOM-2023-CALL-FOR-PROPOSALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-SUMMIT-MARSEILLE-2022.ASPX

EuroPCom 2023 - Call for Proposals
EuroPCom 2023 - Call for Proposals
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-CRIMES-HATE-CRIME-HATE-SPEECH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-SUMMIT-MARSEILLE-2022.ASPX

Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CHARTER-YOUTH-DEMOCRACY-BOOST-YOUTH-PARTICIPATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-SUMMIT-MARSEILLE-2022.ASPX

Evropský výbor regionů a Evropské fórum mládeže spojily síly na podporu zapojení mládeže do rozhodování
Evropský výbor regionů a Evropské fórum mládeže spojily síly na podporu zapojení mládeže do rozhodování
01.12.2022