Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Diskuse o budoucnosti Evropy a regionální politiky v rámci #EURegionsWeek se zúčastní více než 600 politických představitelů  
Na plenárním zasedání (#CoRplenary) se bude projednávat budoucí rozpočet EU, politika soudržnosti, brexit a digitální a ekologická transformace

Dne 7. října začne v Bruselu 17. ročník Evropského týdne regionů a měst , kde se bude jednat o tom, jak může politika soudržnosti přispět k tomu, aby se Evropa stala ekologičtější, inkluzivnější a inteligentnější. Evropský týden regionů a měst otevře diskuze na vysoké úrovni o budoucnosti Evropy a v jeho rámci proběhne téměř 400 akcí včetně konference na vysoké úrovni o transformaci uhelných regionů. Ve dnech 8. a 9. října rovněž uspořádá Evropský výbor regionů (VR) plenární zasedání ( #CoRplenary ), na němž budou členové jednat o budoucnosti politiky soudržnosti EU s předsedou Výboru Evropského parlamentu pro regionální rozvoj Younousem Omarjeem, o budoucím dlouhodobém rozpočtu EU s komisařem Oettingerem a o ekologické a digitální transformaci s finskou ministryní pro evropské záležitosti Tytti Tuppuainen.

17. ročník Evropského týdne regionů a měst , 7.–10. října 2019, #EURegionsWeek

#EURegionsWeek bude opět jedinečnou příležitostí k lepšímu pochopení toho, jak regiony a města využívají finanční prostředky EU ke zlepšení každodenního života občanů a jak fondy soudržnosti činí Evropu ekologičtější, inkluzivnější a inteligentnější. Výroční konference spolupořádaná VR a Evropskou komisí je v Evropě největší akcí na téma regionálního rozvoje. Do letošního ročníku se zapojí více než 9 000 účastníků, včetně akademiků, pracovníků veřejné správy, odborníků a více než 600 místních, regionálních, státních a evropských politiků, kteří se zúčastní téměř 400 workshopů, diskusí a výstav věnovaných různým aspektům politiky soudržnosti a budou mít příležitost navázat kontakty.

Hlavní body programu :

7. října, 14:30–16:30 ( sledujte živě ) – zahájení: Regiony a města, pilíře budoucnosti EU

Zahájení se zúčastní 100 mladých zvolených politiků , kteří budou diskutovat o budoucnosti Evropské unie s předsedou Evropského výboru regionů Karlem-Heinzem Lambertzem , místopředsedkyní Evropského parlamentu Klarou Dobrev a komisařkou pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky Elżbietou Bieńkowskou .

8. října, 9:00–10:30 ( sledujte živě ) – společná schůze výboru REGI a komise COTER na téma „Aktuální stav jednání o budoucí politice soudržnosti po roce 2020“

Členové VR a poslanci Evropského parlamentu budou debatovat o probíhajících jednáních o rozpočtu EU na období 2021–2027 a o balíčku politiky soudržnosti. V této souvislosti mohou regiony a města EU hrát klíčovou úlohu při vytváření silné budoucí politiky soudržnosti, a to zdůrazněním úspěchů této politiky v průběhu stávajícího programového období.

9. října, 14:30–17:00 ( sledujte živě ) Konference na vysoké úrovni o uhelných regionech procházejících transformací

Snížení závislosti na fosilních palivech a podpora uhelných regionů přispívají k přechodu na čistou energii, který má zásadní význam v boji proti změně klimatu. K podpoře regionů, v nichž probíhá transformace energetiky, přispěje nejen vnitrostátní podpora, ale i sdílené řízení v rámci politiky soudržnosti EU. Během této akce budou své názory na to, jak nejlépe podpořit uhelné regiony v přechodu na budoucnost bez emisí CO 2 , sdílet i ministři z členských států EU, poslanci EP, regionální politici a další vysoce postavení zástupci z Bulharska, České republiky, Finska, Francie, Německa, Polska, Rumunska a Španělska.

Viz příslušný program pro sdělovací prostředky . Úplný seznam akcí naleznete na této internetové stránce .
Fotografie a záznam z této akce jsou k dispozici ke stažení zdarma.

Plenární zasedání Evropského výboru regionů , 7.–9. října, #CoRplenary ( sledujte živě )

Evropský výbor regionů (VR) je unijním shromážděním místních a regionálních představitelů zastupujících zájmy měst a regionů. 350 členů VR se sejde v Bruselu, aby diskutovali o řadě stanovisek k právním předpisům a politickým usnesením EU a přijali je.

Hlavní body :

8. října v 15:15 – Politika regionálního rozvoje EU po roce 2020: Younous Omarjee (FR/GUE/NGL), předseda Výboru Evropského parlamentu pro regionální rozvoj (REGI), bude se členy VR jednat o budoucnosti regionálního rozvoje v nadcházejícím finančním období po roce 2020.

8. října v 16:45 – Budoucí rozpočet EU: Finské předsednictví Rady EU má do konce roku 2019 předložit kompromisní znění dlouhodobého rozpočtu EU na období 2021–27. Regiony a města EU budou sdílet své rostoucí obavy s evropským komisařem pro rozpočet Güntherem Oettingerem a přijmou usnesení .

8. října v 18:00 – Záležitosti EU týkající se místních a regionálních orgánů: Členové VR budou jednat o brexitu, ostrovních regionech a chybějících úsecích v přeshraničním dopravním propojení.

9. října v 9:30 – Směrem k digitální a ekologické EU: Digitální a ekologická transformace, která přetváří naši společnost, musí být přínosná pro všechny regiony a všechny občany EU. Zástupci místních a regionálních orgánů budou diskutovat s finskou ministryní pro evropské záležitosti Tytti Tuppuainen o tom, jak řešit digitální propast a zajistit soudržnost a solidaritu pro všechny. Tato diskuse souvisí se dvěma stanovisky VR, která si vyžádalo finské předsednictví Rady EU:

o Digitální Evropa pro všechny: realizace inteligentních a inkluzivních řešení v praxi , zpravodajka: Anne KARJALAINEN (FI/SES),

o Inteligentní města: nové výzvy pro spravedlivý přechod ke klimatické neutralitě – jak naplňovat cíle udržitelného rozvoje v reálném životě , zpravodaj: Andries GRYFFROY (BE/EA).

Úplný program jednání, dokumenty a návrhy stanovisek naleznete na internetu.

Kontakt

Za účelem akreditace na obě akce kontaktujte:

PresseCdr@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-PEOPLE-JOIN-TO-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-AND-REGIONAL-POLICY.ASPX

Digitální dovednosti, konektivita a zdravotní a sociální péče jsou klíčem k tomu, aby venkovské obce byly „inteligentní“ a atraktivní
Digitální dovednosti, konektivita a zdravotní a sociální péče jsou klíčem k tomu, aby venkovské obce byly „inteligentní“ a atraktivní
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-PEOPLE-JOIN-TO-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-AND-REGIONAL-POLICY.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-PEOPLE-JOIN-TO-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-AND-REGIONAL-POLICY.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-AND-BERTELSMANN-STIFTUNG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-PEOPLE-JOIN-TO-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-AND-REGIONAL-POLICY.ASPX

​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
09.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-ARE-YOU-READY-FOR-A-NEW-CHALLENGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-PEOPLE-JOIN-TO-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-AND-REGIONAL-POLICY.ASPX

#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
08.03.2023