Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Regiony a města EU vyzývají vlády členských států, aby navýšily unijní balíček finanční pomoci v oblasti zdraví  

Německá kancléřka Angela Merkelová a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová během diskusí v Evropském výboru regionů zdůraznily problematiku zdraví.

Podle Evropského výboru regionů by se vlády členských států měly dohodnout na větším balíčku finanční podpory pro zdravotnické systémy – Výbor to uvedl dne 14. října. Tato výzva je obsažena v souboru tří doporučení, v nichž regiony a města EU představují způsoby, jak vyplnit mezery v místních systémech zdravotní péče, které odhalila koronavirová pandemie.

Doporučení – která se zabývají slabými místy v oblasti prevence, léčby a pohotovostní péče – byla přijata dne 14. října, tedy dva dny poté, co Evropský výbor regionů (VR) prezentoval předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové faktické informace o dopadu pandemie, jež jsou obsaženy v jeho výročním regionálním a místním barometru . Barometr poukázal na to, jak krize přispěla ke stávajícím nerovnostem, a to i ve zdravotnictví. Předsedkyně von der Leyenová shromáždění místních a regionálních politiků EU řekla, že „evropské fondy umožní investice do nových nemocnic, lepšího vybavení a silnějších systémů zdravotní péče, a to nejen ve velkých městech, ale i v odlehlejších regionech,“ a že regionální a místní orgány by měly stát „ v čele tohoto úsilí “.

Ke členům Výboru promluvila rovněž německá kancléřka Angela Merkelová . Dne 13. října řekla 329 hejtmanům, starostům a zastupitelům ve VR, že ochota některých regionů postarat se o pacienty ze zahraničních regionů by měla být „světlem ukazujícím cestu, pokud jde o budoucí výzvy“. Kancléřka Merkelová, která uvedla, že „s velkým znepokojením sleduje opětovný nárůst počtu nakažených téměř ve všech částech Evropy“, hovořila z titulu vedoucí představitelky země, která vykonává rotující předsednictví Rady Evropské unie.

Evropský výbor regionů ve svém stanovisku k balíčku na podporu systémů zdravotní péče – jde o Evropskou komisí již oznámený program „EU pro zdraví“ (EU4Health) – kritizoval vlády členských států za snížení navrhovaného rozpočtu. Členové VR zdůraznili, že zdravotnické služby, které jsou v mnoha členských státech EU spravovány na místní a regionální úrovni, vyžadují investice a inovace, aby bylo možné snížit nerovnosti v oblasti zdraví a vyrovnat se se stárnutím populace. Členské státy EU letos v létě snížily návrh Evropské komise na období 2021–27 z 9,4 miliardy EUR na 1,7 miliardy EUR. Konečná částka bude stanovena v rámci jednání s Evropským parlamentem.

Zpravodajka VR Nathalie Sarrabezolles (FR/SES), předsedkyně rady departementu Finistère, prohlásila: „Snížení rozpočtu programu ‚EU pro zdraví‘ o 82 % je trpkou známkou toho, že členské státy nepochopily plný rozsah krize. Zajištění vysoce kvalitní zdravotní péče pro všechny je nejlepším projevem solidarity a zásadním prvkem posilování soudržnosti v Unii. Můžeme a musíme se více snažit o posílení našich systémů zdravotní péče. I když budou regiony a města i nadále dennodenně pracovat na dosažení tohoto cíle, bez podpory ze strany EU se neobejdou.“

Druhé stanovisko se zaměřuje na nezbytné vlastnosti mechanismu EU pro případy zdravotní nouze , jenž by mohl být aktivován při budoucích pandemiích. V tomto stanovisku se zdůrazňuje, že Unie musí mít možnost vyvíjet, nakupovat, přepravovat a distribuovat pomůcky pro testování a ochranné prostředky, jež se dovážejí ze zemí mimo EU nebo vyrábějí v EU. VR v něm rovněž konkrétně vyzývá např. k vyhotovení jednotného očkovacího průkazu EU a virtuálního evropského registru obsahujícího informace o zásobách očkovacích látek.

