Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Předseda Tzitzikostas: Rozpočet EU a plán na podporu oživení jsou historickým příkladem solidarity a jejich prostředky se musí rychle investovat do podpory regionů, měst a vesnic. K ochraně našich občanů musíme maximálně využít každé euro.  

Úspěch plánů EU se bude odvíjet od plného zapojení regionálních a místních orgánů.

Předseda Evropského výboru regionů (VR) Apostolos Tzitzikostas se v souvislosti se závěry evropského summitu vyjádřil takto: „Opatření, na nichž se dohodly členské státy EU, jsou historickým příkladem solidarity a zabývají se bezprecedentním ohrožením. Rozpočet EU a plán na podporu oživení musí nyní urychleně začít sloužit všem lidem ve všech regionech, městech a vesnicích Evropy. Je zásadní, aby se prostředky EU investovaly tam, kde jsou zapotřebí, a aby se maximálně využilo každé euro.“

„I přes kontroverzní škrty a ústupky, k nimž došlo na poslední chvíli, nabízejí tyto prostředky konkrétní příležitosti, jak místním komunitám pomoci chránit občany, oživit hospodářství a stimulovat ekologickou a digitální transformaci. Umožní zlepšit zdravotní zařízení a služby a zvýšit kapacitu našich škol, včetně vysokých. Místní komunity budou schopny zvýšit odolnost své dopravní a veřejné infrastruktury a omezit znečištění, které z ní pochází, a urychlí digitalizaci. Pomohou malým a středním podnikům přežít nouzový stav a podpoří naše průmyslová odvětví ve zvýšení jejich energetické účinnosti a konkurenceschopnosti,“ řekl dále předseda Tzitzikostas.

„My všichni – instituce EU, celostátní, regionální a místní orgány – nyní máme společnou odpovědnost za to, aby všechny dostupné nástroje sloužily našim občanům a podnikům. To vyžaduje skutečné partnerství mezi všemi úrovněmi správy. Musíme se vyhnout nadměrné centralizaci, která by oslabila dopad těchto mimořádných opatření. Jsem přesvědčený o tom, že Evropský parlament sehraje nyní svoji klíčovou úlohu, díky níž dojde k finalizaci dohody a zlepšení regulačního rámce, a zajistí, že regiony, města a vesnice v Evropě budou přispívat k účinným investičním rozhodnutím a jejich provádění v praxi,“ dodal.

SOUVISLOSTI

Od vypuknutí pandemie COVID-19 je Evropský výbor regionů hlasem jednoho milionu regionálních a místních volených politiků celé Evropy .

Ve svém prohlášení, které přijal dne 8. května, VR požadoval:

1) plán k zajištění udržitelné, odolné a sociální Evropy, včetně fondu EU na podporu oživení ve výši nejméně 500 miliard EUR, který by byl provázán s ambiciózním rozpočtem EU a byl by postaven na evropském pojištění dluhů;

2) mechanismus EU pro případy zdravotní nouze, který umožní financovat nákup zdravotnického materiálu a posoudit, přizpůsobit a monitorovat kapacity regionálních systémů zdravotní péče a investovat do zajištění odolnosti a udržitelnosti zdravotní péče;

3) systémy financování, které pomohou regionálním a místním komunitám kompenzovat místní daňové ztráty a reorganizovat veřejné služby tak, aby byly digitální, udržitelné a odolné;

4) zjednodušené postupy pro financování udržitelné místní infrastruktury;

5) nástroje a právní opatření určené na podporu malých a středních podniků, cestovního ruchu a kultury;

6) plán začlenění venkova s cílem podpořit inovace, podnikání a propojení ve venkovských oblastech.

Prohlášení si můžete přečíst zde

https://cor.europa.eu/en/engage/Documents/Declaration%20on%20the%20COVID-19%20Response/cor-2020-01858-00-01-decl-tra-cs.docx

Politické priority VR na období 2020–2025 si můžete přečíst zde

https://cor.europa.eu/cs/our-work/Pages/cor-priorities.aspx

Kontakt:

mluvčí předsedy:

Michele Cercone

Tel.: +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-PLANS-SUCCESS-WILL-DEPEND-UPON-FULL-INVOLVEMENT-OF-REGIONAL-AND-LOCAL-AUTHORITIES.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-PLANS-SUCCESS-WILL-DEPEND-UPON-FULL-INVOLVEMENT-OF-REGIONAL-AND-LOCAL-AUTHORITIES.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-PLANS-SUCCESS-WILL-DEPEND-UPON-FULL-INVOLVEMENT-OF-REGIONAL-AND-LOCAL-AUTHORITIES.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-PLANS-SUCCESS-WILL-DEPEND-UPON-FULL-INVOLVEMENT-OF-REGIONAL-AND-LOCAL-AUTHORITIES.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-PLANS-SUCCESS-WILL-DEPEND-UPON-FULL-INVOLVEMENT-OF-REGIONAL-AND-LOCAL-AUTHORITIES.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023