Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Návrhy EU poskytnou vítanou vzpruhu legální migraci  

Evropský výbor regionů formuloval doporučení ohledně toho, jaké kroky by mohla města učinit, aby migrantům usnadnila přístup k zaměstnání, urychlila jejich integraci a pobídla je k podnikatelské činnosti.

Evropský výbor regionů ve svém stanovisku zdůraznil, že města mohou pomoci zlepšit řízení legální migrace na úrovni Evropské unie i v jednotlivých členských státech a že by měla být ve všech fázích migračního procesu jasně patrná snaha EU přilákat kvalifikované pracovníky ze třetích zemí. Poukázal rovněž na to, že v souvislosti s válkou na Ukrajině se ještě výrazněji ukázala nezbytnost rychlejšího uznávání kvalifikace uprchlíků, poněvadž to má mimořádný význam pro jejich začlenění a pro místní ekonomiku.

Evropský výbor regionů formuloval ve svém stanovisku Legální migrace – přilákání kvalifikovaných a talentovaných pracovníků do EU doporučení, jejichž smyslem je usnadnit uprchlíkům a kvalifikovaným migrantům přístup k zaměstnání, urychlit jejich integraci a pobídnout je k podnikatelské činnosti. Uvedl, že v zájmu zefektivnění náboru by zájemci zvažující migraci měli mít možnost ucházet se o práci ze třetích zemí a že je třeba rozsáhleji místní a regionální orgány podporovat v realizaci programů zaměřených na integraci a podnikání, aby se tak příchozí mohli snáze začlenit a případně se pustit do podnikání. Vyslovil se rovněž pro to, aby bylo legálním migrantům umožněno pokračovat v profesní dráze v jiných členských státech EU.

Zpravodajem stanoviska byl člen zastupitelstva obce Gerace Giuseppe Varacalli (IT/Renew Europe), který ocenil, že Evropská komise usiluje o strategičtější přístup k legální migraci, vybídl však k užší spolupráci s místními a regionálními orgány a místní občanskou společností. Podle něj totiž lépe znají potřeby místních komunit a ekonomik i potřeby legálních migrantů.

Giuseppe Varacalli prohlásil: „Jsme si vědomi toho, že migranti mají již nyní pro evropskou ekonomiku a společnost zásadní význam. Musíme být schopni přilákat je legální cestou, zejména ty kvalifikované a talentované, abychom tak podpořili růst v Evropě, ze které se čím dál více stává „starý kontinent obývaný starými lidmi“. Ihned po svém příchodu by měli obdržet povolení k dlouhodobému pobytu a měli by mít možnost přestěhovat se do jiného členského státu a samozřejmě požívat stejných práv. Mnozí lidé spatřují v migraci problém. Ve skutečnosti se ale jedná o obrovskou příležitost, bude-li náležitě využita.“

VR ve stanovisku vyzval, aby byly podniknuty koordinovanější kroky s cílem zaručit státním příslušníkům třetích zemí rovné zacházení na pracovišti a také rovný přístup k dávkám sociálního zabezpečení. Upozornil na to, že migranti sehráli klíčovou roli při zajištění kontinuity veřejných služeb během pandemie COVID-19 a že by mohli Evropské unii značně pomoci v přechodu k zelené ekonomice.

Evropská unie má v úmyslu přijmout do února 2024 v rámci nového paktu o migraci a azylu komplexní balíček návrhů, který má zlepšit migrační řízení, včetně schopnosti EU přilákat talentované pracovníky a podporovat začlenění žadatelů o azyl a migrantů do místních komunit.

Dále pak VR ve stanovisku uvítal, že se Evropská komise snaží zjednodušit postupy, aby legálním migrantům pomohla získat pracovní povolení a povolení k pobytu, a mohli se tak v EU usadit dlouhodobě. Podpořil rovněž záměr dát mladým lidem ze třetích zemí možnost studovat a cestovat v EU a poté si zde najít zaměstnání, například prostřednictvím nedávno navázaných talentových partnerství se severoafrickými zeměmi.

VR ve svých doporučeních nicméně zdůraznil, že je nutné zaujmout flexibilnější přístup a přihlížet ke specifikům jednotlivých kategorií migrantů i k potřebám ekonomiky. Kladně ohodnotil tzv. rezervoár talentů EU – pilotní projekt, v jehož rámci mohou uprchlíci a legální migranti najít zaměstnavatele, který hledá pracovníky s jejich kvalifikací. Zároveň ale uvedl, že by uprchlíci měli mít k dispozici i jiná opatření EU. Upozornil rovněž, že je důležité identifikovat potřebné odborné dovednosti v odvětvích, jako je např. energetika, které budou mít rozhodující význam pro přechod k zelené ekonomice. Mimoto je třeba mít na paměti také umělecky nadané osoby a umožnit jim legální působení v EU.

Kontakt:

Andrew Gardner

Tel.:+32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023