Zpravodajka Birgitta Sacrédeus (SE/ELS), členka zastupitelstva kraje Dalarna, uvedla: „Pandemie jasně ukazuje, jak důležitý je kvalifikovaný a dobře proškolený personál a náležitě financované, dobře vybavené a odolné systémy zdravotní péče, jež jsou schopny rychle se přizpůsobit nové situaci v oblasti zdravotnictví a veřejného zdraví. Mimoto pandemie demonstrovala, jak velkou úlohu hrají v takovýchto krizových situacích místní a regionální orgány.“

Třetí stanovisko – vypracoval jej Karsten Uno Petersen (DK/SES), člen zastupitelstva regionu Jižní Dánsko, a jeho tématem je přeshraniční zdravotní péče – se snaží usnadnit přemisťování pacientů za účelem léčby v jiných zemích, jak tomu bylo během první vlny pandemie, kdy například pacienti z francouzských regionů Grand Est a Burgundsko-Franche-Comté byly léčeni v německém Sársku.

Karsten Uno Petersen prohlásil: „Pandemie COVID-19 dokázala, že úzká přeshraniční spolupráce v oblasti zdravotní péče může být pro Evropany velmi důležitá. Vidět pacienty, kteří jsou léčeni za hranicemi svých zemí, bylo nejlepší ukázkou toho, co skutečně znamená solidarita. Musíme stavět na tom, co nás tato krizová situace naučila, a zlepšit naše systémy přeshraniční zdravotní péče a zajistit lidem žijícím v příhraničních regionech zjednodušené postupy a bezpečnost pacientů, jakož i jasné informace jak pro ně, tak pro zdravotnické pracovníky.“

Stanovisko je součástí širšího úsilí Evropského výboru regionů o zajištění toho, aby oživení EU po pandemii pomohlo vybudovat odolné komunity, napomohlo rozvoji místních ekonomik a podpořilo snahy o prohloubení evropské demokracie.

Podle průzkumu veřejného mínění , který zadal Evropský výbor regionů, si 67 % Evropanů přeje, aby místní a regionální orgány měly větší vliv na rozhodnutí přijímaná na úrovni EU. 45 % z nich pak jako oblast, v níž by regiony a města měly mít silnější slovo, uvedlo zdraví.

Průzkum provedla společnost Kantar v první polovině září a jeho výsledky byly představeny na plenárním zasedání VR ve dnech 12.–14. října. Průzkum rovněž zjistil, že Evropané důvěřují místním a regionálním samosprávám více než vládám svých států či EU – v obecné rovině i co se týká reakce na pandemii. Absolutní většina – 52 % – důvěřuje svým regionálním a místním orgánům, zatímco EU věří 47 % a vládě své země 43 % občanů.

Apostolos Tzitzikostas , předseda Evropského výboru regionů a guvernér regionu Střední Makedonie v Řecku, řekl: „Vysoká míra důvěry občanů v místní a regionální představitele pomohla zabránit šíření koronaviru. Tato důvěra bude mít rovněž zásadní význam ve fázi oživení. Vyzýváme vedoucí představitele členských států a orgány EU, aby spolupracovali s regionálními a místními radami a podporovali je při řešení ohromných problémů, které virus zapříčinil.“

Zjištění výročního regionálního a místního barometru:

Výroční regionální a místní barometr – hlavní zjištění

Výroční regionální a místní barometr – celá zpráva

Výroční regionální a místní barometr – průzkum veřejného mínění provedený společností Kantar (k dispozici jsou rovněž výsledky týkající se jednotlivých zemí)

Výroční regionální a místní barometr – dopady v oblasti zdraví (popis, data)

Výroční regionální a místní barometr – dopady na regionální ekonomiku (popis, data)

Kontakt:

Andrew Gardner

Tel.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-S-REGIONS-AND-CITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS-TO-INCREASE-EU-HEALTH-PACKAGE-.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-S-REGIONS-AND-CITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS-TO-INCREASE-EU-HEALTH-PACKAGE-.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LAUNCH-CALL-APPLICATIONS-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-S-REGIONS-AND-CITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS-TO-INCREASE-EU-HEALTH-PACKAGE-.ASPX

Vyhlašujeme soutěž o ceny EU za ekologickou produkci
Vyhlašujeme soutěž o ceny EU za ekologickou produkci
27.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-S-REGIONS-AND-CITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS-TO-INCREASE-EU-HEALTH-PACKAGE-.ASPX

Digitální dovednosti, konektivita a zdravotní a sociální péče jsou klíčem k tomu, aby venkovské obce byly „inteligentní“ a atraktivní
Digitální dovednosti, konektivita a zdravotní a sociální péče jsou klíčem k tomu, aby venkovské obce byly „inteligentní“ a atraktivní
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-S-REGIONS-AND-CITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS-TO-INCREASE-EU-HEALTH-PACKAGE-.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023