Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Evropský výbor regionů volí nového předsedu  

Dne 12. července, po dvou a půl letech v čele Evropského výboru regionů (VR), by měl Markku Markkula (FI/ELS) předat funkci předsedy Karl-Heinzovi Lambertzovi (BE/SES). Členové (VR) se v Bruselu sejdou také proto, aby jednali o hlavních politikách EU, např. o společné zemědělské politice po roce 2020 a o nedávném energetickém „zimním balíčku“ EU. Komisař Moedas povede diskusi o přezkumu výzkumného programu Horizont 2020 v polovině období a komisařka pro dopravu Bulcová se zapojí do diskuse se členy VR o budoucnosti nízkoemisní mobility a o Nástroji pro propojení Evropy. Na předních místech programu jednání bude také globální úsilí v oblasti udržitelnosti, včetně návrhů na to, jak mohou města a regiony přispět k plnění cílů udržitelného rozvoje, které vytyčila OSN. Slavnostní udílení ocenění Evropský podnikatelsky zaměřený region 2018 třem novým letošním vítězům se uskuteční 12. července.

Estonské předsednictví EU stanovuje priority

Matti Maasikas , estonský náměstek ministra pro evropské záležitosti, má představit priority estonského předsednictví Evropské rady, které zahrnují řadu oblastí, jež jsou pro evropské regiony a města prioritní. Estonské předsednictví zahájilo svou činnost 1. července.

Reforma společné zemědělské politiky po roce 2020

Doporučení k reformě společné zemědělské politiky po roce 2020 vypracoval Guillaume Cros (FR/SES). Spolu se svým postojem k politice soudržnosti EU, jenž schválil v květnu, VR určí, jak by bylo v budoucnosti možné přepracovat dvě největší položky rozpočtu EU. Do diskuse se zapojí předseda výboru Evropského parlamentu pro zemědělství a rozvoj venkova Czesław Adam Siekierski.

Horizont 2020: budoucnost výzkumu a inovací v Evropě

VR při hodnocení programu Horizont 2020 v polovině období vyzdvihne klíčový význam výzkumu a inovací pro dlouhodobé vyhlídky evropského hospodářství. Evropský komisař pro výzkum, vědu a inovace Carlos Moedas projedná doporučení VR, jež formuloval Christophe Clergeau (FR/SES).

Doprava v Evropě: zahájení iniciativy EU pro čisté autobusy

Komisařka Violeta Bulcová bude diskutovat s členy VR o problémech v dopravě v návaznosti na přijetí stanoviska Evropská strategie pro nízkoemisní mobilitu, které vypracoval József Ribányi (HU/ELS). Po skončení diskuse komisař pro dopravu společně s nově jmenovaným předsedou VR zahájí činnost celounijní platformy regionů a měst pro ekologické autobusy, která si klade za cíl začít do konce roku 2019 provozovat alespoň 2 000 autobusů s nulovými emisemi. Nutnost omezit změny klimatu bude rovněž součástí intenzivních diskusí v rámci debaty VR o třech stanoviscích k tématům souvisejícím s energetickým „zimním balíčkem“ EU: čistá energie, energetická účinnost a podpora energie z obnovitelných zdrojů.

Rozvoj: 600 místních a regionálních představitelů z celého světa se sejde v Bruselu

OSN prostřednictvím cílů udržitelného rozvoje, které byly přijaty v roce 2015, vytyčila cíle pro všechny země na světě. Ve stanovisku VR nazvaném Evropské úsilí v oblasti udržitelnosti se Franco Iacop (IT/SES) zabývá přímými a nepřímými výzvami, jež OSN pro evropské místní a regionální orgány stanovila. Evropský aspekt jeho stanoviska bude ve dnech 10. a 11. července doplněn významným setkáním místních a regionálních politiků z celého světa na téma Regiony a města pro rozvoj – konference o decentralizované spolupráci, pořádaným VR a Evropskou komisí.

V rámci úsilí o podporu měst v Libyi přijme VR také doporučení ohledně toho, jak řídit migraci a zachraňovat životy podél migrační trasy přes centrální Středomoří . Toto stanovisko vypracoval zpravodaj Hans Janssen (NL/ELS).

Tisková konference nového předsedy VR se plánuje na 12. července v 16 hodin.

Další stanoviska, jež mají být přijata:

Koordinace systémů sociálního zabezpečení, zpravodajka: Ulrike Hiller (DE/SES)

Územní klasifikace a typologie, zpravodaj: Mieczysław Struk (PL/ELS)

Projekty „people-to-people“ a malé projekty v programech přeshraniční spolupráce, zpravodaj: Pavel Branda (CZ/EKR)

Podpora začínajících a rychle se rozvíjejících podniků v Evropě, zpravodaj: Tadeusz Truskolaski (PL/EA)

Inteligentní regulace pro malé a střední podniky, zpravodaj: Christian Buchmann (AT/ELS)

Správa energetické unie a čistá energie, zpravodaj: Bruno Hranić (HR/ELS)

Energetická účinnost a budovy, zpravodaj: Michiel Rijsberman (NL/ALDE)

Energie z obnovitelných zdrojů a vnitřní trh s elektřinou, zpravodajka: Daiva Matonienė (LT/EKR)

Mezinárodní správa oceánů, zpravodaj: Anthony Gerard Buchanan (UK/EA)

Praktické informace:

místo konání: budova Paul Henri Spaak – Evropský parlament, hlavní jednací sál , rue Wiertz 60, 1047 Brusel

datum konání: 12. července od 15:00 do 21:00 a 13. července od 9:00 do 13:00

program jednání & podklady pro plenární zasedání

přímý přenos z plenárního zasedání lze sledovat na internetových stránkách VR

informace ohledně plenárního zasedání pro média

VR na Twitteru: @EU_CoR, #CoRplenary

Kontakt: PresseCdr@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-TO-ELECT-NEW-PRESIDENT.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-TO-ELECT-NEW-PRESIDENT.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-TO-ELECT-NEW-PRESIDENT.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-TO-ELECT-NEW-PRESIDENT.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-TO-ELECT-NEW-PRESIDENT.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023