Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Předseda Tzitzikostas: Rozpočet EU a plán na podporu oživení jsou historickým příkladem solidarity a jejich prostředky se musí rychle investovat do podpory regionů, měst a vesnic. K ochraně našich občanů musíme maximálně využít každé euro.  

Úspěch plánů EU se bude odvíjet od plného zapojení regionálních a místních orgánů.

Předseda Evropského výboru regionů (VR) Apostolos Tzitzikostas se v souvislosti se závěry evropského summitu vyjádřil takto: „Opatření, na nichž se dohodly členské státy EU, jsou historickým příkladem solidarity a zabývají se bezprecedentním ohrožením. Rozpočet EU a plán na podporu oživení musí nyní urychleně začít sloužit všem lidem ve všech regionech, městech a vesnicích Evropy. Je zásadní, aby se prostředky EU investovaly tam, kde jsou zapotřebí, a aby se maximálně využilo každé euro.“

„I přes kontroverzní škrty a ústupky, k nimž došlo na poslední chvíli, nabízejí tyto prostředky konkrétní příležitosti, jak místním komunitám pomoci chránit občany, oživit hospodářství a stimulovat ekologickou a digitální transformaci. Umožní zlepšit zdravotní zařízení a služby a zvýšit kapacitu našich škol, včetně vysokých. Místní komunity budou schopny zvýšit odolnost své dopravní a veřejné infrastruktury a omezit znečištění, které z ní pochází, a urychlí digitalizaci. Pomohou malým a středním podnikům přežít nouzový stav a podpoří naše průmyslová odvětví ve zvýšení jejich energetické účinnosti a konkurenceschopnosti,“ řekl dále předseda Tzitzikostas.

„My všichni – instituce EU, celostátní, regionální a místní orgány – nyní máme společnou odpovědnost za to, aby všechny dostupné nástroje sloužily našim občanům a podnikům. To vyžaduje skutečné partnerství mezi všemi úrovněmi správy. Musíme se vyhnout nadměrné centralizaci, která by oslabila dopad těchto mimořádných opatření. Jsem přesvědčený o tom, že Evropský parlament sehraje nyní svoji klíčovou úlohu, díky níž dojde k finalizaci dohody a zlepšení regulačního rámce, a zajistí, že regiony, města a vesnice v Evropě budou přispívat k účinným investičním rozhodnutím a jejich provádění v praxi,“ dodal.

SOUVISLOSTI

Od vypuknutí pandemie COVID-19 je Evropský výbor regionů hlasem jednoho milionu regionálních a místních volených politiků celé Evropy .

Ve svém prohlášení, které přijal dne 8. května, VR požadoval:

1) plán k zajištění udržitelné, odolné a sociální Evropy, včetně fondu EU na podporu oživení ve výši nejméně 500 miliard EUR, který by byl provázán s ambiciózním rozpočtem EU a byl by postaven na evropském pojištění dluhů;

2) mechanismus EU pro případy zdravotní nouze, který umožní financovat nákup zdravotnického materiálu a posoudit, přizpůsobit a monitorovat kapacity regionálních systémů zdravotní péče a investovat do zajištění odolnosti a udržitelnosti zdravotní péče;

3) systémy financování, které pomohou regionálním a místním komunitám kompenzovat místní daňové ztráty a reorganizovat veřejné služby tak, aby byly digitální, udržitelné a odolné;

4) zjednodušené postupy pro financování udržitelné místní infrastruktury;

5) nástroje a právní opatření určené na podporu malých a středních podniků, cestovního ruchu a kultury;

6) plán začlenění venkova s cílem podpořit inovace, podnikání a propojení ve venkovských oblastech.

Prohlášení si můžete přečíst zde

https://cor.europa.eu/en/engage/Documents/Declaration%20on%20the%20COVID-19%20Response/cor-2020-01858-00-01-decl-tra-cs.docx

Politické priority VR na období 2020–2025 si můžete přečíst zde

https://cor.europa.eu/cs/our-work/Pages/cor-priorities.aspx

Kontakt:

mluvčí předsedy:

Michele Cercone

Tel.: +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Sdílet: