Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Předseda Evropského parlamentu a místopředseda Komise se spolu s čelními představiteli místní úrovně zamyslí nad budoucností Evropy  

Evropský výbor regionů přivítá předsedu Evropského parlamentu Antonia Tajaniho a místopředsedu Evropské komise odpovědného za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost Jyrkiho Katainena. Mimoto Výbor plánuje, že v průběhu prvního dne svého plenárního zasedání (11. května) přijme jakožto první instituce EU formální postoj k politice soudržnosti EU po roce 2020. Diskuse o budoucnosti investic EU do regionů a měst bude pokračovat druhý den (12. května), kdy se do ní zapojí komisař pro rozpočet EU pan Oettinger.

Úvahy o budoucnosti Evropy a obnovení důvěry

EU prochází kritickou fází, kdy se potýká s výzvami, které nemají obdoby, a čelí narůstající nedůvěře veřejnosti. Evropský výbor regionů a Evropský parlament mají coby dvě instituce EU, jež jsou přímo spojeny s občany, ústřední úlohu, pokud jde o obnovení důvěry občanů a přispění k tomu, aby bylo dosaženo konsensu o budoucnosti Evropy.

V rámci probíhající rozpravy o minulosti, současnosti a budoucnosti Evropy zahájil Výbor – politické shromáždění EU zástupců místních a regionálních samospráv – iniciativu „ Úvahy o Evropě “, jež zahrnuje dialog s občany a diskuse na radnicích pod záštitou členů Výboru a také politické debaty v regionálních parlamentech a místních radách. Cílem je dát občanům prostor, aby uvedli, čeho se v souvislosti s Evropou obávají a co od ní očekávají. Výbor bude tímto způsobem reagovat na žádost předsedy Evropské rady pana Tuska o vypracování doporučení týkajících se obnovení důvěry v Evropu prostřednictvím mínění měst a regionů.

Kromě toho byl Výbor vyzván předsedou a prvním místopředsedou Evropské komise, aby prezentoval své názory na bílou knihu o budoucnosti Evropy . V této souvislosti přijme VR dne 12. května k této bílé knize Evropské komise usnesení , v němž specificky zdůrazní zásadní úlohu politiky soudržnosti EU, pokud jde o posilování solidarity a propojení občanů s Evropou.

Tisková konference: předseda VR Markkula a předseda EP Tajani, 11. května, 16:00

Investice do místní úrovně: jaká budoucnost čeká rozpočet EU a politiku soudržnosti?

Hlavním investičním nástrojem EU, v hodnotě vyšší než jedna třetina celkového rozpočtu Unie do roku 2020, jsou evropské strukturální a investiční fondy. Jejich úloha po roce 2020 však může být ohrožena, a to vzhledem k brexitu i k tomu, že na úrovni EU vyvstaly nové priority, jako je obrana, bezpečnost a migrace. Dne 11. května představí evropská města a regiony ve stanovisku , jehož zpravodajem je Michael Schneider (DE/ELS) , své návrhy na zlepšení politiky soudržnosti a posílení jejího příspěvku k plnění cílů EU. Následujícího dne pak evropský komisař pro rozpočet a lidské zdroje Günther Oettinger promluví k členům VR, krátce před tím, než Výbor přijme své usnesení k návrhu rozpočtu EU na rok 2018.

Na programu je také diskuse s předsedkyní Kongresu místních a regionálních orgánů Rady Evropy paní Gudrun Mosler-Törnström zaměřená na lidská práva, demokracii, svobodu a právní stát.

Další stanoviska, jež mají být přijata:

Zlepšit řízení evropského semestru – kodex chování pro zapojení místních a regionálních orgánů

Finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie

Podnikání na ostrovech: příspěvek k územní soudržnosti

Nová etapa evropské strategie modrého růstu

Sociální inovace jakožto nový nástroj pro řešení společenských výzev

Místní a regionální rozměr biohospodářství a úloha měst a regionů

Strategie rozšíření EU na období 2016–2017

Zdraví ve městech: veřejný zájem

Investice do evropské mládeže a Evropský sbor solidarity

Praktické informace:

Místo konání: budova Evropského parlamentu József Antall (místnost JAN 4Q2), rue Wiertz 60, Brusel

Datum konání: 11. května od 15:00 do 21:00 a 12. května od 9:00 do 13:00

• Zde naleznete program jednání & podklady pro plenární zasedání.

• Na internetových stránkách VR bude možné sledovat přímý přenos z plenárního zasedání.

• Zde najdete informace ohledně plenárního zasedání určené médiím.

VR na Twitteru : @EU_CoR; #CoRplenary

Kontakt:

PresseCdr@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-PRESIDENT-AND-COMMISSION-VICE-PRESIDENT-JOIN-LOCAL-LEADERS-TO-REFLECT-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-PRESIDENT-AND-COMMISSION-VICE-PRESIDENT-JOIN-LOCAL-LEADERS-TO-REFLECT-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-PRESIDENT-AND-COMMISSION-VICE-PRESIDENT-JOIN-LOCAL-LEADERS-TO-REFLECT-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-PRESIDENT-AND-COMMISSION-VICE-PRESIDENT-JOIN-LOCAL-LEADERS-TO-REFLECT-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SIBIU-REGIONS-CITIES-NEW-JOURNEY-SHAPING-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-PRESIDENT-AND-COMMISSION-VICE-PRESIDENT-JOIN-LOCAL-LEADERS-TO-REFLECT-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

In Sibiu, regions and cities start the journey to shaping the future of Cohesion Policy
In Sibiu, regions and cities start the journey to shaping the future of Cohesion Policy
23.06.2023