Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
EU potřebuje k obnově evropského projektu jeden milion místních představitelů  
Města a regiony EU se před zasedáním vedoucích představitelů EU v Sibini podělily o svou představu o tom, jak obnovit Evropu

Pokud chce Evropská unie společně s občany obnovit evropský projekt a reagovat tak na jejich sociální a ekonomické potřeby, musí od základu změnit způsob svého fungování a poskytnout svým regionům a městům větší slovo. To bylo hlavní poselství vedoucích představitelů místních a regionálních orgánů EU, kteří představili svou vizi obnovené Evropy v prohlášení, jež před neformálním setkáním vedoucích představitelů EU v Sibini, které se bude konat dne 9. května, předali rumunskému prezidentovi Klausu Iohannisovi.

K předání prohlášení došlo během letošního největšího setkání vedoucích představitelů místních a regionálních orgánů EU na  8. evropském summitu regionů a měst , který se konal v Bukurešti v Rumunsku, tj. v zemi, která má v současné době vůbec poprvé šestiměsíční rotující předsednictví EU. V tomto prohlášení Evropský výbor regionů, jenž zastupuje místní a regionální orgány na úrovni EU, s podporou všech regionů a měst z celé Unie vyzývá EU, aby své regiony a svá města podpořila v posilování demokracie a v obnovení vztahů s občany. Vzhledem k transformačním výzvám, jako je globalizace, změna klimatu a demografická změna, se v prohlášení od EU požaduje, aby urychleně schválila ambiciózní budoucí rozpočet EU, jenž regionům a městům umožní podporovat sociální začleňování, dosáhnout uhlíkové neutrality a splnit cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje.

Rumunský prezident Klaus Iohannis prohlásil: „Evropský výbor regionů je odhodlaným partnerem, který se připojuje k našemu úsilí přiblížit činnost EU těm, jimž je určena, tj. našim regionům, městům a občanům. Z pohledu místních a regionálních orgánů na politickou činnost se účinná správa věcí veřejných na evropské úrovni odráží v konkrétních opatřeních a výsledcích: ve větší soudržnosti, kvalitních pracovních místech, udržitelném hospodářském růstu, moderní infrastruktuře a propojení, ale také v překlenutí rozdílů v rozvoji, zlepšování životních podmínek a poskytování kvalitních veřejných služeb. Za současné situace musí být naším hlavním zájmem to, abychom občany podstatně více zapojili do rozhodovacího procesu EU a abycfhom je zbavili pocitu, že mezi nimi a činností EU zeje propast.“

Předseda Evropského výboru regionů Karl-Heinz Lambertz během předávání prohlášení uvedl: „Evropská unie potřebuje svá města a své regiony, stejně tak jako města a regiony potřebují ji. Evropa znamená blízkost a sociální pokrok. Všechny úrovně veřejné správy musí pracovat s vědomím, že za Evropu nesou svůj díl odpovědnosti. Jen tak se stane EU viditelnější, efektivnější, demokratičtější a bližší občanům a nikdo nebude opomíjen. Vzhledem k základním hodnotám EU, jimiž jsou soudržnost, jednota a solidarita, potřebujeme novou „dohodu“, která zmocní nejdůvěryhodnější úroveň vlády, totiž jeden milion vedoucích představitelů místních a regionálních orgánů, aby se stala motorem změn v EU. To také znamená, že tito představitelé musí obdržet dostatečné množství finančních prostředků a získat v rozhodovacím procesu EU větší slovo.“

První místopředseda Markku Markkula na závěr zasedání řekl: „EU musí obnovit důvěru, aby byla zaručena budoucnost Evropy. Jediným způsobem, jak toho dosáhnout, je upevnit vazby s mladými lidmi a všemi příslušnými aktéry v městech a regionech a zintenzivnit činnost vyvíjenou společně s nimi a pro ně. Místní a regionální představitelé mohou tyto změny uskutečnit. Města a regiony řeší společenské problémy a společně vytvářejí udržitelný růst podporující začlenění.“

Poznámky pro redaktory:

Prohlášení ze summitu, které představitelé místních a regionálních orgánů nazvali „ Budování EU od nejnižší úrovně spolu s našimi regiony a městy , poslouží vedoucím představitelům orgánů EU a hlavám států a předsedům vlád, kteří se dne 9. května setkají v rumunské Sibini , jako podklad pro diskusi o budoucnosti EU.

Evropský výbor regionů vyzval k navýšení příštího rozpočtu EU na období po roce 2020 z 1 % na 1,3 % hrubého národního důchodu EU-27. Měl rovněž rozhodující úlohu při vytváření #CohesionAlliance , která je koalicí všech, kdo věří, že politika soudržnosti EU musí být i nadále pilířem budoucnosti EU. Tato aliance vznikla díky spolupráci s předními evropskými sdruženími místních a regionálních orgánů a požaduje, aby rozpočet EU po roce 2020 přispěl k posílení politiky soudržnosti, jejímu zviditelnění a a její dostupnosti v každém regionu Evropské unie.

Publikace: Budoucnost Evropy – pohled regionů a měst , 9. října 2018.

Kontakt:
Nathalie Vandelle

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Tel. +32 (0)2 282 24 99

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-ITS-ONE-MILLION-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-TO-RENEW-THE-EUROPEAN-PROJECT.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-ITS-ONE-MILLION-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-TO-RENEW-THE-EUROPEAN-PROJECT.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-ITS-ONE-MILLION-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-TO-RENEW-THE-EUROPEAN-PROJECT.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-ITS-ONE-MILLION-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-TO-RENEW-THE-EUROPEAN-PROJECT.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPCOM2023-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-ITS-ONE-MILLION-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-TO-RENEW-THE-EUROPEAN-PROJECT.ASPX

Join us for EuroPCom 2023!
Join us for EuroPCom 2023!
19.04.2023