Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Soutěž o ocenění Evropský podnikatelsky zaměřený region pro rok 2024: města a regiony podporující udržitelný, odolný a digitální růst se již mohou přihlásit  

Evropská města, regiony a obce, které chtějí prezentovat svou strategii a zkušenosti v oblasti podpory udržitelného růstu, podělit se o ně a obohatit je, se již nyní mohou přihlásit do soutěže o ocenění Evropský podnikatelsky zaměřený region (EER) pro rok 2024, které udílí Evropský výbor regionů (VR). Zastřešující téma EER pro rok 2024 nese název „Města a regiony na cestě k udržitelnému, odolnému a digitálnímu růstu“ a v jeho duchu bude pozornost zaměřena na místní a regionální opatření, která v příštích dvou letech umožní podpořit ekologickou a digitální transformaci malých a středních podniků a zvýšit konkurenceschopnost a dlouhodobou odolnost příslušných místních ekonomik. Místní a regionální orgány mohou své strategie předkládat do 29. března 2023.

Podávání přihlášek do soutěže o ocenění EER 2024 bylo oficiálně spuštěno na shromáždění malých a středních podniků v Praze, které uspořádala Evropská komise spolu s českým předsednictvím Rady EU a které je nejvýznamnější akcí určenou pro malé a střední podniky v Evropě.

Předseda Evropského výboru regionů Vasco Alves Cordeiro prohlásil: „Evropský výbor regionů a jeho členové jsou hluboce přesvědčeni o významu zdola vycházejících opatření na podporu podnikání, jimiž podporujeme inovativnější, udržitelnější a digitálnější hospodářství v Evropě zaměřené na dobré životní podmínky občanů a na životní prostředí. Evropský podnikatelsky zaměřený region se stal uznávaným oceněním špičkových výsledků, které spojuje podobně smýšlející regiony do evropské sítě a podporuje jejich přeshraniční spolupráci a výměnu osvědčených postupů.

Podpora malých a středních podniků a podnikatelské činnosti vycházející zdola patří k prioritám Evropského výboru regionů. Prostřednictvím iniciativy EER přispívá VR k uskutečňování strategie EU pro malé a střední podniky a klíčových priorit strategické agendy EU na období 2019–2024 na regionální a místní úrovni. Ocenění EER je pro místní a regionální subjekty příležitostí k tomu, aby ukázaly, že malé a střední podniky a podnikatelé zastávají klíčovou úlohu při nasměrování hospodářství EU k ekologické a digitální transformaci a při posilování odolnosti ekonomiky v rychle se měnících geopolitických souvislostech. Jejich působení je za současné situace ještě důležitější, jak zdůraznili regionální a místní představitelé na schůzi Komise pro hospodářskou politiku (ECON) VR, která se konala ve dnech 22. a 23. září ve Zwolle. Členové VR na ní důrazně vyzvali k tomu, aby EU přijala zmírňující opatření, která by podnikům pomohla vyrovnat se s důsledky rostoucích cen energie, inflace a problémů v rámci dodavatelského řetězce. Zároveň poukázali na skutečnost, že EU dosáhne svých dlouhodobých cílů v oblasti ekologické a digitální transformace jen pod podmínkou, že přizpůsobí svůj rámec politik potřebám malých a středních podniků a podpoří ho dostatečnými finančními prostředky.

Podrobné informace o tom, jak se do soutěže o ocenění EER 2024 přihlásit, naleznete na internetové stránce věnované EER.

Další informace:

Ocenění Evropský podnikatelsky zaměřený region (EER) je projekt, v jehož rámci jsou každoročně vybírány a odměňovány až tři územní celky EU, jež uskutečňují výjimečnou a inovativní strategii v oblasti podpory podnikání, přičemž nehraje roli jejich velikost, bohatství ani pravomoci. Regionům, které předloží nejpřesvědčivější, nejperspektivnější a nejslibnější plán, je uděleno ocenění „Evropský podnikatelsky zaměřený region“, za který se mohou označovat po celý následující rok.

Ocenění EER bylo zavedeno ve spolupráci s Evropskou komisí a podporují je zainteresované subjekty na úrovni EU, jako jsou sdružení SME United a Eurochambres, organizace Social Economy Europe a sdružení EURADA.

Pro rok 2023 získaly ocenění EER tyto regiony: Barcelona (Španělsko), Penela (Portugalsko) a Západní Pomořansko (Polsko).

Vítězové této soutěže pro rok 2024 budou vyhlášeni na plenárním zasedání VR v červenci 2023.

Více informací o ocenění Evropský podnikatelsky zaměřený region, včetně seznamu předchozích vítězů od roku 2011, naleznete zde.

Kontakt:

Piotr Zajaczkowski

Tel. +32 (0) 22822401

eer-cdr@cor.europa.eu

Informace pro tisk:

Theresa Sostmann

Tel. +32 475999415

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/NAT-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ECON.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

EU regional and local leaders assess the local dimension of sustainable development, economic recovery and Single Market
EU regional and local leaders assess the local dimension of sustainable development, economic recovery and Single Market
07.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ARLEM-8-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

Young Egyptian entrepreneur wins Mediterranean award
Young Egyptian entrepreneur wins Mediterranean award
08.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CALL-FOR-NEW-RULES-PROTECTING-INDUSTRIAL-CRAFT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

Evropští zákonodárci se ztotožnili s výzvou regionů a měst k vytvoření nových pravidel na ochranu průmyslové a řemeslné výroby na úrovni EU
Evropští zákonodárci se ztotožnili s výzvou regionů a měst k vytvoření nových pravidel na ochranu průmyslové a řemeslné výroby na úrovni EU
12.10.2022