Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Označením Evropský podnikatelsky zaměřený region 2021 bude oceněno ekologické a udržitelné podnikání  

Úspěšný projekt Evropský podnikatelsky zaměřený region (EER), který letos oslavil své 10. výročí, byl modernizován a prodloužen na nadcházejících pět let. Každá výroční výzva k podávání přihlášek bude mít mezi lety 2021 a 2025 jedno hlavní téma, které bude souviset s politickým programem EU a bude významné pro regionální a místní úroveň. Označení EER na rok 2021 bude zasvěceno propagaci podnikání zaměřeného na zelenou a udržitelnou budoucnost a regiony a města EU se do soutěže o ně budou moci přihlásit do 31. března 2020.

Nový cyklus udělování ocenění EER vyhlásil na letošním zasedání Shromáždění malých a středních podniků v Helsinkách první místopředseda Evropského výboru regionů Markku Markkula . Na výročním slavnostním udílení Evropské ceny za podporu podnikání , které se konalo 26. listopadu, pan Markkula uvedl: „Regiony a města mohou nejlépe splnit politické priority nové Evropské komise tím, že maximálně zhodnotí podnikání a malé a střední podniky, budou mobilizovat zdroje na výzkum a inovace, investovat do vzdělávání a dovedností a podporovat vnitřní a vnější spolupráci a předávání znalostí.“

„V zájmu řešení nejnaléhavějších hospodářských a společenských výzev naší doby musíme rovněž co nejlépe využít úsilí regionů a měst EU k učinění pokroku v Agendě pro udržitelný rozvoj 2030. Proto je hlavním tématem kampaně EER na rok 2021 podpora podnikání zamřeného na zelenou a udržitelnou budoucnost. Tímto způsobem vybízíme regiony a města EU, aby mobilizovaly své zdroje a navrhovaly iniciativy podporující posun jejich ekonomik směrem k udržitelnosti,“ uvedl na závěr první místopředseda Markkula.

Komise pro hospodářskou politiku (ECON), která je jednou ze šesti tematických komisí Evropského výboru regionů, uspořádala společně s radou regionu Helsinki-Uusimaa na letošním zasedání Shromáždění malých a středních podniků seminář. Pozvaní řečníci, mimo jiné zpravodajové VR k průmyslové politice ( Jeannette Baljeu , NL/RE) a politice pro malé a střední podniky ( Tadeusz Truskolaski , PL/EA), zdůraznili, že nová strategie příští Evropské komise pro malé a střední podniky a průmysl by měla přispět k posílení a propojení regionálních podnikatelských ekosystémů v celé Evropě a zároveň řešit výzvy v podobě obnovy a udržitelnosti průmyslu.

Další informace:

Označení EER každoročně uděluje Evropský výbor regionů až třem městům nebo regionům, které disponují mimořádnou, na budoucnost orientovanou strategií podpory malých a středních podniků, startupů a scaleupů. Udělení označení EER znamená uznání a zviditelnění místních či regionálních strategií podpory podnikání a umožňuje oceněným městům/regionům přístup do sítě potenciálních partnerů. V roce 2020 získaly ocenění EER tyto regiony: Gdaňsk a Pomořanské vojvodství (Polsko), Business Region Göteborg (Švédsko) a autonomní oblast Navarra (Španělsko).

propagační video vyzývající k přihlášení se do soutěže o ocenění EER na rok 2021

internetová stránka Evropského podnikatelsky zaměřeného regionu

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tel.: +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-LABEL-2021-WILL-REWARD-GREEN-AND-SUSTAINABLE-ENTREPRENEURSHIP.ASPX

Soutěž o ocenění Evropský podnikatelsky zaměřený region pro rok 2024: města a regiony podporující udržitelný, odolný a digitální růst se již mohou přihlásit
Soutěž o ocenění Evropský podnikatelsky zaměřený region pro rok 2024: města a regiony podporující udržitelný, odolný a digitální růst se již mohou přihlásit
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ARLEM-8-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-LABEL-2021-WILL-REWARD-GREEN-AND-SUSTAINABLE-ENTREPRENEURSHIP.ASPX

Young Egyptian entrepreneur wins Mediterranean award
Young Egyptian entrepreneur wins Mediterranean award
08.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CALL-FOR-NEW-RULES-PROTECTING-INDUSTRIAL-CRAFT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-LABEL-2021-WILL-REWARD-GREEN-AND-SUSTAINABLE-ENTREPRENEURSHIP.ASPX

Evropští zákonodárci se ztotožnili s výzvou regionů a měst k vytvoření nových pravidel na ochranu průmyslové a řemeslné výroby na úrovni EU
Evropští zákonodárci se ztotožnili s výzvou regionů a měst k vytvoření nových pravidel na ochranu průmyslové a řemeslné výroby na úrovni EU
12.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-22-23-SEPTEMBER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-LABEL-2021-WILL-REWARD-GREEN-AND-SUSTAINABLE-ENTREPRENEURSHIP.ASPX

Local support for SMEs urgently needed to face the energy crisis
Local support for SMEs urgently needed to face the energy crisis
23.09.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EER-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-LABEL-2021-WILL-REWARD-GREEN-AND-SUSTAINABLE-ENTREPRENEURSHIP.ASPX

Three European regions awarded for their innovative and sustainable entrepreneurial strategies to overcome the COVID-19 pandemic
Three European regions awarded for their innovative and sustainable entrepreneurial strategies to overcome the COVID-19 pandemic
30.06.2022