Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
„Nový způsob práce“ EU spočívající v širokém a dlouhodobém zapojení občanů: co bude dál?  

U příležitosti Evropského summitu regionů a měst , který se konal ve dnech 14. a 15. března v Bukurešti, zopakovali Karl-Heinz Lambertz, předseda Evropského výboru regionů (VR), a Luca Jahier, předseda Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV), svou výzvu orgánům EU, aby během příštího funkčního období (2019–2024) spolupracovaly na vytvoření „ stálého mechanismu EU pro strukturované konzultace “ s občany, městy, regiony a občanskou společností.

Instituce na unijní, vnitrostátní i místní úrovni v posledních letech usilují o zapojení občanů v zájmu zlepšení kvality, transparentnosti a přijímání politik EU. Dnes předsedové obou poradních orgánů EU, Luca Jahier z Evropského hospodářského a sociálního výboru a Karl-Heinz Lambertz z Evropského výboru regionů, znovu vyzvali Evropský parlament, Evropskou komisi a Evropskou radu k vytvoření stálého společného mechanismu pro „konzultace s evropskými občany“.

„Evropská unie více než kdy jindy potřebuje renesanci svých základních přesvědčení a hodnot. To se týká i způsobů, jimiž orgány EU řeší problémy občanů a jimiž občany lépe zapojují přímo do rozhodování. Organizace občanské společnosti zde mohou hrát klíčovou úlohu a jsou připraveny zahájit nový dialog s občany,“ řekl Luca Jahier .

„Demokracie začíná v našich regionech a městech. Jejich volení zástupci jsou občanům nejblíže a jsou s nimi v každodenním kontaktu. Vyzývám místní představitele ve všech členských státech EU, aby společně vyvinuli větší úsilí o to, abychom jednou za rok uspořádali skutečnou evropskou diskusi. Tato diskuse by se měla soustředit na nejpalčivější témata a měla by směřovat zpět na úroveň EU, a to včetně výzvy k akci. Chceme-li demokratičtější Evropu, nestačí jen naslouchat,“ uvedl Karl-Heinz Lambertz .

Oba předsedové promluvili 15. března na Evropském summitu regionů a měst v Bukurešti, akci spolupořádané VR a rumunským předsednictvím EU, na níž se sešlo více než 700 starostů a volených zástupců regionálních vlád a parlamentů. Od roku 2015 uspořádal VR více než 200 dialogů s občany, do nichž se zapojilo 40 000 občanů ve 27 členských státech. EHSV spolupracoval s občanskou společností při 27 vnitrostátních konzultacích, jichž se zúčastnilo více než 1 000 zástupců organizací občanské společnosti.

Související informace

Evropská rada jednala ve dnech 13. a 14. prosince 2018 o výsledcích 1 700 občanských konzultací a dialogů, které prováděly vlády členských států na téma „Budoucnost Evropy“. Předseda Jahier a předseda Lambertz reagovali jako první a navrhli „vytvoření stálého mechanismu pro strukturované konzultace a dialogy s občany“. Do tohoto mechanismu by byly zapojeny regionální parlamenty a shromáždění, místní orgány a organizace občanské společnosti s cílem pravidelně ovlivňovat politický cyklus EU. Projekt se v současné době projednává mezi orgány EU a měl by být zahájen na konci příštího roku.

       

Další informace:

Vytvoření stálého mechanismu EU pro strukturované konzultace a dialogy s občany
8
. ročník evropského summitu regionů a městNathalie Vandelle
Tel.: +32 (0)22822499
nahalievandelle@cor.europa.eu                

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-NEW-WAY-OF-WORKING.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-NEW-WAY-OF-WORKING.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-NEW-WAY-OF-WORKING.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CP-50-EUROPE-DAY-2023-CELEBRATING-EUROPEAN-UNITY-AND-DIVERSITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-NEW-WAY-OF-WORKING.ASPX

Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-NEW-WAY-OF-WORKING.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023